ExpressVPN Logo
 • VPN là gì?
 • Sản phẩm chúng tôi cung cấp
  • Trình quản lý mật khẩu Keys
  • Bộ định tuyến Aircove
  • Máy chủ tại 105 quốc gia
  • Các trang web và dịch vụ
  • VPN chơi game
  • Không lưu nhật ký kết nối hoặc hoạt động
 • Tải VPN
 • Hỗ trợ
 • Blog
 • Tài khoản của tôi
 • Tiếng Việt

 • Bắt đầu
Unrestricted access worldwide animation

Vị trí máy chủ VPN của ExpressVPN

Máy chủ VPN tại 105 quốc gia

Tải ExpressVPNXem vị trí VPN

Toàn bộ danh sách vị trí máy chủ VPN

Cập nhật lần cuối: 3 minutes trước

Tìm theo quốc gia hoặc thành phố

Có sẵn

SỐ LƯỢNG HẠN CHẾ

TẠM THỜI KHÔNG CÓ SẴN

KHÔNG HỖ TRỢ

Châu Mỹ

Vị trí máy chủ

LIGHTWAY UDPLIGHTWAY TCPOPENVPN UDPOPENVPN TCP

IKEV2

Argentina

Bahamas

Bermuda

Bolivia

Brazil

Brazil

Brazil - 2

Quần đảo Cayman

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Cộng hòa Dominica

Ecuador

Guatemala

Honduras

Jamaica

Mexico

Panama

Peru

Puerto Rico

Trinidad và Tobago

Uruguay

Venezuela

AMERICAS
Argentina

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Brazil

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Brazil - 2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2

Lightway UDP

Lightway TCP

OpenVPN UDP

OpenVPN TCP

IKEv2