Zijn er binnenkort meer socialmedia-accounts van overleden dan van levende gebruikers?

Privacynieuws
12 mins
 • Met de groei van sociale media is ook het aantal socialmedia-accounts van overleden gebruikers toegenomen, waardoor het concept van “digitale begraafplaatsen” is ontstaan.
 • ExpressVPN, een toonaangevende VPN-provider, heeft een schatting gemaakt van het aantal accounts van overleden gebruikers op vier socialmediaplatforms in verschillende landen.
 • Vooral de cijfers van de VS springen in het oog, met 659 miljoen verwachte overleden accounts in 2100, bijna twee keer de omvang van de bevolking van het land.
 • Als het gaat om het onderhouden van accounts van overledenen, zal de aanpak van socialmediabedrijven waarschijnlijk veranderen, evenals de maatschappelijke houding.
 • Dit fenomeen onderstreept de voordelen van het maken van afspraken over iemands socialmedia-accounts na overlijden, zowel om controle te houden over je online nalatenschap als om je persoonlijke gegevens te beschermen.

Het lijkt misschien morbide. Echter zal bijna iedereen in ons digitale tijdperk een erfenis van gegevens achterlaten, of het nu een verzameling foto’s, e-mail-accounts of berichten op sociale media is.

Online herinneringen kunnen oproepen kan een troost zijn voor dierbaren. Maar met ruwweg 5 miljard mensen die wereldwijd sociale media gebruiken, worden platforms vol met overleden accounts snel realiteit. Dit roept bredere vragen op over welke landen de grootste groei van deze digitale begraafplaatsen zullen meemaken en wat socialmediaplatforms van plan zijn hieraan te doen.

ExpressVPN onderzocht dit fenomeen door zich te richten op de toekomst van digitale erfenissen op vier populaire socialmediaplatforms in geselecteerde landen. Onze aanpak bestond uit het analyseren van de huidige gebruikersactiviteit en sterftecijfers in verschillende regio’s, met behulp van prognoses geïnspireerd op de methodologie van een onderzoek van de Universiteit van Oxford uit 2019 over een vergelijkbaar onderwerp.

Dit onderzoek naar het leven na de dood van onze online aanwezigheid werpt licht op de complexiteit en ethische overwegingen van het beheer van digitale nalatenschappen.

Hoe groot worden digitale begraafplaatsen?

Over hoeveel socialmedia-accounts van overleden gebruikers hebben we het dan? We hebben een aantal prognoses gemaakt voor de toekomst.

Onze analyse omvat vier toonaangevende socialmediaplatforms — Facebook, Instagram, X (voorheen Twitter) en TikTok — om een gedetailleerd beeld te geven van de groei van socialmedia-accounts van overledenen.

We richten ons op acht landen (de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Nederland en Portugal) en vergelijken het gebruik van sociale media met bevolkingsprognoses voor 2024, 2050 en 2100. 

Volgens voorspellingen zal de VS het hoogste aantal overleden socialmediagebruikers hebben

Toename social media-accounts overleden gebruikers

In de VS zal het aantal overleden gebruikers van sociale media naar verwachting bijna verdubbelen ten opzichte van de bevolking van het land in 2100, met 659 miljoen overleden gebruikers die de voorspelde bevolking van 366 miljoen overschaduwen. Dit cijfer weerspiegelt de hoge penetratiegraad van sociale media in de VS en een voortdurend groeiende gebruikersbasis. 

De tabel hieronder toont de andere landen, hun voorspelde bevolkingsgroei en voorspelde overleden accounts in 2050 en 2100.

Land Bevolking 2024 Socialmediagebruikers 2024 Voorspelde bevolking 2050 Voorspeld aantal profielen van overledenen 2050 Voorspelde bevolking 2100 Voorspeld aantal profielen van overledenen 2100 
VS341 miljoen 302 miljoen 388 miljoen 128 miljoen 366 miljoen 659 miljoen 
VK68 miljoen 56 miljoen68 miljoen 20 miljoen 67 miljoen 70 miljoen 
Duitsland 83 miljoen 68 miljoen 83 miljoen16 miljoen 80 miljoen 111 miljoen 
Frankrijk64 miljoen 54 miljoen 71 miljoen 15 miljoen 68 miljoen 106 miljoen 
Italië59 miljoen 43 miljoen 54 miljoen 12 miljoen 50 miljoen 88 miljoen 
Spanje48 miljoen 41 miljoen 44 miljoen 11 miljoen 45 miljoen 82 miljoen 
Nederland18 miljoen 15 miljoen 23 miljoen 5 miljoen 16 miljoen 31 miljoen 
Portugal 10 miljoen 7 miljoen 9 miljoen 3 miljoen 7 miljoen 19 miljoen 

 

Het Verenigd Koninkrijk is een iets ander geval, waar het aantal overleden gebruikers van sociale media naar verwachting in 2100 gelijk zal zijn aan de levende bevolking, met beide cijfers rond de 70 miljoen. We kwamen tot deze langzamere toename in vergelijking met de VS, voornamelijk door de lagere mate van socialmedia-adoptie.

Duitsland en Frankrijk laten vergelijkbare patronen zien, met overleden gebruikers in 2100 die naar verwachting respectievelijk 31 miljoen en 38 miljoen hoger zullen zijn dan de levende bevolking. Beide landen maken relatief veel gebruik van sociale media en de bevolking zal naar verwachting weinig veranderen.

Voor Italië, Spanje, Nederland en Portugal wordt voorspeld dat het aantal overleden gebruikers van sociale media in 2100 veel groter zal zijn dan het aantal levenden. Dit fenomeen is vooral uitgesproken in Nederland en Portugal, waar het voorspelde aantal overleden gebruikers bijna of zelfs meer dan het dubbele is van het aantal levenden. In Spanje en Italië zijn veel van deze bevindingen het gevolg van de lagere bevolkingsgroei die voor deze landen wordt verwacht.

Welk platform zal de meeste digitale nalatenschappen herbergen

We richten ons op de VS, het land met het grootste aantal socialmediagebruikers, en analyseren de prognoses voor overleden gebruikers op alle vier de belangrijkste socialmediaplatforms in 2050, 2075 en 2100. Deze analyse biedt inzicht in welke platforms de grootste digitale begraafplaatsen worden.

Aantal socialmedia-accounts van overleden gebruikers per platform.

In de VS zal Facebook naar verwachting het grootste aantal overleden accounts hebben in 2100, met naar schatting 278,6 miljoen profielen van gebruikers die zijn overleden. Dit weerspiegelt het grote aantal gebruikers, waardoor het ook de primaire digitale begraafplaats is.

Met hun kleinere gebruikersbestanden zullen Instagram en TikTok nog steeds grote aantallen overleden gebruikers hebben, met schattingen van respectievelijk 158,7 miljoen en 126,5 miljoen tegen 2100.

X ten slotte heeft een relatief lage voorspelling van 94,9 miljoen overleden gebruikers in 2100, vanwege een laag aantal gebruikers en een vertraagde groei sinds het platform in 2022 van eigenaar veranderde.

Deze prognoses roepen vragen op over het beheer en de ethische overwegingen van socialmedia-accounts van overleden gebruikers, vooral in het licht van hoeveel het de socialmediagiganten kost om deze platforms actief te houden.

Beheerskosten van digitale begraafplaatsen

Het vooruitzicht dat socialmediaplatforms zich ontwikkelen tot digitale begraafplaatsen brengt niet alleen emotionele en ethische overwegingen met zich mee, maar ook financiële implicaties.

Als we ervan uitgaan dat een gemiddeld socialmediaprofiel 1 GB opslagruimte nodig heeft en de opslagkosten worden geschat op 0,02 USD per GB per maand, dan is het onderhouden van de accounts van overleden personen al een aanzienlijke kostenpost voor socialmediabedrijven.

Met naar schatting 278,6 miljoen overleden Facebook-gebruikers in de VS in 2100, zouden de jaarlijkse kosten voor het opslaan van deze profielen ongeveer 5,57 miljoen USD bedragen. Deze berekening gaat ervan uit dat de opslagkosten constant blijven, wat onwaarschijnlijk is, maar het benadrukt de potentiële financiële last voor socialmediaplatforms in de toekomst.

Realistisch gezien is het lastig voor te stellen dat Facebook of welk socialmediabedrijf dan ook bereid is om inactieve accounts voor onbepaalde tijd te behouden. En de noodzaak om overleden accounts te verwijderen zou tot verschillende fenomenen kunnen leiden:

Nieuwe limieten ingesteld door platforms

Socialmediaplatforms kunnen gedwongen worden om hun beleid te herzien. Dit zou kunnen leiden tot de invoering van vergoedingen voor het onderhouden van het profiel van een overleden gebruiker, beperkingen op de opgeslagen gegevens of zelfs het verwijderen van profielen na een bepaalde periode van inactiviteit.

Alternatieve platforms voor herdenken

Er kunnen andere manieren ontstaan om de overledene te gedenken. Hierbij valt te denken aan gedecentraliseerde digitale gedenkplaatsen, blockchain-gebaseerde oplossingen voor eeuwige opslag of zelfs AI-gestuurde platforms die interactieve gedenkplaatsen kunnen genereren zonder de noodzaak van uitgebreide gegevensopslag.

Privacy- en gegevensbescherming

Persoonlijke informatie, zelfs van overledenen, kan waardevol zijn voor fraudeurs. De noodzaak om de digitale voetafdrukken van overledenen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik van informatie is iets dat wereldwijd steeds meer wordt erkend. De VS heeft vooruitgang geboekt met de RUFADAA-wet, die individuen toestaat een Trustee of Executor aan te wijzen voor hun digitale bezittingen.

Bereid je digitale nalatenschap voor

Totdat socialmediabedrijven en regelgevende kaders duidelijke en duurzame oplossingen bieden voor data na de dood, is het echter de verantwoordelijkheid van ieder van ons om ervoor te zorgen dat onze online aanwezigheid wordt beheerd volgens onze wensen nadat we zijn overleden.

Socialmediaplatforms hebben een aantal instellingen en methoden die je kunt gebruiken om aan te geven wat er met je account gebeurt als je overlijdt.

Facebook

Facebook biedt gebruikers twee hoofdopties voor hun accounts na de dood: gedenken of verwijderen.

Herdenken

 • Wat is het: een gedenkaccount wordt een ruimte voor vrienden en familie om samen te komen en herinneringen te delen. Het account wordt gemarkeerd met “Herinnering” naast de naam en verschijnt niet in openbare ruimtes zoals “Mensen die je misschien kent”.
 • Contactpersoon nalatenschap: je kunt een contactpersoon voor je nalatenschap aanwijzen, iemand die je vertrouwt om je account te beheren zodra deze gedenkwaardig is gemaakt. Deze persoon kan berichten vastmaken, reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken en profiel- en omslagfoto’s bijwerken, maar heeft geen toegang tot je berichten en kan geen vrienden verwijderen.
 • Hoe stel je het in: ga naar Instellingen > selecteer Gedenkinstellingen > Gedenkaccount > Herdenk account en kies je contactpersoon voor je nalatenschap. NB: alleen gebruikers ouder dan 18 jaar kunnen een contactpersoon voor hun nalatenschap selecteren.
FB Legacy
Facebook en Instagram bieden keuzes voor het beheren van je account na je overlijden.

Verwijderen

Als je er de voorkeur aan geeft om je account niet te laten herdenken, kun je ervoor kiezen om je account volledig te laten verwijderen bij je overlijden. Dit zorgt ervoor dat al je gegevens, inclusief berichten en foto’s, permanent worden gewist zodra Facebook op de hoogte wordt gesteld van je overlijden.

Instagram

In navolging van Facebook biedt Instagram, een ander platform onder de paraplu van Meta, vergelijkbare postume opties voor gebruikersaccounts.

Herdenken

 • Wat is het: gedenkaccounts op Instagram tonen “Gedenken” naast de naam van de gebruiker, zodat hun digitale aanwezigheid bewaard blijft voor vrienden en familie. Hoewel deze accounts hun zichtbaarheid behouden en eerdere posts tonen aan verbonden personen, worden ze verwijderd uit openbare ruimtes zoals het tabblad Verkennen en suggesties voor vrienden.
 • Hoe het werkt: in tegenstelling tot Facebook biedt Instagram op dit moment geen optie voor vooraf geselecteerde contacten. Het gedenkproces vindt postuum plaats, waarbij vrienden of familie rechtstreeks contact moeten opnemen met Instagram met de benodigde documentatie, zoals een overlijdensbericht of overlijdensakte, om het proces in gang te zetten.

Verwijderen

Om een account te laten verwijderen, heeft Instagram verificatie nodig van een naast familielid. Dit proces omvat het leveren van een bewijs van autoriteit (bijv. geboorteakte, volmacht) en bewijs van overlijden van de gebruiker. Dit zorgt ervoor dat het verzoek gevoelig en in overeenstemming met de wettelijke normen wordt behandeld, waardoor de digitale voetafdruk van de gebruiker permanent van het platform wordt verwijderd.

X

In de loop der jaren is X heen en weer geslingerd over de vraag of het gedenkaccounts zou introduceren. Jarenlang konden inactieve accounts slapend blijven, inclusief die van overledenen. In 2023 begon het platform echter met het verwijderen van accounts zonder activiteit. Het was opnieuw een controversiële zet onder Elon Musk, omdat sommige mensen de accounts van hun overleden vrienden en familieleden wilden kunnen blijven zien.

X User
Instructies om het account van een overleden gebruiker op het X-platform te sluiten.

Een X-account postuum actief houden

Aangezien X geen systeem biedt voor het memoriseren van accounts, moet je, als je wilt dat je X-account deel blijft uitmaken van de digitale wereld na je overlijden, een proactieve benadering kiezen door iemand je inloggegevens te geven.

 • Toegang tot account: het is cruciaal om ervoor te zorgen dat een familielid of vertrouwde persoon de inloggegevens van je account heeft. Deze gegevens kunnen worden opgenomen in je testament of een andere veilige methode om gevoelige informatie te delen. Ze moeten je account regelmatig gebruiken om het actief te houden.
 • Volledige toegang overwegen: iemand toegang geven tot je account betekent dat hij of zij alles kan zien: berichten, gelikete berichten en alle aspecten van je account. Dit niveau van toegang vereist een groot vertrouwen, omdat het je privé-interacties en -voorkeuren blootstelt.

Het inactiviteitsbeleid van X

Op het moment van schrijven categoriseert X een account als inactief als het de afgelopen 30 dagen niet is gebruikt, een aanzienlijke aanscherping ten opzichte van de eerdere inactiviteitsdrempel van zes maanden. Dit beleid vereist regelmatige logins om een account actief te houden, wat een uitdaging vormt voor het onderhouden van een digitale nalatenschap op het platform.

TikTok

Voor TikTok kan een familielid of wettelijke vertegenwoordiger contact opnemen met de klantenondersteuning van TikTok met een overlijdensakte om het account van het platform te verwijderen. Tot nu toe heeft TikTok nog niet bekendgemaakt of ze inactieve accounts zullen verwijderen.

Wat je van tevoren kunt doen

Net als bij Twitter kun je, als je niet wilt dat je account verdwijnt, niets anders doen dan een veilige manier instellen om je accountgegevens te delen met een vertrouwd persoon. Denk aan de privacy-implicaties van deze keuze.

Google en YouTube

Google biedt een proactieve tool, de Inactive Account Manager, voor gebruikers om te beslissen over het lot van hun accounts (inclusief YouTube) na een periode van inactiviteit. Je kunt dit zo instellen dat vertrouwde contacten op de hoogte worden gebracht of dat je account wordt verwijderd na drie, zes, twaalf of achttien maanden inactiviteit. Als je niets instelt, kunnen familieleden of wettelijke vertegenwoordigers een verzoek indienen om je account postuum te sluiten met de benodigde documentatie.

Google Legacy
Een gebruikersinterface voor het instellen van Google’s respons bij inactiviteit van accounts.

 

Digitale activa en abonnementsdiensten

Voor digitale activa die niet onder een specifiek platformbeleid vallen, zoals online winkelrekeningen en abonnementsdiensten, verschilt de aanpak voor het beheer na overlijden. Om je van tevoren voor te bereiden:

 • Stel een lijst samen: documenteer al je digitale accounts, niet alleen sociale media. Neem ook online winkelaccounts, abonnementsdiensten, digitale bibliotheken, enz. op, samen met je inloggegevens en instructies voor het afhandelen ervan na je overlijden.
 • Overweeg om een digitaal testament op te nemen: neem deze lijst op in een digitaal testament of zorg ervoor dat een vertrouwde persoon er toegang toe heeft.
 • Neem een direct contact op voor afsluiting of overdracht: de executeur of een aangewezen persoon kan dan elke dienst benaderen met de vereiste documentatie, zoals een overlijdensakte, om rekeningen af te sluiten of eigendom over te dragen indien nodig. 
 • Abonnementen opzeggen: als je je zaken op orde aan het brengen bent, zou het zeker gemakkelijker zijn voor je executeur als je sommige abonnementen opzegt terwijl je nog leeft.

Methodologie

Onze methodologie integreert huidige gebruikersgegevens van het platform met nationale sterftecijfers en past een voorspellend model toe dat is geïnspireerd op de studie Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online van het Oxford Internet Institute (OII).

 • Gegevensverzameling: we gebruikten beschikbare gegevens over maandelijkse actieve gebruikers voor elk socialmediaplatform. Sterftecijfers werden ontleend aan nationale statistische databases.
 • Toepassing voorspellend model: we creëerden een voorspellend model (vergelijkbaar met het model in de studie van OII) om het aantal overleden accounts te schatten op basis van de huidige gebruikersactiviteit en sterftecijfers.
 • Aannames: er wordt aangenomen dat het gebruikersbestand voor elk socialmediaplatform en de sterftecijfers van elk land constant blijven gedurende de prognoseperiode, vanaf 2024. Beleid met betrekking tot inactieve accounts, zoals het verwijderen van het profiel van X, wordt erkend, maar er wordt niet voor gecorrigeerd.
 • Beperkingen: we erkennen de inherente onzekerheden bij het projecteren van socialmediatrends op de lange termijn, waaronder veranderingen in de populariteit van platforms, gebruikersgedrag en de levensduur van de bevolking.

Veelgestelde vragen over sociale media na overlijden

Wat gebeurt er met je gegevens wanneer je overlijdt?
Wat gebeurt er met mijn socialmedia-accounts als ik mijn wensen niet kenbaar maak voor mijn overlijden?
Kan ik iemand aanwijzen die mijn socialmedia-accounts beheert nadat ik ben overleden?
Zijn er diensten of professionals die kunnen helpen bij het beheren van digitale nalatenschappen?
Is het de moeite waard om de accounts van overleden personen te bewaren?
Wat kan ik doen als ik niet wil dat mijn socialmedia-accounts worden afgesloten na mijn dood?