Bu makalede, ExpressVPN Aircove ve Aircove Go yönlendiricilerine yönelik garanti bilgileri açıklanmaktadır.

Şuraya git:

ExpressVPN Aircove sınırlı garantisi
ExpressVPN Aircove Go sınırlı garantisi


ExpressVPN Aircove sınırlı garantisi

Bu sınırlı garanti, ExpressVPN Aircove AX1800’ü doğrudan ExpressVPN’den veya ExpressVPN web sitesinde adı geçen yetkili ortaklar aracılığıyla satın aldıysanız geçerlidir. Başka bir kaynaktan satın alınan veya satın alındığı ülke dışına gönderilen ExpressVPN Aircove bu garanti kapsamında değildir. Aircove ile ilgili her türlü sorunuz veya geri bildiriminiz için https://www.expressvpn.com/support adresine ulaşabilirsiniz.

Express Technologies Limited, bu sınırlı garanti kapsamında satın alınan her yeni ExpressVPN Aircove’un https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove adresinde tanımlandığı gibi normal kullanım koşullarında malzeme ve işçilik açısından üretim hataları içermediğini garanti eder. Bu sınırlı garanti, ilk satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Express Technologies Limited, normal aşınma ve yıpranmaya veya kaza ya da kötüye kullanımdan kaynaklanan hasarlara karşı garanti vermez. Bu ürün, bu sigortanın amaçları doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Avrupa Birliği’nde satılmak ve kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Express Technologies Limited, ürünün diğer ülkelerde uyumlu olduğunu veya benzer ekipmanlar için diğer ülkelerin sertifika gereksinimlerini karşılayacağını garanti edemez.

Yetkisiz değişiklik, onarım veya demontaj dâhil olmak üzere yönlendiricinin herhangi bir parçasının değiştirilmesi durumunda bu garanti geçersiz ve hükümsüz hâle gelir. ExpressVPN’e ait olmayan herhangi bir cihaz yazılımının kullanılması veya uygunsuz voltaj girişi, sıvı içine veya sert bir yüzeye düşürme, 0-40°C aralığı dışında sıcaklıklarda kullanım veya -20~70°C aralığı dışında sıcaklıklarda saklama dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygunsuz kullanımlar da garantiyi geçersiz kılar.


Aircove yönetmelik bilgileri

FCC Kimliği: 2A5HJ-AX1800

 1. Bu cihaz, FCC Kuralları’nın 15’inci Bölümü ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır.
  • Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve
  • Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dâhil olmak üzere, alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.
 2. ExpressVPN tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
 3. Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretmekte ve yaymaktadır; talimatlara uygun şekilde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo haberleşmelerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz, ekipmanı kapatıp açarak tespit edilebilen, televizyon veya radyo netliği üzerinde zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeyi denemesi tavsiye edilir:
  • Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
  • Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
  • Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
  • Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrolsüz bir çevre için belirlenen FCC/CE/UKCA radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu ekipman, aktif anten ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe ile çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

LE-LAN cihazlarının kullanım kılavuzu, yukarıdaki bölümlerde belirtilen kısıtlamalarla ilgili talimatları içermelidir:

 • 5150-5250 MHz bandında çalışan cihaz, eş kanallı mobil uydu sistemlerine zararlı parazit potansiyelini azaltmak için yalnızca iç mekanlarda kullanım içindir.

Bu cihaz için 5150-5250 MHz bandındaki Radyo Yerel Alan Ağları (WAS/RLAN) dâhil Kablosuz Erişim Sistemlerinin işlevleri, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yalnızca iç mekan kullanımı ile sınırlıdır.

EU countries.

Bu vesileyle, Express Technologies Limited, telsiz ekipman tipinin (ExpressVPN Aircove AX1800) 2014/53/EU sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc internet adresinden ulaşılabilir.

Frekans bantları: 2.4G WIFI: 2.412-2.472GHz; 5G WIFI: 5,15-5,25 GHz 5.725-5,85 GHz
Maksimum çıkış gücü: 2.4G wifi: 19,9 dBm; 5G wifi: 22,8 dBm; 5.8G wifi: 13,9dbm


Bu aygıt, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın lisanstan muaf RSS’lerine uyan lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

 1. Bu aygıt parazite neden olmaz.
 2. Bu aygıt, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Üretici: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanya Virjin Adaları

Regulatory logos.

Sürüm 2.2

Güç adaptörü bilgileri

AC adaptör üreticisiShenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
AC adaptör modeliICP30A-120-1500
Giriş voltajı100-240 V~
Giriş AC frekansı50/60 Hz
Çıkış voltajıDC 12,0 V
Çıkış akımı1,5 A
Çıkış gücü18,0 W
Ortalama aktif verimlilik%87,0
Düşük yükte verimlilik (%10)%82,0
Yüksüz güç tüketimi0,09 W

ExpressVPN Aircove Go Sınırlı Garantisi

Bu sınırlı garanti, yalnızca ExpressVPN Aircove Go AXG1800’ü doğrudan ExpressVPN’den veya ExpressVPN web sitesinde listelenen yetkili iş ortakları aracılığıyla satın aldıysanız geçerlidir. Başka bir kaynaktan satın alınan veya satın alındığı ülke dışına gönderilen bir ExpressVPN Aircove Go bu garanti kapsamında değildir. Aircove ile ilgili sorularınız veya geri bildirimleriniz için https://www.expressvpn.com/support adresiyle iletişime geçin.

Bu sınırlı garantiyle Express Technologies Limited, her yeni ExpressVPN Aircove Go’nun satın alındığı sırada https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove adresinde tanımlanan normal kullanım koşullarında malzeme ve işçilik açısından üretim hatası içermediğini garanti eder. Bu sınırlı garanti, ilk satın alma tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir. Express Technologies Limited, normal aşınma ve yıpranmaya ya da kaza veya kötüye kullanımdan kaynaklanan hasara karşı garanti vermez. Bu sigorta kapsamında bu ürünün Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avustralya veya Yeni Zelanda’da satılması ve kullanılması amaçlanmıştır. Express Technologies Limited, ürünün diğer ülkelerde uyumlu olduğunu veya diğer ülkelerin benzer cihazlara yönelik sertifikasyon gereksinimlerini karşılayacağını garanti edemez.

İzinsiz yapılan değişiklik, onarım veya sökme işlemleri dâhil olmak üzere yönlendiricinin herhangi bir parçası değiştirilirse bu garanti geçersiz ve hükümsüz hâle gelir. Garanti ayrıca ExpressVPN olmayan herhangi bir ürün yazılımının kullanılması veya aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir uygunsuz kullanım sonucunda da geçersiz ve hükümsüz hâle gelir: uygun olmayan voltaj girişi, sıvılara veya sert yüzeylere düşme, 0-40 °C’nin dışındaki sıcaklıklarda kullanım veya -20~70 °C’nin dışındaki sıcaklıklarda depolama.

En son ayrıntılar için bkz.

https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-warranty.


Aircove Go mevzuat bilgileri

FCC kimliği: 2A5HJ-AXG1800

 1. Bu aygıt, FCC Bildirimlerinin 15’inci Bölümü ile uyumludur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
  1. Bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve
  2. Bu aygıt, istemeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.
 2. ExpressVPN tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
 3. Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Bildirimlerinin 15’inci Bölümü uyarınca Sınıf B dijital aygıt sınırlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, bir ev ortamında zararlı parazite karşı makul düzeyde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir ve bu enerjiyi yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmaması ve kullanılmaması durumunda radyo haberleşmelerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihazın radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazite neden olup olmadığı cihaz kapatılıp açılarak belirlenebilir. Zararlı parazite neden olması durumunda, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:
 • Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirme.
 • Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
 • Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize takma.
 • Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC/ISED/CE radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu cihaz, aktif antenle vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı ya da çalıştırılmamalıdır.

LE-LAN aygıtları için kullanım kılavuzu, yukarıdaki bölümlerde belirtilen kısıtlamalarla ilgili olarak şu talimatları içerir:

 • 5150-5250 MHz bandında çalışan aygıt, ortak kanallı mobil uydu sistemleriyle zararlı parazit olasılığını azaltmak için yalnızca iç mekânda kullanılabilir.

Bu aygıt için 5150-5250 MHz bandı içinde Radyo Yerel Alan Ağları (WAS/RLAN’lar) dâhil Kablosuz Erişim Sistemi işlevleri tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yalnızca iç mekânda kullanılabilir.

EU countries.

Express Technologies Limited, işbu belgeyle bu radyo cihazı türünün (ExpressVPN Aircove Go AXG1800) 2014/53/EU sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB uyumluluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frekans bantları: 2.4G Wifi: 2,412-2,472 GHz; 5G Wifi: 5,15-5,25 GHz 5,725-5,85 GHz

Maksimum çıkış gücü: 2.4G Wifi: 19,9 dBm; 5G Wifi: 22,8 dBm; 5.8G Wifi: 13,9 dbm


Bu aygıt, Kanada İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın lisanstan muaf RSS’lerine uyan lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

 1. Bu aygıt parazite neden olmaz.
 2. Bu aygıt, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Üretici: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanya Virjin Adaları

Sürüm 2.2

Güç adaptörü bilgileri

 
AC adaptörü üreticisi Dongguan Qun You Electronic Technology Co. Ltd
AC adaptörü modeliGDB008W3-050400ZX
Giriş voltajı~100-240 V
Giriş AC frekansı50/60 Hz
Çıkış voltajıDC 5,0 V
Çıkış akımı4,0 A
Çıkış gücü20,0 W
Ortalama aktif verimlilik

%83,0

Düşük yükte verimlilik (%10)

%83,0

Yüksüz güç tüketimi0,1 W

 

Bu yazı faydalı oldu mu?

Bunu duyduğumuza üzüldük. Nasıl geliştirebileceğimiz hakkında bizi bilgilendirin.

Destek Ekibimizden bir üyemiz sorununuzla ilgili sizinle iletişime geçecek.