ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN ของ ExpressVPN
เซิร์ฟเวอร์ VPN ใน 160 ที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ VPN ใน 94 ประเทศ

รับ ExpressVPN ดูตำแหน่ง VPN

รายการสถานที่ของเซิร์ฟเวอร์ VPN ทั้งหมด

ใช้งานได้
มีให้บริการสำหรับบางพื้นที่
ใช้งานไม่ได้
ไม่รองรับ

อเมริกา

กัวเตมาลา
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Brazil
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Brazil - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
บาฮามาส
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Atlanta
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Chicago
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Dallas
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Dallas - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Denver
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Los Angeles
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Los Angeles - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Los Angeles - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Los Angeles - 3
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Los Angeles - 5
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Miami
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Miami - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - New Jersey - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - New Jersey - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - New Jersey - 3
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - New York
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - New York - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Salt Lake City
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - San Francisco
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Santa Monica
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Seattle
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Tampa - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Washington DC
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Canada - Montreal
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Canada - Toronto
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Canada - Toronto - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Canada - Vancouver
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP

ยุโรป

Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
France - Paris - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
France - Paris - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
France - Strasbourg
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
มอนเตเนโก
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
มอลโดวา
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
มาซิโดเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
ลิกเตนสไตน์
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Switzerland
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Switzerland - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Sweden
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Sweden - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
UK - Docklands
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
UK - East London
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
UK - London
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
UK - Wembley
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Spain - Barcelona
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Spain - Madrid
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
สโลวีเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
อันดอร์รา
อาร์เมเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
อาเซอร์ไบจาน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Italy - Cosenza
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Italy - Milan
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
เจอร์ซีย์
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Netherlands - Amsterdam
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Netherlands - Amsterdam - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Netherlands - Rotterdam
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Netherlands - The Hague
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
เบลารุส
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Germany - Frankfurt - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Germany - Frankfurt - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Germany - Nuremberg
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
แอลเบเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
โมนาโก
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
ไอล์ออฟแมน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP

เอเชียแปซิฟิก

Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
คาซัคสถาน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
คีร์กีซสถาน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Japan - Tokyo
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Japan - Tokyo - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Japan - Yokohama
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
บรูไนดารุสซาลาม
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
ภูฏาน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
มองโกเลีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
มาเก๊า
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
ลาว
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Singapore - CBD
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Singapore - Jurong
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Singapore - Marina Bay
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Australia - Brisbane
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Australia - Melbourne
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Australia - Perth
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Australia - Sydney
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Australia - Sydney - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
India (via UK)
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
India - Chennai
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
India - Mumbai - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
อุซเบกิสถาน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Hong Kong - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Hong Kong - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Hong Kong - 4
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP

ตะวันออกกลางและแอฟริกา

Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
แอลจีเรีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
 
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP

อเมริกา

Lightway (preview)OpenVPN UDPOpenVPN TCPL2TP/IPsecIPsecIKEv2PPTP
กัวเตมาลา
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Brazil
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Brazil - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
บาฮามาส
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Atlanta
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Chicago
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Dallas
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Dallas - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Denver
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Los Angeles
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Los Angeles - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Los Angeles - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Los Angeles - 3
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Los Angeles - 5
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Miami
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Miami - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - New Jersey - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - New Jersey - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - New Jersey - 3
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - New York
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - New York - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Salt Lake City
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - San Francisco
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Santa Monica
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Seattle
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Tampa - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
USA - Washington DC
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Canada - Montreal
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Canada - Toronto
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Canada - Toronto - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Canada - Vancouver
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP

ยุโรป

Lightway (preview)OpenVPN UDPOpenVPN TCPL2TP/IPsecIPsecIKEv2PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
France - Paris - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
France - Paris - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
France - Strasbourg
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
มอนเตเนโก
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
มอลโดวา
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
มาซิโดเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
ลิกเตนสไตน์
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Switzerland
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Switzerland - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Sweden
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Sweden - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
UK - Docklands
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
UK - East London
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
UK - London
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
UK - Wembley
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Spain - Barcelona
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Spain - Madrid
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
สโลวีเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
อันดอร์รา
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
อาร์เมเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
อาเซอร์ไบจาน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Italy - Cosenza
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Italy - Milan
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
เจอร์ซีย์
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Netherlands - Amsterdam
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Netherlands - Amsterdam - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Netherlands - Rotterdam
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Netherlands - The Hague
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
เบลารุส
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Germany - Frankfurt - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Germany - Frankfurt - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Germany - Nuremberg
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
แอลเบเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
โมนาโก
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
ไอล์ออฟแมน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP

เอเชียแปซิฟิก

Lightway (preview)OpenVPN UDPOpenVPN TCPL2TP/IPsecIPsecIKEv2PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
คาซัคสถาน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
คีร์กีซสถาน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Japan - Tokyo
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Japan - Tokyo - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Japan - Yokohama
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
บรูไนดารุสซาลาม
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
ภูฏาน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
มองโกเลีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
มาเก๊า
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
ลาว
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Singapore - CBD
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Singapore - Jurong
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Singapore - Marina Bay
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Australia - Brisbane
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Australia - Melbourne
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Australia - Perth
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Australia - Sydney
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Australia - Sydney - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
India (via UK)
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
India - Chennai
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
India - Mumbai - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
อุซเบกิสถาน
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Hong Kong - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Hong Kong - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Hong Kong - 4
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP

ตะวันออกกลางและแอฟริกา

Lightway (preview)OpenVPN UDPOpenVPN TCPL2TP/IPsecIPsecIKEv2PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP
แอลจีเรีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
PPTP

การตรวจสอบสีเขียวหมายถึงอะไร

ExpressVPN รองรับโปรโตคอลที่หลากหลายวิธีการที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ VPN เหล่านี้คือ OpenVPN (UDP) และ OpenVPN (TCP); L2TP/IPsec และ IPsec; IKEv2; และ PPTP รายการด้านบนแสดงโปรโตคอลที่มีอยู่ในแต่ละตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ (โปรโตคอลบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในทุกอุปกรณ์)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโตคอล.

หาที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการไม่เจอ? ขอตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN
ไม่สามารถเลือกที่ตั้งที่ต้องการใช้? อ่านคำแนะนำ
ปัญหาในการเชื่อมต่อ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์เสมือน

เพื่อให้การเชื่อมต่อของคุณรวดเร็วปลอดภัยและเชื่อถือได้ ในหลายประเทศมีสถานที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์เสมือนอยู่ ดังนั้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับตำแหน่งเสมือนแล้ว การเข้าชมของคุณจะปรากฏในที่อยู่ IP ที่ได้ลงทะเบียนในประเทศที่คุณเลือกในขณะที่ถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ในประเทศที่มีการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมและดูรายชื่อประเทศทั้งหมดที่มีตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์เสมือน

ทดสอบการเชื่อมต่อของคุณด้วยเครื่องมือเซิร์ฟเวอร์ VPN

A pointer icon labeled IP, indicating a user’s location on a map.

ตรวจสอบที่อยู่ IP ของคุณ

คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือไม่? ดูว่าเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมสามารถดูที่อยู่ IP และตำแหน่งของคุณได้ด้วย เครื่องตรวจสอบความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยบนออนไลน์

Flaming speedometer with privacy lock.

ทดสอบความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ

ทดสอบความเร็ว VPN จะแสดงเซิร์ฟเวอร์ VPN ที่ดีที่สุดด้วยความเร็วระดับสูงโดยการวัดความเร็วแฝงและความเร็วในการดาวน์โหลด

ExpressVPN app connecting to the VPN on mobile devices.

เชื่อมต่อ VPN ด้วยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ด้วยสถานที่อัจฉริยะ ExpressVPN

สถานที่อัจฉริยะ ExpressVPN จะเลือกตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN ที่ดีที่สุดเฉพาะสำหรับคุณ

อัลกอริทึมสถานที่อัจฉริยะจะตั้งค่าตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN ตามเมตริกที่ไม่ระบุตัวตน อย่างเช่นความเร็วในการดาวน์โหลดแฝงและระยะทาง

รับ ExpressVPN

เชื่อมต่อกับ 160 ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN ของ ExpressVPN ใน…

ExpressVPN on laptop, desktop, router, Android, iPhone, iPad, and Apple TV.

กำหนดค่าอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณด้วยที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ VPN ของ ExpressVPN

คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์

 • Windows
 • Mac
 • Android (โทรศัพท์และแท็บเล็ต)
 • iOS (iPhone, iPad, iPod)
 • Linux
 • Chromebook
 • Amazon Kindle Fire
 • Windows Phone

เราเตอร์

 • Asus
 • D-Link
 • DD-WRT
 • Linksys
 • Netduma
 • Sabai
 • Tomato
 • TP-LINK

พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีเครือข่ายสนับสนุน

 • ASUSTOR
 • QNAP
 • Synology

เหตุใดจึงเลือก ExpressVPN?

 • การสนับสนุนลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงผ่านการไลฟ์แชท
 • การรับประกันคืนเงิน 30 วัน
 • 160 ที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ VPN ใน 94 ประเทศ
 • สามารถใช้งานง่าย
 • แอปสำหรับทุกอุปกรณ์
 • เครือข่ายที่เพิ่มประสิทธิภาพความเร็ว
 • แบนด์วิดท์ที่ไม่จำกัด
 • การเข้ารหัสที่ดีที่สุด
 • บริการส่วนตัวแบบไม่ระบุตัวตน
 • อยู่ใน BVI
รับ ExpressVPN