De werkelijke kosten van cyberaanvallen in 2024 en daarna

Privacynieuws
16 mins
kosten cyberaanval
  • De gemiddelde kosten van cyberaanvallen zouden wereldwijd in 2023 8 biljoen USD hebben bedragen, en dat aantal zou stijgen tot 9,5 biljoen in 2024 en 10,5 biljoen in 2025.
  • IBM’s meest recente Cost of Data Breach-rapport laat een recordhoogte zien in datalekken, waarbij de gemiddelde cyberaanval resulteert in verliezen van 4,45 miljoen USD. De gezondheidszorg rapporteert het hoogste gemiddelde verlies door datalekken met 10,93 miljoen USD per jaar.
  • De VS verliest jaarlijks wereldwijd gemiddeld 9,48 miljoen USD aan datalekken, gevolgd door het Midden-Oosten, waar jaarlijks 8,07 miljoen USD verloren gaat. 
  • Individuen worden ook niet gespaard van cyberbedreigingen en zijn vooral vatbaar voor phishing en social engineering-aanvallen. 
  • Digitale tegenmaatregelen tegen cybercriminaliteit zijn onder andere sterke verificatieprotocollen, het versleutelen van je gegevens met een VPN, regelmatige software-updates en waakzaamheid tegen veelvoorkomende cyberaanvallen.

Cyberaanvallen komen steeds vaker voor en worden steeds geavanceerder, en vormen een grote bedreiging voor bedrijven, overheden en individuen. In 2023 zouden cyberaanvallen, variërend van datalekken tot vijandige accountovernames, wereldwijd naar schatting 8 biljoen USD hebben gekost. Dit jaar zal dat aantal naar verwachting stijgen tot 9,5 biljoen USD, zoals gerapporteerd door onderzoeksbureau Cybersecurity Ventures. De opkomst van AI-technologie zal deze kosten waarschijnlijk nog verder opdrijven, met projecties die wijzen op een stijging van 11% tot 10,5 biljoen USD in 2025.

Uit een enquête die Statista heeft gehouden onder industrieleiders blijkt dat cyberaanvallen een van de grootste bedreigingen zijn voor een bedrijf, gevolgd door bedrijfsonderbrekingen en macro-economische ontwikkelingen. Volgens de enquête, die liep van 2018 tot 2023, noemde 34% van de respondenten cyberincidenten hun grootste zorg. 

kosten cyberaanval – bedrijfsrisico

En terwijl bedrijven het zeker voelen, is de impact op consumenten net zo alarmerend. Cyberdreigingen zoals datalekken, identiteitsdiefstal en frauduleuze transacties hebben directe gevolgen voor individuen en leiden tot financiële verliezen, schending van de privacy en langdurige gevolgen.

Hoeveel kunnen we in de toekomst verliezen door cyberaanvallen?

Het voorspellen van de exacte financiële tol van cyberaanvallen in de komende jaren is een uitdaging, vanwege de dynamische en complexe aard van digitale bedreigingen. Inzichten van Cybersecurity Ventures, die een reflectie geven op de afgelopen vijf jaar, bieden echter een kader voor toekomstprojecties.

JaarGeschatte jaarlijkse kosten van cyberaanvallen wereldwijd (USD)Procentuele toename ten opzichte van vorig jaar
2024$ 9,5 biljoen* 19%
2025$ 10,5 biljoen*10,5%
2026$ 11,3 biljoen**7,6%
2027$ 12,4 biljoen**9,7%
2028$ 13,8 biljoen**11%
2029$ 15,6 biljoen^13%
2030$ 17,9 biljoen^15%

Bronnen: *Cybersecurity Ventures **Statista ^Onze eigen projecties

Deze cijfers houden rekening met technologische ontwikkelingen, trends in de sector en mogelijke wereldwijde gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de kosten van cyberaanvallen. Zowel aanvallers als verdedigers ontwikkelen voortdurend nieuwe tools en technieken, wat van invloed is op de kosten en effectiviteit van zowel aanvallen als schadebeperkende maatregelen. Tegelijkertijd kunnen geopolitieke situaties en economische omstandigheden de frequentie en aard van cyberaanvallen beïnvloeden, waardoor kostenramingen nog complexer worden.

Maar wie betaalt voor de schade?

Volgens het Cost of Data Breach 2023-rapport van IBM zijn het de klanten. Bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van cyberaanvallen berekenen deze kosten doorgaans door aan consumenten in de vorm van hogere dienst- en abonnementsprijzen. 

Om te begrijpen hoe we de kosten en de impact die cyberdreigingen op ons kunnen hebben, kunnen beperken, is het nodig om de verschillende soorten aanvallen te begrijpen, hoe ze werken en wie de grootste slachtoffers zijn. 

Het veranderende landschap van cyberaanvallen 

Het stijgende aantal datalekken

Datalekken behoren tot de meest voorkomende cyberaanvallen op bedrijven en individuen. Volgens hetzelfde IBM-rapport bereikten deze incidenten vorig jaar een nieuw hoogtepunt. De gemiddelde kosten van een datalek zijn sinds 2020 wereldwijd met 15,3% gestegen tot 4,45 miljoen USD.

In Amerika lijkt de situatie bijzonder nijpend. De VS noteerde de hoogste gemiddelde kosten voor datalekken in 2023, namelijk 9,5 miljoen USD.

December 2023 was bijzonder zwaar voor Amerikaanse consumenten, met 443 openbaar gemaakte beveiligingsincidenten. Meer dan 1,6 miljard bedrijfsrecords met persoonlijke klant- en cliëntgegevens werden gecompromitteerd. Tot de belangrijkste inbreuken behoorden Real Estate Wealth Network, met meer dan 1,5 miljard getroffen records; Comcast Cable Communications (Xfinity), met gevolgen voor bijna 36 miljoen mensen; Delta Dental of California met 7 miljoen getroffen klanten; en Integris Health, met als gevolg het lekken van persoonlijke informatie van ongeveer 4,7 miljoen personen.

 

kosten cyberaanval per land of regio

Wereldwijd behield het Midden-Oosten zijn positie als de op één na meest getroffen regio, met een gemiddelde kostprijs voor datalekken van 8,07 miljoen USD, een stijging van 8,2% ten opzichte van 2022. Daarentegen daalden de gemiddelde kosten in Canada en Duitsland met 9% tot 5,13 miljoen USD en in Duitsland met 3,7% tot 4,67 miljoen USD. Japan zag ook een lichte daling. De daling zou het gevolg kunnen zijn van nieuwe wetten en regels die door de verschillende regeringen zijn opgelegd om cyberaanvallen beter in te dammen.

Hoewel datalekken een belangrijk aspect van het cyberdreigingslandschap vormen, reikt de reikwijdte van cyberaanvallen veel verder. De huidige cybercriminelen en hackers maken gebruik van de kracht van geavanceerde technologieën zoals AI en machine learning om meer geavanceerde en ongrijpbare aanvallen uit te voeren.

De escalatie van ransomware

Ransomware, een soort kwaadaardige software die is ontworpen om de toegang tot een computersysteem te blokkeren totdat een geldbedrag is betaald, is in de 30 jaar van zijn bestaan sterk geëvolueerd en het aantal neemt nog steeds toe. In 2023 was er een stijging van 55% in het aantal gevallen van ransomware ten opzichte van het jaar daarvoor, met 4.368 gemelde gevallen.

Maar wat is de oorzaak van deze alarmerende toename in ransomware-aanvallen? Verschillende factoren. Hieronder meer hierover.

Gedachten beheersen: de kunst van social engineering 

Social engineering-aanvallen, zoals phishing, blijven veel voorkomen en maken eerder gebruik van de menselijke psychologie dan van systeemkwetsbaarheden. Bij deze aanvallen worden mensen meestal misleid om gevoelige informatie vrij te geven of toegang te verlenen tot beperkte systemen. Het menselijke element is vaak de zwakste schakel in cyberbeveiliging.

De overgang naar flexibel werk op afstand heeft deze risico’s vergroot. Cybercriminelen maken gebruik van kwetsbaarheden in thuisnetwerken en onvoldoende beveiligde externe toegangssystemen van bedrijven. Persoonlijke apparaten die voor werkdoeleinden worden gebruikt, vergroten ook het risico op inbreuken op de beveiliging. Een eenvoudige phishingmail naar een persoonlijk apparaat kan bijvoorbeeld leiden tot ongeautoriseerde toegang tot het hele bedrijfsnetwerk.

Slimme apparaten en het Internet of Things (IoT) breiden het slagveld verder uit. Deze apparaten zijn weliswaar handig, maar vaak niet goed beveiligd, waardoor ze vatbaar zijn voor aanvallen die zowel de persoonlijke privacy als de bedrijfsbeveiliging bedreigen. Een gecompromitteerd smart home-apparaat kan bijvoorbeeld een toegangspoort zijn voor aanvallers om toegang te krijgen tot gevoelige persoonlijke en werkgerelateerde informatie.

Zwakke schakels: hoe aanvallen op de toeleveringsketen de veiligheid van bedrijven ondermijnen


In 2024 wordt het cyberbeveiligingslandschap steeds meer gevormd door de dreiging van aanvallen in de toeleveringsketen, die steeds geavanceerder en grootschaliger worden. Aanvallers in de toeleveringsketen richten zich meestal op de meest kwetsbare punten in een toeleveringsketen en maken daar misbruik van.

Dit zijn vaak externe leveranciers of toeleveranciers met minder strenge beveiligingsmaatregelen. Zodra een zwak punt is gecompromitteerd, gebruiken aanvallers dit als uitvalsbasis om toegang te krijgen tot grotere, beter beveiligde systemen. Hierbij kan het gaan om het injecteren van kwaadaardige code in software-updates of het gebruik van gestolen referenties om toegang te krijgen tot beveiligde netwerken. MOVEit, een beheerde software voor bestandsoverdracht die wordt gebruikt voor beveiligde gegevensoverdracht, werd in 2023 het slachtoffer van een aanval op de toeleveringsketen. De software wordt gebruikt door 1.700 softwarebedrijven en 3,5 miljoen ontwikkelaars in sectoren zoals gezondheidszorg, financiën, technologie en overheid.

Deepfakes en de opkomst van AI-cyberbeveiligingsbedreigingen

In het cruciale verkiezingsjaar 2024 in de VS wordt de opkomst van AI-gegenereerde bedreigingen, met name deepfakes, een groot veiligheidsrisico. De algemene verkiezingen in Slowakije in september 2023 dienen als een duidelijk voorbeeld van hoe deepfake technologie verkiezingen kan schaden.

In de aanloop naar deze zeer omstreden parlementsverkiezingen gebruikte de extreemrechtse Republika-partij deepfake-audionota’s en -video’s om valse informatie te verspreiden over de leider van Progressief Slowakije, Michal Šimečka. Deze deepfakes veranderden Šimečka’s stem, waardoor hij valselijk werd afgeschilderd terwijl hij plannen besprak om de verkiezingen te manipuleren en zelfs de bierprijzen te verhogen. Hoewel de exacte impact van deze deepfakes op de uiteindelijke verkiezingsuitslag onduidelijk blijft, benadrukte het incident wel de krachtige verstorende mogelijkheden van deze technologie.

Google Cloud’s Cybersecurity Forecast voor 2024 bevestigt deze dreiging en geeft aan dat generatieve AI de detectie van phishingmails kan bemoeilijken en mogelijk de schaal en efficiëntie van criminele activiteiten kan vergroten. De toegankelijkheid en voortdurende vooruitgang van AI-technologie maken het een geducht hulpmiddel voor aanvallers.

6 veelvoorkomende soorten cyberaanvallen 

Inzicht in de impact van cyberaanvallen op verschillende bedrijfstakken en individuen is belangrijk als we ze willen bestrijden. Hier verdiepen we ons in de meest voorkomende tactieken voor cyberaanvallen, hoe ze worden uitgevoerd en wat de gevolgen zijn voor bedrijven en individuen.

kosten cyberaanval – meest voorkomende cyberaanvallen

Soort aanvalImpact op bedrijvenImpact op individuen
Social engineering-aanval (inclusief phishing)Datalekken, financieel verlies en reputatieschade Identiteitsdiefstal, gestolen referenties en financiële fraude
RansomwareOperationele onderbreking, financiële afpersing, gegevensverliesDiefstal van persoonlijke gegevens en financiële afpersing
DDoS-aanvallenVerstoring van de dienstverlening, inkomstenverlies, ontevredenheid van klantenOnderbreking van internetdienst, onbeschikbaarheid van online diensten
MalwareSysteemschade, onbevoegde gegevenstoegang, spionageDiefstal van persoonlijke gegevens, defect apparaat, inbreuk op privacy
GegevensafpersingDiefstal en dreigende blootstelling van gevoelige gegevensChantage met behulp van persoonlijke informatie, dreigementen om privégegevens openbaar te maken
Man-in-the-middle (MitM)-aanvallenDiefstal van en geautoriseerde toegang tot vertrouwelijke gegevens, financiële verliezen en reputatieschadeIdentiteitsdiefstal, financiële verliezen, privacyschendingen en psychologische gevolgen zoals stress en angst 

 

Elk van deze aanvallen heeft een unieke uitvoeringsmethode en impact, waardoor ze bijzonder effectief zijn tegen de beoogde doelen.

Phishing 

Bij phishing doen cybercriminelen zich voor als legitieme organisaties via e-mail, sms of andere communicatiekanalen om gevoelige informatie te stelen. Deze aanvallen lokken gebruikers vaak in het klikken op schadelijke koppelingen of het downloaden van gecompromitteerde bijlagen, wat leidt tot identiteitsdiefstal, financiële fraude of toegang tot beveiligde systemen. Phishing is de meest voorkomende e-mailbedreiging en is goed voor 39,6% van alle e-mailaanvallen. Het is vooral gevaarlijk omdat het zich richt op menselijke fouten in plaats van op zwakke plekken in het systeem.

Ransomware

Ransomware is kwaadaardige software die de bestanden van een slachtoffer versleutelt en ontoegankelijk maakt totdat er losgeld wordt betaald. Deze vorm van malware is wereldwijd sterk toegenomen en treft 72,7% van de organisaties in 2023. De gemiddelde kosten van een ransomware-aanval liggen rond de 4,54 miljoen USD, terwijl de herstelkosten gemiddeld 1,85 miljoen USD bedragen. 

Cybercriminelen verbeteren hun methoden voortdurend en gebruiken steeds geavanceerdere versleutelingstechnieken die het voor slachtoffers steeds moeilijker maken om hun gegevens te herstellen zonder losgeld te betalen. Bovendien heeft de opkomst van cryptocurrency anonieme transacties mogelijk gemaakt, waardoor het voor aanvallers gemakkelijker is geworden om betalingen te ontvangen zonder getraceerd te worden.

Ransomware-aanvallen richten zich niet meer op individuele systemen, maar leggen hele netwerken plat, waaronder kritieke infrastructuur en grote bedrijven, wat leidt tot aanzienlijke financiële en operationele verstoringen. De impact van deze aanvallen gaat verder dan het directe financiële verlies; ze leiden vaak tot reputatieschade op lange termijn en verlies van vertrouwen van klanten in de getroffen organisaties.

DDoS-aanvallen

DDoS (Distributed Denial of Service)-aanvallen zijn een type cyberaanval waarbij computersystemen worden gebruikt om één enkele dienst aan te vallen, zoals een website, server of netwerk. Het doel is om de online dienst onbeschikbaar te maken door deze te overspoelen met verkeer uit meerdere bronnen. Het is net als een file met zoveel auto’s dat het reguliere verkeer zijn gewenste bestemming niet kan bereiken.

Volgens cyberbeveiligingsbedrijf Cloudflare zijn DDoS-aanvallen in 2023 zowel in frequentie als in intensiteit aanzienlijk toegenomen. In het vierde kwartaal was er een toename van 117% jaar-op-jaar in DDoS-aanvallen op de netwerklaag en algehele DDoS-activiteit gericht op retail-, verzend- en pr-websites tijdens de feestdagen. 

Malware

Malware, kort voor kwaadaardige software, omvat verschillende vormen van schadelijke software, waaronder virussen, wormen en Trojaanse paarden. Deze programma’s kunnen computers, systemen en netwerken infiltreren, beschadigen of uitschakelen, waardoor cybercriminelen jouw activiteiten kunnen afluisteren.

Een veelvoorkomend voorbeeld van een malwareaanval is een loaderaanval: sluipende cyberaanvallen in meerdere fasen die gebruikmaken van kleine, vaak legitiem ogende programma’s (zoals een PDF-lezer) die “loaders” worden genoemd om heimelijk malware af te leveren en uit te voeren op de computer van een slachtoffer. Het programma wordt een loader genoemd omdat het op de achtergrond malware downloadt terwijl het eruitziet als een legitiem hulpprogramma of legitieme software.

Het totale aantal unieke malwareprogramma’s heeft de 1 miljard overschreden, waarbij Trojaanse paarden 58% van alle malware uitmaken. Malware kan leiden tot onbevoegde toegang tot gegevens, systeemschade en spionage.

Gegevensafpersing

Afpersing van gegevens houdt in dat cybercriminelen gevoelige gegevens stelen en dreigen deze vrij te geven tenzij er losgeld wordt betaald. Deze tactiek was betrokken bij 27% van de cyberaanvallen in 2023. In tegenstelling tot ransomware, die de toegang tot gegevens verhindert, gaat het bij gegevensafpersing om daadwerkelijke diefstal van gegevens en dreigt de gestolen gegevens openbaar te worden gemaakt of te worden verkocht.

Aanvallen voor data-extortie worden meestal uitgevoerd via datalekken of exfiltratie. Bij de eerste stap krijgen de aanvallers toegang tot je systeem en stelen ze je gegevens. Zodra de gegevens zijn gestolen, worden ze overgebracht naar de servers van de aanvallers, waardoor er een kopie wordt gemaakt die buiten jouw bereik ligt. De aanvallers nemen vervolgens contact met je op, onthullen dat ze je gegevens hebben en maken hun eisen duidelijk. Ze kunnen dreigen de informatie openbaar te maken, te verkopen aan de hoogste bieder of te gebruiken voor andere kwaadaardige doeleinden zoals identiteitsdiefstal of fraude.

Helaas is het betalen van losgeld voor zowel gegevensafpersing als ransomware-aanvallen geen garantie dat je jouw gegevens terugkrijgt of dat de daders je gegevens van hun servers verwijderen.

Man-in-the-Middle (MitM)-aanvallen

MitM-aanvallen vinden plaats wanneer een hacker heimelijk de communicatie onderschept en mogelijk wijzigt tussen twee partijen die denken dat ze rechtstreeks met elkaar communiceren. Deze aanvallen kunnen plaatsvinden in elke vorm van online communicatie, zoals browsen, e-mailen of zelfs beveiligde transacties. MitM-aanvallen kunnen leiden tot diefstal van persoonlijke informatie, inloggegevens en financiële informatie, wat een aanzienlijk risico vormt voor zowel individuen als bedrijven.

MitM-aanvallen waren goed voor 35% van de wifi-exploitatieactiviteit in 2023, wat aantoont dat ze veel voorkomen, vooral in omgevingen met openbare wifi, die vaak minder veilig zijn.

Wie is het meest kwetsbaar voor cyberaanvallen? 

Cyberaanvallen kunnen elk individu of bedrijf treffen, maar bepaalde sectoren zijn kwetsbaarder vanwege de aard van hun activiteiten en de gevoeligheid van de gegevens die ze verwerken. Sectoren zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en de detailhandel, die een integraal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen, zijn bijzonder kwetsbaar.

kosten cyberaanval – grootste risico

Gezondheidszorg en financiën

Deze sectoren zijn uitstekende doelwitten omdat ze kritieke gegevens bewaren. Gegevens uit de gezondheidszorg bevatten gevoelige persoonlijke informatie, zoals sofinummers en medische voorgeschiedenis, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor identiteitsdiefstal, verzekeringsfraude en afpersing. Betalingsgegevens, zoals creditcardgegevens, zijn te gelde te maken en gewild voor frauduleuze transacties of doorverkoop in het criminele circuit.

In 2023 ondervond de gezondheidszorgsector voor het 13e achtereenvolgende jaar de hoogste gemiddelde kosten van datalekken, met kosten die opliepen tot 10,93 miljoen USD. Dit benadrukt de kwetsbaarheid van de sector, niet alleen in termen van potentieel financieel verlies, maar ook in de verstoring van kritieke diensten. De afhankelijkheid van zowel cloud- als traditionele technologieplatforms verhoogt het risico op en de kosten van inbreuken.

Productie

De productie-industrie is een ander belangrijk doelwit, met name voor ransomware-aanvallen, goed voor 30% van alle incidenten in 2023. De vatbaarheid van deze industrie komt voort uit de lage tolerantie voor operationele downtime, waardoor bedrijven eerder geneigd zijn losgeld te betalen om de productie snel te hervatten.

IT-sector

De IT-sector is ook een belangrijk doelwit vanwege zijn centrale rol bij het in stand houden van essentiële diensten en het feit dat het de ruggengraat vormt van digitale infrastructuren. Het potentieel voor verstoringen met een grote impact maakt het een lucratief doelwit voor cybercriminelen.

Belangrijke personen

Naast bedrijfstakken lopen ook politici, vermogende particulieren en invloedrijke personen gevaar, met name voor deepfake- en gegevensuitbuitingsaanvallen. Het hierboven genoemde Slowaakse verkiezingsincident illustreert hoe dit soort aanvallen kunnen worden gebruikt om de publieke opinie te manipuleren of personen in diskrediet te brengen.

Deze escalerende bedreigingen voor verschillende sectoren onderstrepen de noodzaak van robuuste tegenmaatregelen, aangezien ook individuen worden getroffen, wat leidt tot de vraag…

Wat wordt er gedaan tegen cyberaanvallen?

Er is een opmerkelijke toename van investeringen in cyberbeveiliging als reactie op de groeiende cyberdreiging. DigitalOcean meldde bijvoorbeeld dat 37% van de bedrijven in de VS van plan is hun uitgaven voor cyberbeveiliging te verhogen. Deze stijging wordt gedreven door de adoptie van geavanceerde beveiligingssoftware, de modernisering van legacy-systemen en de opkomst van nieuwe bedreigingen door generatieve AI.

De verantwoordelijkheid om cyberbedreigingen te bestrijden reikt echter verder dan bedrijven. Regels en beleid van de overheid geven ook vorm aan uitgebreide nationale cyberbeveiligingsstrategieën. Dit omvat het ontwikkelen van een sterke cyberdefensie, het bevorderen van publiek-private samenwerkingsverbanden voor het delen van informatie en het investeren in cyberbeveiligingsinfrastructuur.

Daarnaast kunnen leiders onderwijs- en trainingsprogramma’s ondersteunen om een bekwaam cyberbeveiligingspersoneel op te bouwen en wetgeving introduceren om strenge cyberbeveiligingsnormen af te dwingen. Een opmerkelijk voorbeeld van internationale samenwerking is een gezamenlijk initiatief van Australië, Duitsland, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland, het VK en de VS om softwareontwikkelingsbedrijven en ingenieurs te begeleiden bij het maken van veiligere technologische producten. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn essentieel omdat cyberbedreigingen vaak grensoverschrijdend zijn en gecoördineerde wereldwijde inspanningen vereisen voor een effectieve afschrikking en reactie.

Wat je kunt doen om jezelf te beschermen tegen cyberaanvallen

De verantwoordelijkheid voor cyberbeveiliging ligt niet alleen bij bedrijven en nationale leiders, maar ook bij individuen. Iedereen heeft een rol te spelen in het voorkomen van cyberaanvallen, waarvoor een alomvattende aanpak nodig is die technische maatregelen, bewustzijn en naleving van een robuust beveiligingsbeleid omvat. Als individuen hebben we de macht om onze eigen cyberdefensie aanzienlijk te versterken door een paar belangrijke acties:

1. Gebruik sterke verificatieprotocollen

Sterke wachtwoorden zijn je eerste verdedigingslinie tegen cyberaanvallen. De meeste beveiligingsexperts raden aan om een wachtwoordmanager te gebruiken om complexe, lange wachtwoorden veilig te genereren en op te slaan, of het nu gaat om werk- of privéaccounts.

Het afdwingen van sterke verificatiemaatregelen, zoals twee-factor-authenticatie (2FA) of multi-factor-authenticatie (MFA), is een uitstekende manier om extra beveiligingslagen toe te voegen aan al je accounts. Dit zorgt ervoor dat zelfs als inloggegevens gecompromitteerd zijn, ongeautoriseerde toegang nog steeds wordt voorkomen.

2. Overweeg een VPN te gebruiken

Hoewel het downloaden van een VPN je niet immuun maakt voor populaire aanvallen zoals phishing, verbetert het je digitale veiligheid wel aanzienlijk op verschillende manieren. VPN’s bieden versleuteling en beveiligde verbindingen, vooral op netwerken waar vertrouwen twijfelachtig is, zoals openbare wifi in cafés, hotels of luchthavens. Dit beveiligt je verbinding tegen MitM- en DDoS-aanvallen. 

Dankzij post-kwantumversleutelingsalgoritmen zijn ze bijzonder effectief in het beveiligen van je gegevens tegen interceptieve bedreigingen zoals “nu opslaan en later ontsleutelen”-aanvallen. Dit biedt zowel onmiddellijke als toekomstige bescherming voor jouw online gegevens. We raden aan te kiezen voor een uitgebreide oplossing zoals ExpressVPN die vaak tools bevat zoals wachtwoordmanagers, die helpen bij het voldoen aan robuuste verificatienormen en het veiliger beheren van je wachtwoorden.

3. Werk al je software regelmatig bij

Software-updates en patches zijn ontworpen om bekende kwetsbaarheden in besturingssystemen, toepassingen en andere softwarecomponenten te verhelpen. Cybercriminelen maken vaak misbruik van kwetsbaarheden in verouderde software om ongeautoriseerde toegang te krijgen of kwaadaardige code te implementeren. Organisaties kunnen het risico op dergelijke misbruiken aanzienlijk verkleinen door up-to-date te blijven met software-updates. 

4. Waakzaamheid kan bescherming bieden


Het is belangrijk om waakzaam te blijven en jezelf te informeren over de nieuwste oplichtingstactieken om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. Veel zwendelpraktijken zijn ontworpen om persoonlijke informatie zoals namen, adressen en sofinummers te verkrijgen via phishingmails en malware. Daarom is het belangrijk om vertrouwd te raken met de tekenen van deze zwendelpraktijken om jezelf te beschermen.

Enkele tekenen dat je het doelwit bent van oplichting zijn sms’jes of e-mails ontvangen van mensen die je niet kent met onbekende koppelingen, typefouten en grammaticale fouten.

Bedrijven moeten er ook voor zorgen dat werknemers worden getraind in het begrijpen van social engineering en phishingtechnieken.

5. Meld verdachte online activiteiten

Hoewel het melden van verdachte activiteiten misschien onbeduidend lijkt, is de impact ervan verre van verwaarloosbaar. Volgens het rapport van IBM kost het organisaties gemiddeld 204 dagen om een datalek te identificeren, gevolgd door nog eens 73 dagen om het in te dammen. Door verdachte activiteiten vroegtijdig te signaleren, kunnen individuen bedrijven enorm helpen bij het sneller detecteren van en reageren op inbreuken. Dit verkort niet alleen de duur van de inbreuk, maar beperkt mogelijk ook de omvang van de schade.

Veelgestelde vragen over cyberaanvallen

Wat is een cyberaanval?
Wie zijn de meest voorkomende doelwitten van cyberaanvallen?
Wat zijn de meest voorkomende soorten cyberaanvallen?
Wat kun je doen om jezelf te beschermen tegen cyberaanvallen?