Enquête: thuiswerkers spenderen twee derde van hun werktijd aan andere bezigheden

Uit een recent onderzoek van ExpressVPN blijkt dat online shoppen, werk zoeken en streamen enkele van de meest voorkomende activiteiten zijn tijdens werktijd thuis, met gebruik van bedrijfsapparaten
Privacynieuws
7 mins

Nu de wereld blijft verschuiven naar een meer flexibele werkcultuur, werken velen van ons meer dan ooit thuis. Hoewel deze verandering veel voordelen met zich meebrengt, zoals het vermijden van hectisch woon-werkverkeer en een meer ontspannen werkomgeving, vervaagt het ook de grenzen tussen werk- en privétijd.

Om beter te begrijpen hoe werknemers hun tijd doorbrengen terwijl ze op afstand werken op door het bedrijf verstrekte apparaten, ondervroeg ExpressVPN 2.000 Amerikaanse en Britse werknemers die hybride of volledig vanuit huis werken. Hoewel het anonieme online onderzoek alleen in deze twee landen werd uitgevoerd, is werken op afstand op dit moment zo internationaal ingeburgerd dat we denken dat de bevindingen hieronder ook interessant zijn voor andere regio’s, al kan dit uiteraard wel per sector, beroep en land verschillen.

Samen biedt deze groep een blik op hoe sommige telewerkers de technische apparaten van hun werknemers gebruiken (en in sommige gevallen misbruiken), welke gevolgen dit heeft voor beide partijen en welke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om alle betrokkenen te beschermen.

[Een VPN downloaden maakt van elke plek een veilig kantoor — koop de jouwe vandaag nog]

Sommige thuiswerkers spenderen 67% van hun werkweek aan niet-werktaken

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Iets beïnvloedt je persoonlijke leven, je hebt niet genoeg geslapen of je kunt je gewoon niet concentreren, dus zoek je manieren om de tijd te doden — meestal door het te verspillen. Het is menselijk om afgeleid te worden.

Wanneer thuiswerkers echter te lang onproductief blijven en hun bedrijfsapparaten gebruiken voor die afleiding, kan dat schadelijk zijn voor bedrijven overal ter wereld.

Van de door ons ondervraagde mensen zei meer dan twee derde dat ze op de een of andere manier tijd doorbrachten met hun door het bedrijf verstrekte apparaten. De respondenten besteedden gemiddeld slechts 13 uur van hun 40-urige werkweek aan professionele taken en gebruikten grote stukken van de rest van de tijd voor het bezoeken van niet-werkgerelateerde websites — dit alles terwijl ze hun door het werk verstrekte apparaten gebruikten. Verrassend genoeg komt dit neer op meer dan 1.400 verspilde werkuren per jaar per werknemer.

Waarvoor gebruiken thuiswerkers hun bedrijfsapparaten dan precies wanneer ze zich niet met werk bezighouden?

Percentage thuiswerkers die toegeven andere activiteiten te doen

Twee derde van de werknemers gaf toe persoonlijke e-mails te controleren en te beantwoorden, gemiddeld vier uur per week, terwijl 64% van de respondenten zei evenveel tijd te gebruiken om het nieuws te lezen of algemeen onderzoek te doen, wat vrij onschuldige bezigheden zijn.

Echter gaf maar liefst 59% van de ondervraagden aan zijn werkweek ook te gebruiken om online te winkelen — gemiddeld drie uur per week — en 54% gaf toe die tijd te gebruiken om op sociale media te zitten. Meer dan de helft gaf ook aan hun werktijd te gebruiken om restaurants of vakanties te boeken. Nog verrassender is dat 44% van de werknemers ook zegt tijd te besteden aan het streamen van tv-series en films op hun door het bedrijf verstrekte apparaten in plaats van te werken, gemiddeld twee uur per week.

Wellicht is een van de redenen waarom sommige werknemers zoveel tijd besteden aan improductiviteit wanneer ze op afstand werken, dat ze ongelukkig zijn in hun huidige functie. 49% van de werknemers gaf toe op zoek te zijn naar een nieuwe baan en besteedde daar gemiddeld drie uur per week aan. 

Het is ook mogelijk dat thuiswerkers buiten kantooruren toch nog tijd aan hun werk besteden, aangezien de grens tussen privé en werk meer vervaagt dan op kantoor. Zo blijkt uit een onderzoek bij 40.000 Nederlandse thuiswerkers (uitgevoerd door TU Delft, TU Eindhoven, het Center for People and Buildings en Aestate/Ontrafel Experts) dat de meerderheid thuis toch productiever is. Werknemers gaven aan thuis hun werk en privé beter te kunnen combineren. Ook zelf je tijd kunnen indelen en afstemmen op je concentratie – wat kan helpen meer werk in minder tijd te verzetten – bleek volgens de resultaten van dit onderzoek een belangrijke factor. Het wegvallen van de reistijd betekent overigens dat vroege vogels eerder aan het werk kunnen, en wie pas later piekt kan weer wat langer doorwerken.

Wat zorgen baart is dat sommige werknemers op afstand gedrag hebben toegegeven dat niet alleen in strijd kan zijn met het bedrijfsbeleid, maar ook aanzienlijke risico’s inhoudt voor zowel de werknemer als de organisatie.

42% van de Amerikaanse werknemers geeft toe tijdens werktijd op hun bedrijfscomputer naar porno te kijken terwijl ze op afstand werken

Vier op de tien respondenten zeiden dat ze gokten op hun door het bedrijf verstrekte apparaten in plaats van te werken, gemiddeld drie uur per week, terwijl 37% zei een vergelijkbare hoeveelheid tijd te besteden aan het kopen van crypto, en 33% aan het doorzoeken van het dark web.

Van onze Amerikaanse respondenten gaf 42% toe porno te kijken op hun werkcomputer, gemiddeld 196 gecontracteerde werkuren per jaar. Dit cijfer ligt veel lager in het Verenigd Koninkrijk: 24% van de ondervraagden gaf aan porno te bekijken op hun bedrijfsapparatuur, en het aantal uren per jaar bedroeg 97 per werknemer.

Dit is een belangrijk thema, want niet alleen is dit oneigenlijk gebruik van bedrijfstijd, maar toegang tot pornosites kan ook het risico van malware-infecties en cyberaanvallen verhogen, aangezien dergelijke websites vaak worden gebruikt als vectoren voor kwaadaardige software.

Aantal uur per jaar verloren aan vrijetijdsactiviteiten tijdens het werk

Mannen werken thuis minder lang dan vrouwen

Als het gaat om porno tijdens werktijd op afstand, ontdekten we dat mannen zich daar meer schuldig aan maken dan vrouwen. Porno kijkende mannelijke respondenten in de VS keken gemiddeld vijf uur per week naar porno op hun werkcomputer, tegenover twee uur voor vrouwelijke respondenten. 

In het Verenigd Koninkrijk keken mannen die onder werktijd naar porno keken gemiddeld een uur per week meer naar porno dan hun vrouwelijke tegenhangers. Maar het thema waar mannen hun bedrijfsapparatuur voornamelijk voor gebruiken op het gebied van niet-werkgerelateerde activiteiten komt in feite in het hele onderzoek naar voren.

Thuiswerkende mannen werken minder dan thuiswerkende vrouwen

Het is al verrassend genoeg dat een deel van de werknemers toegaven slechts een derde van hun werkdag aan werktaken te besteden. Maar mannen spannen hierbij de kroon. Uit de bevindingen blijkt dat vrouwen iets minder tijd besteden dan mannen wanneer zij op afstand werken op door het bedrijf verstrekte apparaten. Vrouwelijke respondenten zeiden dat ze gemiddeld 15 uur per week besteden aan werkgerelateerde taken, vergeleken met de 12 uur per week die mannen besteden.

Uit het onderzoek bleek ook dat mensen in de leeftijdscategorie 35-44 jaar het meest geneigd waren om tijdens werktijd persoonlijke activiteiten te ontplooien, evenals mensen die op C-level executives zitten. 

Nu er zoveel productieve werktijd verloren gaat, hebben de bazen van deze werknemers in de gaten dat ze zich niet volledig aan hun functie wijden en bedrijfsapparaten gebruiken voor persoonlijke, mogelijk voor het bedrijf schadelijke, activiteiten? Volgens een handvol van onze respondenten wel.  

De gevolgen van betrapt worden

Met de opkomst van werk op afstand zijn er verschillende controle-instrumenten gekomen om ervoor te zorgen dat medewerkers zich daadwerkelijk aan werkgerelateerde taken wijden terwijl ze bedrijfsapparaten gebruiken als ze niet op kantoor zijn, en dat ze zich inderdaad aan het bedrijfsbeleid houden. Dit omvat bijvoorbeeld het installeren van werknemersmonitoringsoftware op door het bedrijf verstrekte apparaten die alle e-mails, gesprekken, berichten en video’s bijhoudt, evenals webveiligheidsfilters die gebruikers blokkeren om onbetrouwbare websites te bezoeken.

Toen we werknemers vroegen of ze ooit door hun bedrijf zijn benaderd voor het gebruik van hun bedrijfstechnologie voor niet-werkgerelateerde activiteiten, zeiden velen ja. En hoewel ze niet precies aangaven hoe hun werkgevers hun gedrag ontdekten, gaven ze wel de activiteiten aan waarbij ze werden betrapt. Dit is de top vijf:

  • Het dark web gebruiken (81%)
  • Crypto kopen (79%)
  • Porno kijken (78%)
  • Gokken (77%)
  • Gamen (75%)

De grootste gevolgen voor werknemers die betrapt worden op andere dan werkactiviteiten op werkapparaten

De meeste bedrijven hebben een strikt beleid dat het gebruik van bedrijfsmiddelen voor persoonlijke activiteiten verbiedt, waaronder toegang tot controversiële, illegale en seksueel getinte inhoud. Overtreding van dit beleid kan dan ook ernstige gevolgen hebben voor werknemers, waaronder verlies van werk, reputatieschade en juridische problemen.

Van de ondervraagden meldde 21% dat de belangrijkste consequentie die zij ondervonden bij het gebruik van hun door het bedrijf verstrekte apparaten voor niet-werkdoeleinden was dat zij cursussen moesten volgen over het juiste gebruik van bedrijfsapparaten. Daarnaast meldde 20% dat zij een mondelinge waarschuwing hadden gekregen en 17% dat hun dienstverband was beëindigd als gevolg van het gebruik van niet-werkapparatuur.

Verbeteren van de productiviteit en welzijn van werknemers

Hoewel er vele redenen zijn waarom sommige thuiswerkers ervoor kiezen hun werktijd te besteden aan andere taken op hun door het bedrijf verstrekte apparaten, zou de druk onder thuiswerkers om buiten de normale uren te werken een belangrijke factor kunnen zijn die bijdraagt aan deze trend.

Toen we senior managers vroegen of ze van hun werknemers verwachten dat ze buiten werktijd taken uitvoeren, zei 78% opmerkelijk genoeg ja, vergeleken met 11% van de managers die zeiden dat ze dergelijke verwachtingen niet hadden.

Dit werd bevestigd door 45% van de respondenten die zeiden dat van hen werd verwacht dat zij werktaken buiten werktijd uitvoeren, waarbij meer mannen (68%) dan vrouwen (41%) dit deden.

Wanneer de werktijden niet strikt worden nageleefd en voor een werknemer niet duidelijk is wat de gevaren zijn van het gebruiken van bedrijfsapparaten voor persoonlijke activiteiten voor zowel het bedrijf als mogelijke consequenties voor hen, kan dat doorwerken in het gebruik van bedrijfsapparatuur voor persoonlijke activiteiten. Duidelijke richtlijnen rond bedrijfsapparatuur en werktijden zouden een eenvoudige oplossing zijn voor zowel werkgevers als werknemers, waarbij werknemers worden aangemoedigd een gezond evenwicht tussen werk en privéleven te bewaren en er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat bedrijfsapparatuur in de eerste plaats voor werkdoeleinden wordt gebruikt.

Phone protected by ExpressVPN.
Privacy moet een keuze zijn. Kies voor ExpressVPN.

30 dagen geld-terug-garantie

A phone with a padlock.
Jouw privacy is onze prioriteit. Start je ExpressVPN-proefperiode.
Wat is een VPN?
ExpressVPN zet zich in voor jouw online veiligheid en privacy. Dit account is gericht op bedrijfsnieuws en updates over beveiliging en privacy.