คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอล VPN PPTP, L2TP และอื่นๆ

โปรโตคอล VPN คืออะไร?

โปรโตคอล VPN คือวิธีที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ VPN

ExpressVPN สนับสนุนโปรโตคอล 4 รูปแบบ:

กำหนดค่า VPN ของคุณเพื่อเลือกโปรโตคอลที่ดีที่สุด

หากคุณกำลังใช้แอป VPN ให้ตั้งค่าแอปเป็น เลือกโปรโตคอลโดยอัตโนมัติ โดยการตั้งค่านี้จะเปิดอยู่อัตโนมัติและเลือกโปรโตคอลที่เหมาะสมกับเครือข่ายของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้แอป VPN หรือไม่พอใจกับการเชื่อมต่อของคุณ ลองใช้โปรโตคอลตามลำดับต่อไปนี้:

  1. OpenVPN ที่มาพร้อมกับ UDP
  2. OpenVPN ที่มาพร้อมกับ TCP
  3. SSTP
  4. L2TP/IPsec
  5. PPTP

หากอุปกรณ์ของคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หลังจากที่ลองใช้โปรโตคอลต่างๆทั้งหมดแล้ว พูดคุยกับทีมสนับสนุน ExpressVPN