Anket: Uzaktan çalışanlar, çalışma süresinin yaklaşık 1/3‘ünde çalışıyor

Yakın zamanda gerçekleştirilen bir ExpressVPN anketi; internetten alışveriş, iş arama ve dizi izlemenin, çalışanların evden çalışma saatleri sırasında şirket cihazlarını kullanırken gerçekleştirdiği en yaygın aktiviteler arasında yer aldığını ortaya koydu
ExpressVPN HaberleriGizlilik Haberleri
8 mins

Dünya daha esnek çalışma kültürüne doğru geçiş yapmaya devam ederken, birçoğumuz kendimizi hiç olmadığı kadar evden çalışıyor şekilde bulduk. Bu değişiklik, koşuşturmaca içinde işe gidip gelmeyi önlemek ve daha rahat bir iş ortamına sahip olmak gibi birçok avantaj sağlıyor ancak diğer bir yandan da çalışma zamanı ve kişisel zaman arasındaki çizginin belirsizleşmesine de neden oluyor.

ExpressVPN, çalışanların uzaktan çalışırken şirketin sağladığı cihazlarda zamanlarını nasıl harcadıklarını daha iyi anlamak amacıyla ABD’de ve Birleşik Krallık’ta hibrit şekilde veya tamamen evden çalışan 2.000 çalışanın katıldığı bir anket gerçekleştirdi. Bu anketin yalnızca bu iki ülkede gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, uzaktan çalışma kültürünün şu anda uluslararası olarak kabul görmüş olması nedeniyle aşağıdaki bulguların diğer bölgelerde de ilgi çekici olacağına inanıyoruz.

Bu grup, uzaktan çalışan kişilerden bazılarının işverenlerinin teknik cihazlarını nasıl kullandığı (ve bazı durumlarda suistimal ettiği), bunun her iki taraf için sonuçları ve bu durumlar ilişkili herkesi korumak amacıyla ne tür önlemler alınması gerektiği konularında bir bakış açısı sunuyor.

[Bir VPN indirmek, her yeri güvenli bir ofise dönüştürür – VPN’inizi hemen edinin]

Uzaktan çalışanların bazıları, çalışma haftalarının %67’sini işle ilgili olmayan görevlerde harcıyor

Bu hepimizin başına geldi. Kişisel hayatımızı etkileyen bir durum oldu, yeterince uyumadık veya odaklanmakta zorlandık, bu yüzden zamanın geçmesi için yöntemler aradık—genellikle de boşa geçirerek harcadık. Dikkatin dağılması insanın doğasında var.

Ancak, uzaktan çalışan kişilerin uzun süre boyunca verimsiz olmaya devam etmesi, her şirketin giderek artan bir şekilde zarar görmesine neden olabilir.

Ankete katılan kişilerin üçte ikisinden fazlası, şirketin sağladığı cihazları kullanırken bir şekilde vakit öldürdüklerini belirtti. Katılımcılar, 40 saatlik çalışma haftasının yalnızca 13 saatini profesyonel görevlerde harcadı ve kalan zamanın büyük bölümlerini işle ilgili olmayan web sitelerinde kullandı. Ve bunun tamamını işyerinin sağladığı cihazları kullanarak gerçekleştirdi. Şaşırtıcı bir şekilde, bu süre her çalışanın yılda toplam 1.400 saati boşa harcadığı anlamına geliyor.

Peki, uzaktan çalışanlar iş cihazlarını verilen görevleri tamamlamak için kullanmıyorlarsa tam olarak ne için kullanıyorlar?

Çalışanların üçte ikisi, haftada ortalama dört saate denk gelen sürede, kişisel e-postalarını okuduklarını ve yanıtladıklarını itiraf ederken, katılımcıların %64’ü aynı orandaki süreyi haberleri okumak veya genel bir araştırma gerçekleştirmek için kullandıklarını ifade etti. 

Bu, her ne kadar zararsız görünse de katılımcıların %59’u çalışma haftalarının ortalama üç saatini internetten alışveriş yapmak için kullandıklarını da belirtirken, %54’ü aynı orandaki süreyi sosyal medyada gezinmek için kullandıklarını itiraf etti. Yarısından fazlası da çalışma saatlerinde restoran veya tatil rezervasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha da şaşırtıcı bir şekilde, çalışanların %44’ü şirket cihazlarında haftada ortalama iki saat boyunca dizi ve film izlediklerini ifade etti.

Belki de bazı çalışanların uzaktan çalışırken bu derece verimsiz olmasının nedenlerinden biri, şu andaki pozisyonlarında mutsuz olmaları olabilir. Çalışanların %49’u haftada ortalama üç saatlik süreyi yeni bir iş aramak için kullandıklarını itiraf etti. 

ABD’li çalışanların %42’si uzaktan çalışırken iş saatlerinde şirket bilgisayarlarından porno izlediklerini itiraf etti

Uzaktan çalışanlardan bazıları, endişe verici bir şekilde, yalnızca şirket politikalarını ihlâl etmekle kalmayıp hem çalışan hem de şirket için önemli riskler taşıyan davranışlarda bulunduklarını kabul etti.

On katılımcıdan dördü, şirket tarafından sağlanan cihazlarda çalışmak yerine haftada ortalama üç saat kumar oynadıklarını belirtirken, %37’si aynı oranda süreyi kripto para satın alarak, %33’ü ise dark web’de gezinerek harcadıklarını ifade etti. 

ABD’li katılımcılarımızın %42’si, yılda ortalama 196 saate denk gelen sürede, iş bilgisayarlarından porno izlediklerini itiraf etti. Bu sayı, Birleşik Krallık’ta daha düşük: katılımcıların %24’ü şirket cihazlarında cinsel içerikleri görüntülediklerini belirtti ve bunun için harcanan yıllık süre, çalışan başına 97 saate kadar ulaşıyor. 

Bu durum endişeye neden oluyor çünkü porno sitelerine erişmek, çalışma süresinin kötüye kullanımıyla birlikte, bu siteler genellikle kötü amaçlı yazılımlar için bir araç olarak kullanıldıkları için kötücül yazılımların bulaşma ve siber saldırı riskini artırabilir.

Erkekler, kadınlara göre evde çalışmak için daha az süre harcıyor

Konu uzaktan çalışma saatlerinde porno izlemek olduğunda, erkeklerin kadınlardan daha fazla kabahati olduğunu keşfettik. ABD’de porno izleyen erkek katılımcılar, iş bilgisayarlarında haftada ortalama beş saat cinsel içerikler izlerken, kadınlarda bu süre iki saat. 

Birleşik Krallık’ta, iş saatlerinde porno izleyen erkekler, kadın çalışanlardan haftada ortalama bir saat daha fazla porno izliyor. Ancak şirket cihazlarını işle ilgili olmayan aktivitelerde kullanan erkekler temâsı, çalışmamızın her yerinde kendini gösterdi. 

Çalışanların iş günlerinin yalnızca üçte birini kullandıklarını itiraf etmeleri yeterince şaşırtıcı. Ancak konu zamana boşa harcamak olduğunda, erkekler daha fazla kabahat işliyor. Bulgular, kadınların şirket tarafından sağlanan cihazlarda çalışırken erkeklere göre daha az süreyi boşa harcadığını gösteriyor. Kadın katılımcılar, haftada ortalama 15 saati profesyonel görevler için kullandıklarını belirtirken, erkeklerde bu süre haftada 12 saat. 

Bu çalışma ayrıca 35-44 yaş arasındaki insanların, C-level yönetici olduklarından dolayı, çalışma saatleri sırasında kişisel aktiviteler gerçekleştirmelerinin daha olası olduğunu gösterdi. 

Verimli çalışma saatlerinin bu derece boşa harcanmasıyla birlikte, bu çalışanların patronları çalışanlarının işlerine tamamen bağlı olmadıkları gerçeğinin farkındalar mı? Katılımcılarımızın çok azına göre, evet.  

Yakalanmanın sonuçları

Uzaktan çalışmanın yükselişiyle birlikte, çalışanın ofiste olmadığı sürede gerçekten çalıştıklarından ve gerçekten de şirket politikalarına uyduklarından emin olmak için birçok çeşit takip aracı ortaya çıktı. Bu, şirketin sağladığı cihazda tüm e-postaları, aramaları, mesajları ve videoları takip eden yazılımların ve kullanıcıların uygunsuz web sitelerini ziyaret etmelerini engelleyen web güvenliği filtrelerin yüklenmesini içerebilir. 

Çalışanlara, işle ilgili olmayan aktiviteler için şirket cihazlarını kullanma nedeniyle şirketleri tarafından bir işlem yapılıp yapılmadığını sorduk ve birçoğundan evet yanıtını aldık. Ve işverenlerinin bu davranışları nasıl keşfettiklerini tam olarak belirtmeseler de en çok aşağıdaki beş davranıştan dolayı yakalandıklarını açıkladılar:

  • Dark web’i kullanmak (81%)
  • Kripto para satın almak (79%)
  • Porno izlemek (78%)
  • Kumar oynamak (77%)
  • Oyun oynamak (75%)

Çoğu şirket, şirket kaynaklarının tartışmalı, yasa dışı ve cinsel içeriklere erişmek gibi kişisel aktiviteler için kullanılmasını yasaklayan sıkı politikalara sahiptir. Bu nedenle, bu politikaları ihlâl etmek, çalışanlar için işten çıkarılma, itibarın zarar görmesi ve yasal işlemler gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Katılımcıların %21’i, şirketin sahip olduğu cihazları işle ilgili olmayan amaçlarla kullanma nedeniyle yaşadıkları başlıca sonucun iş cihazlarını doğru kullanma üzerine eğitici dersler almak olduğunu bildirdi. Ek olarak, %20’si sözlü bir uyarı aldıklarını ve %17’si işle ilgili olmayan kullanım sonucu olarak işten çıkarıldıklarını bildirdi.

Verimliliği ve çalışan sağlığını geliştirme

Uzaktan çalışanların bazılarının iş saatlerini şirketin sağladığı cihazarda diğer işlerle uğraşarak harcamasının birçok nedeni olabilecekken, uzaktan çalışanlar arasında normal saatler dışında çalışma baskısının bu trende katkı sunan öneml bir etken olabilir. 

Kıdemli yöneticilere çalışanlarının çalışma saatleri dışında iş görevlerini icra etmelerini bekleyip beklemediklerini sorduğumuzda, %78’i evet derken %11’i bu tür bir beklentileri olmadığını belirtti. 

Anketimize katılanların %45’i, görevleri çalışma saatleri dışında tamamlamalarının beklendiğini belirtti. Bunu belirtenler arasında, erkek oranı (%68) kadın oranından (%41) daha yüksek.

Çalışma saatleri sıkı bir şekilde gözlenmediği takdirde, sınır yoksunluğu iş cihazlarının kişisel aktiviteler için kullanılmasına neden olabilir. İş cihazları ve çalışma saatleri konusunda açık prensipler oluşturmak, hem işveren hem çalışan için kolay bir çözüm olur ve çalışanları sağlıklı bir iş-hayat dengesine teşvik ederken, iş cihazlarının her şeyden önce iş aktiviteleri için kullanılmasını sağlar.

Phone protected by ExpressVPN.
Gizlilik bir seçenek olmalıdır. ExpressVPN'i seçin.

30 günlük para iade garantisi

A phone with a padlock.
Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz. ExpressVPN'i taahhütsüz deneyin.
VPN nedir?