To use our apps and configurations, please sign up for an ExpressVPN account first.

Uwaga: Jeśli masz aktywne połączenie z Internetem, ale nie możesz uzyskać dostępu do niektórych stron lub serwerów online, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej, aby uzyskać bezpośrednie wsparcie.

Jeśli Twoje urządzenie jest połączone z ExpressVPN, ale nie możesz uzyskać dostępu do Internetu (np. nie możesz przeglądać ŻADNEJ strony interentowej, w tym stron, do których masz dostęp przy nieaktywnym połączeniu z VPN), wykonaj poniższe kroki:

Przejdź do:

Krok 1: Sprawdź swoje połączenie z Internetem
Krok 2: Połącz sę z inną lokalizacją serwera
Krok 3: Zmień swój protokół VPN
Krok 4: Dostosuj ustawienia proxy
Krok 5: Wyślij swoje dane diagnostyczne/logi
Dowiedz się, co oznaczają wiadomości dotyczące logów


Krok 1: Sprawdź swoje połączenie z Internetem

Rozłącz się z ExpressVPN i spróbuj uzyskać dostęp do Internetu.

Jeśli uzyskasz dostęp do Internetu, połącz się z ExpressVPN i przejdź do kolejnego kroku tego przewodnika. Jeśli nie uzyskasz dostępu do Internetu, oznacza to, że problem wynika z Twojego połączenia internetowego. Możliwe, że trzeba zresetować urządzenie i sprawdzić ustawienia sieci, aby rozwiązać ten problem.

Potrzebujesz pomocy? Skonaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać bezpośrednie wsparcie.

Wróć do góry


Krok 2: Połącz sę z inną lokalizacją serwera

Wybierz inną lokalizację serwera ExpressVPN i połącz się z nią.

Jeśli masz dostęp do Internetu przy połączeniu z inną lokalizacją serwera, możliwe, że doświadczasz tymczasowego problemu z wcześniej wybraną przez Ciebie lokalizacją serwera. Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby rozwiązać ten problem i kontynuować korzystanie z Internetu.

Potrzebujesz pomocy? Skonaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać bezpośrednie wsparcie.

Wróć do góry


Krok 3: Zmień swój protokół VPN

Protkoły VPN (np. UDP, TCP, L2TP) to metody, za pomocą których Twoje urządzenie łączy się z serwerem VPN.

Domyślnie ExpressVPN wykorzystuje protokół UDP. Może on jednak być zablokowany w niektórych krajach.

Aby cieszyć się optymalną wydajnością, wybierz protokoły zgodnie z następującą kolejnością:

  1. TCP OpenVPN
  2. L2TP
  3. PPTP
Uwaga: PPTP i L2TP/IPsec zapewniają niskie korzyści bezpieczeństwa. Należy ich używać tylko w celu anonimizacji lub zmiany lokalizacji.

Jak zmienić protokół dla..

Potrzebujesz pomocy? Skonaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać bezpośrednie wsparcie.

Wróć do góry


Krok 4: Dostosuj ustawienia proxy

Upewnij się, że ustawienia Twojej przeglądarki mają włączoną opcję „Automatyczne wykrywanie proxy”, a nie „Brak proxy”. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, wykonaj instrukcje odnoszące się do Twojej przeglądarki:

Potrzebujesz pomocy? Skonaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać bezpośrednie wsparcie.

Wróć do góry


Krok 5: Wyślij swoje dane diagnostyczne/logi

Inne możliwe przyczyny i rozwiązania znajdziesz w pliku logów i diagnostyce ExpressVPN.

Możesz zapisać plik ze swoimi logami lub diagnostykę, a następnie przesłać dane do zespołu pomocy technicznej ExpressVPN na adres support@expressvpn.zendesk.com .

Aby zapisać swoje pliki diagnostyczne, przejdź do > Pomoc > Informacje diagnostyczne. Zapisz swoje informacje diagnostyczne lub skopiuj je do pliku tekstowego.

W przypadku starszych wersji ExpressVPN:

Dla ExpressVPN 6.x

Aby zapisać swoją diagnostyk, kliknij menu hambuegera > Diagnostyka > Zapisz do pliku.

Menu ExpressVPN z zaznaczoną sekcją „Diagnostyka”

Dla ExpressVPN 5.x

Aby zapisać swoją diagnostykę, kliknij wielokropek (…) > Diagnostyka > Zapisz diagnostykę.

Menu ExpressVPN z zaznaczonymi sekcjami „Diagnostyka” i „Zapisz diagnostykę”

Dla ExpressVPN 3.x

W oknie ExpressVPN kliknij Zapisz logi.

Ekran ExpressVPN z zaznaczonym przyciskiem „Zapisz logi”

Potrzebujesz pomocy? Skonaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać bezpośrednie wsparcie.

Wróć do góry


Zaawansowany technologicznie? Dowiedz się, co oznaczają wiadomości dotyczące logów

Jeśli jesteś użytkownikiem zaawansowanych technologicznie, dowiedz się, co oznacza ta wiadomość o błędzie!

Wróć do góry

Was this article helpful?Yes No
Got it. Could you tell us more?
Try live chat to get help instantly.