คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอล VPN PPTP, L2TP และอื่นๆ

โปรโตคอล VPN คืออะไร?

โปรโตคอล VPN คือวิธีที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ VPN

ExpressVPN รองรับสามโปรโตคอล:

กำหนดค่า VPN ของคุณเพื่อเลือกโปรโตคอลที่ดีที่สุด

หากคุณกำลังใช้แอป VPN ให้ตั้งค่าแอปเป็น เลือกโปรโตคอลโดยอัตโนมัติ โดยการตั้งค่านี้จะเปิดอยู่อัตโนมัติและเลือกโปรโตคอลที่เหมาะสมกับเครือข่ายของคุณ

หากคุณไม่ได้ใช้แอป VPN หรือไม่พอใจกับการเชื่อมต่อของคุณ ลองใช้โปรโตคอลตามลำดับต่อไปนี้:

  1. OpenVPN ที่มาพร้อมกับ UDP
  2. OpenVPN ที่มาพร้อมกับ TCP
  3. L2TP/IPsec
  4. PPTP

หมายเหตุ: PPTP และ L2TP/IPsec มีข้อดีด้านความปลอดภัยที่อ่อนแอและควรใช้เพื่อระบุชื่อหรือเปลี่ยนสถานที่เท่านั้น


หากอุปกรณ์ของคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หลังจากที่ลองใช้โปรโตคอลต่างๆทั้งหมดแล้ว พูดคุยกับทีมสนับสนุน ExpressVPN