Program bug bounty ExpressVPN

ExpressVPN obsługuje tysiące serwerów VPN, tworząc wieloplatformowe aplikacje VPN dla wszystkich głównych systemów operacyjnych, a także routerów i rozszerzeń przeglądarek.

ExpressVPN bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa swoich aplikacji i usług. Od lat prowadzimy wewnętrzny program bug bunty, w ramach którego przekazaliśmy już dziesiątki tysięcy dolarów tym, którzy nam pomogli. Cenimy doskonałą inżynierię i zawsze szukamy sposobów na zwiększenie ochrony naszych produktów oraz usług.

Bug bounty

Informacje o celu

Zakres

Zakres obejmuje następujące produkty i usługi:

 • serwery VPN

 • aplikację ExpressVPN dla iOS

 • aplikację ExpressVPN dla Androida

 • aplikację ExpressVPN dla Linuxa

 • aplikację ExpressVPN dla macOS

 • aplikację ExpressVPN dla Windowsa

 • aplikację ExpressVPN dla routera

 • rozszerzenie ExpressVPN dla Firefoxa

 • rozszerzenie ExpressVPN dla Chrome

 • serwery DNS MediaStreamer

 • Interfejsy programowania aplikacji (APIs) ExpressVPN

 • expressvpn.com

 • *.expressvpn.com

 • *.xvservice.net

 • expressobutiolem.onion

 • Apple App Store (886492891)

 • Google Play (com.expressvpn.vpn)

Oprócz wyżej wymienionych, zakres obejmuje również:

 • systemy wewnętrzne, np. e-mail pracowników, wewnętrzne czaty, hosting kodu źródłowego,

 • wszelkie luki, które mogą zagrażać prywatności naszych pracowników.

Fokus

Szczególnie interesują nas:

 • luki w naszych aplikacjach klienckich, zwłaszcza luki prowadzące do eskalacji uprawnień,

 • wszelkiego rodzaju nieautoryzowany dostęp do naszych serwerów VPN,

 • luki, które ujawniają dane naszych klientów osobom nieuprawnionym,

 • luki, które osłabiają, przerywają lub w jakikolwiek inny sposób osłabiają komunikację VPN tak, że ruch użytkownika korzystającego z naszych produktów VPN może zostać ujawniony.

Ponadto, każdy publicznie dostępny host, który jest własnością ExpressVPN lub jest przez niego obsługiwany, a którego nie ma na powyższej liście, może być uwzględniony w zakresie, indywidualnie dla każdego przypadku.

Cała własność ExpressVPN może być uwzględniona. Jednak, niektóre metodologie testowania są wykluczone. W szczególności testy, które obniżają jakość usług (np. DoS lub spam) nie będą uwzględnione.

Poza zakresem

 • Wersje alfa i beta naszych aplikacji

 • Inżynieria społeczna (np. phishing)

 • Fizyczna ochrona naszych biur, serwerów i pracowników

 • Oprogramowanie innych podmiotów (z wyjątkiem przypadków, w których istnieje luka, którą można wykorzystać z powodu błędnej konfiguracji lub numeru korekty)

Bezpieczna przystań

Zapewniamy całkowicie bezpieczną przystań, w zgodzie z podstawowymi warunkami określonymi przez define.io – globalnie.

Bezpieczeństwo jest kluczową podstawą naszych wartości, dlatego cenimy wkład hakerów działających w dobrej wierze, aby pomóc nam utrzymać wysoki standard ochrony oraz prywatności naszych użytkowników. To obejmuje zachęcanie do odpowiedzialnego badania i ujawniania luk w zabezpieczeniach. Niniejsza polityka określa naszą definicję dobrej wiary w kontekście znajdowania i zgłaszania luk, a także tego, czego możesz od nas oczekiwać w zamian.

Oczekiwania

Współpracując z nami zgodnie z tą polityką, możesz oczekiwać, że:

 • zwiększymy bezpieczną przystań dla Twoich badań, które są powiązane z tą polityką;

 • będziemy z Tobą współpracować, by zrozumieć i zweryfikować Twój raport, w tym wstępną odpowiedź na zgłoszenie;

 • będziemy pracować nad usunięciem wykrytych luk w odpowiednim czasie; i

 • docenimy Twój wkład w poprawę naszej ochrony, jeśli jako pierwsza osoba zgłosisz unikalną lukę w zabezpieczeniach, a Twój raport wpłynie na zmianę kodu lub konfiguracji.

Podstawowe zasady

Aby wspierać badanie luk w zabezpieczeniach i unikać nieporozumień wynikających z różnicy między hakowaniem w dobrej wierze a złośliwym atakiem, prosimy Cię o przestrzeganie następujących zasad.

 • Graj zgodnie z zasadami. Obejmuje to przestrzeganie polityki, a także wszelkich innych istotnych porozumień. Jeśli istnieje jakakolwiek niezgodność między niniejszą polityką a innymi stosownymi warunkami, pierwszeństwo mają reguły polityki.

 • Natychmiast zgłaszaj wszelkie wykryte luki.

 • Unikaj naruszania prywatności innych osób, zakłócania pracy naszych systemów, niszczenia danych i/lub szkodzenia doświadczeniu użytkownika.

 • Korzystaj tylko z oficjalnych kanałów, aby omawiać z nami informacje dotyczące luk w zabezpieczeniach.

 • Zachowaj szczegóły na temat wszelkich wykrytych luk dla siebie, dopóki nie zostaną naprawione (zgodnie z polityką ujawniania informacji).

 • Przeprowadzaj testy jedynie na systemach objętych zakresem i przestrzegaj systemów oraz działań, które znajdują się poza zakresem.

 • Jeśli luka powoduje niezamierzony dostęp do danych:

  • ogranicz ilość danych, do których masz dostęp do minimum wymaganego do skutecznego wykazania dowodu poprawności; i

  • zaprzestań testów i natychmiast prześlij raport, jeśli podczas testowania napotkasz jakiekolwiek dane użytkownika, jak dane osobowe (PII), informacje o stanie zdrowia (PHI), dane karty kredytowej lub informacje zastrzeżone;

 • Wchodź w interakcje jedynie z kontami testowymi, które należą do Ciebie lub za wyraźną zgodą właściciela konta.

 • Nie angażuj się w wymuszenia.

Bezpieczna przystań – porozumienie

Przeprowadzając badania pod kątem luk, zgodnie z niniejszą polityką, uważamy, że owe badania, przeprowadzone w ramach tejże polityki, są:

 • autoryzowane w świetle wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania włamaniom i nie będziemy inicjować ani wspierać działań prawnych przeciwko Tobie w przypadku nieumyślnych naruszeń tych zasad w dobrej wierze;

 • autoryzowane w świetle odpowiednich przepisów dotyczących obchodzenia zabezpieczeń i nie będziemy wnosić przeciwko Tobie roszczeń z tytułu obchodzenia kontroli technologii;

 • zwolnione z ograniczeń określonych w naszej polityce dopuszczalnego użytkowania, które kolidowałyby z przeprowadzaniem badań w kwestii bezpieczeństwa oraz zrzekamy się tychże ograniczeń w limitowanym zakresie; i

 • zgodne z prawem, pomocne w kwestii ogólnego bezpieczeństwa Internetu oraz prowadzone w dobrej wierze.

Oczekuje się, jak zawsze, przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów. Jeśli osoba trzecia wszczęła przeciwko Tobie, a Twoje działania były zgodne z niniejszą polityką, podejmiemy kroki, aby potwierdziź, że Twoje działania zostały przeprowadzone zgodnie z tą polityką.

Jeśli w dowolnym momencie masz wątpliwości lub nie masz pewności, czy Twoje badanie w kwestii bezpieczeństwa jest zgodne z niniejszą polityką, prześlij raport za pośrednictwem jednego z naszych oficjalnych kanałów, zanim przystąpisz do dalszego działania.

Jak wysłać raport

Badacze powinni przesyłać swoje raporty za pośrednictwem Bugcrowd. Alternatywnie, akceptujemy również zgłoszenia wysłane pocztą elektroniczną na adres security@expressvpn.com.

Uwaga: ExpressVPN używa Bugcrowd w celu zarządzania wszystkimi programami do zgłaszania błędów. Przesłanie raportu e-mailem wiąże się z tym, że udostępnimy Twój adres e-mail oraz treść wiadomości Bugcrowd w celu przeprowadzenia selekcji, nawet jeśli nie jesteś członkiem platformy.

Dowiedz się, kto został nagrodzony w naszym programie bug bounty.