Dit artikel beschrijft de garantie-informatie voor de ExpressVPN Aircove- en Aircove Go-routers.

Ga naar…

Beperkt garantie ExpressVPN Aircove
Beperkt garantie ExpressVPN Aircove Go


Beperkt garantie ExpressVPN Aircove

Deze beperkte garantie is van toepassing als en alleen als je de ExpressVPN Aircove AX1800 rechtstreeks bij ExpressVPN hebt gekocht of via geautoriseerde partners die op de website van ExpressVPN worden vermeld. Een ExpressVPN Aircove die gekocht is bij een andere verkoper of is verzonden buiten het land waar het is gekocht, valt niet onder deze garantie. Neem voor vragen of feedback voor Aircove contact op via https://www.expressvpn.com/support.

In deze beperkte garantie garandeert Express Technologies Limited dat, op het moment van aankoop, elke nieuwe ExpressVPN Aircove vrij is van fabricagefouten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik, zoals gedefinieerd in https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Deze beperkte garantie is één jaar geldig vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Express Technologies Limited geeft geen garantie tegen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeval of misbruik. Voor deze verzekering is dit product bedoeld om te worden verkocht en gebruikt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie. Express Technologies Limited kan niet garanderen dat het product compatibel is in andere landen, of dat het zal voldoen aan de certificeringseisen van andere landen voor soortgelijke apparatuur.

Deze garantie wordt nietig verklaard als een deel van de router is gewijzigd, inclusief ongeoorloofde wijziging, reparatie of demontage. De garantie wordt ook nietig verklaard door het gebruik van niet-ExpressVPN-firmware of door ongepast gebruik, inclusief maar niet beperkt tot: ongepaste spanningsingang, laten vallen in vloeistoffen of op harde oppervlakken, gebruik bij temperaturen buiten 0-40 ° C, of opslag bij temperaturen buiten -20~70 ° C.


Regelgevingsinformatie Aircove

FCC ID: 2A5HJ-AX1800

 1. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden.
  • Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
  • Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
 2. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door ExpressVPN zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
 3. LET OP: Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, schadelijke interferenties veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal plaatsvinden in een bepaalde omgeving. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden bepaald door de apparatuur uit te schakelen en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
  • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Verklaring over blootstelling aan straling

Dit apparaat voldoet aan de FCC/CE/UKCA-limieten voor stralingsblootstelling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet op dezelfde plek worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

De gebruikershandleiding voor LE-LAN-apparaten moet instructies bevatten met betrekking tot de in de bovenstaande paragrafen genoemde beperkingen, namelijk dat:

 • Het apparaat voor gebruik in de band 5150-5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis om het potentieel voor schadelijke interferentie naar co-channel mobiele satellietsystemen te verminderen.

De functies van draadloze toegangssystemen inclusief Radio Local Area Networks (WAS/RLAN’s) binnen de band 5150-5250 MHz voor dit apparaat zijn beperkt tot gebruik binnenshuis alleen binnen alle landen van de Europese Unie.

EU countries.

Hierbij verklaart Express Technologies Limited dat het type radioapparatuur (ExpressVPN Aircove AX1800) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frequentiebanden: 2.4G WIFI:2.412-2.472GHz; 5G WIFI:5.15-5.25GHz 5.725-5.85GHz
Maximaal uitgangsvermogen: 2.4Gwifi: 19.9dBm; 5G wifi: 22.8dBm; 5.8G wifi: 13.9dbm


Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(‘s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferenties accepteren, met inbegrip van interferenties die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Fabrikant: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden

Regulatory logos.

Versie 2.2

Voedingsadapterinformatie

Fabrikant AC-adapterShenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
AC-adaptermodelICP30A-120-1500
Ingangsspanning100-240V~
AC-ingangsfrequentie50/60Hz
UitgangsspanningDC 12,0 V
Uitgangsstroom1,5 A
Uitgangsvermogen18,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie87,0%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)82,0%
Stroomverbruik onbelast0,09W

Beperkte garantie ExpressVPN Aircove Go

Deze beperkte garantie is alleen van toepassing als u de ExpressVPN Aircove Go AXG1800 rechtstreeks bij ExpressVPN of via geautoriseerde partners op de ExpressVPN-website hebt gekocht. Een ExpressVPN Aircove Go gekocht bij een andere bron of verzonden buiten het land waar het is gekocht, valt niet onder deze garantie. Neem voor vragen of feedback over Aircove contact op met https://www.expressvpn.com/support.

In deze beperkte garantie garandeert Express Technologies Limited dat, op het moment van aankoop, elke nieuwe ExpressVPN Aircove Go vrij is van fabricagefouten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik, zoals gedefinieerd in https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Deze beperkte garantie is één jaar geldig vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Express Technologies Limited geeft geen garantie tegen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik. Voor de doeleinden van deze verzekering is dit product bedoeld om te worden verkocht en gebruikt in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Australië of Nieuw-Zeeland. Express Technologies Limited kan niet garanderen dat het product compatibel is in andere landen, of dat het zal voldoen aan de certificeringsvereisten van andere landen voor vergelijkbare apparatuur.

Deze garantie vervalt als een deel van de router is gewijzigd, inclusief ongeoorloofde wijziging, reparatie of demontage. De garantie wordt ook nietig verklaard door het gebruik van niet-ExpressVPN-firmware of door ongepast gebruik, inclusief maar niet beperkt tot: ongepaste spanningsinvoer, vallen in vloeistoffen of op harde oppervlakken, gebruik bij temperaturen buiten 0-40 ° C of opslag bij temperaturen buiten -20~70 ° C.

Raadpleeg voor de laatste details:

https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-warranty.


Regelgevingsinformatie Aircove Go

FCC-ID: 2A5HJ-AXG1800

 1. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
  1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en
  2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferenties accepteren, met inbegrip van interferenties die mogelijk een ongewenste werking veroorzaken.
 2. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door ExpressVPN, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
 3. LET OP: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, als het niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, schadelijke interferenties veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal plaatsvinden in een bepaalde omgeving. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden bepaald door de apparatuur uit te schakelen en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de leverancier of vraag een ervaren radio/tv-technicus om hulp.

Verklaring over Blootstelling aan Straling

Dit apparaat voldoet aan de FCC/ISED/CE-limieten voor stralingsblootstelling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet op dezelfde plek worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.


De gebruikershandleiding voor LE-LAN-apparaten bevat instructies met betrekking tot de beperkingen die in de bovenstaande secties worden genoemd, namelijk dat:

 • Het apparaat voor gebruik in de band 5150-5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie aan co-channel mobiele satellietsystemen te verminderen.
 • Le dispositif utilisé dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal.

De functies van draadloze toegangssystemen, waaronder lokale radionetwerken (WAS/RLAN’s) binnen de band 5150-5250 MHz voor dit apparaat, zijn alleen beperkt tot gebruik binnenshuis in alle landen van de Europese Unie.

EU countries.

Hierbij verklaart Express Technologies Limited dat het type radioapparatuur (ExpressVPN Aircove Go AXG1800) in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frequentiebanden: 2,4G-WIFI:2,412-2,472 GHz; 5G-WIFI:5,15-5,25 GHz 5,725-5,85 GHz

Maximaal uitgangsvermogen: 2,4G-wifi: 19,9 dBm; 5G-wifi: 22,8 dBm; 5,8G-wifi: 13,9 dBm


Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(‘s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferenties accepteren, met inbegrip van interferenties die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Fabrikant: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden

Versie 2.2

Voedingsadapterinformatie

 
AC-adapterfabrikant Dongguan Qun You Electronic Technology Co. Ltd
AC-adaptermodelGDB008W3-050400ZX
Ingangsspanning100-240V~
Voedingsfrequentie50/60Hz
UitgangsspanningDC 5,0V
Uitgangsstroom4,0A
Uitgangsvermogen20,0W
Average active efficiency83,0%
Gemiddelde actieve efficiëntie83,0%
Verbruik zonder belasting0,1W

 

 

 

Heeft dit artikel je geholpen?

Het spijt ons dat te horen. Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.

Een van onze helpdeskmedewerkers gaat je punt oppakken.