Tämä artikkeli sisältää yksityiskohtaiset tiedot ExpressVPN Aircove Aircove Go -reitittimen takuusta.

Siirry kohtaan…

ExpressVPN Aircove –reitittimen rajoitettu takuu
ExpressVPN Aircove Go –reitittimen rajoitettu takuu


ExpressVPN Aircove –reitittimen rajoitettu takuu

Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain, jos ostit ExpressVPN Aircove AX1800:n suoraan ExpressVPN:ltä tai ExpressVPN:n verkkosivustolla lueteltujen valtuutettujen kumppaneiden kautta. Tämä takuu ei kata ExpressVPN:n Aircovea, jos se on ostettu mistä tahansa muusta lähteestä tai toimitettu sen ostomaan ulkopuolelle. Jos sinulla on Aircovea koskevia kysymyksiä tai palautetta, ota yhteyttä osoitteeseen https://www.expressvpn.com/support.

Tässä rajoitetussa takuussa Express Technologies Limited takaa, että ostohetkellä mikään uusi ExpressVPN Aircove ei sisällä normaalissa käytössä ilmeneviä materiaali- tai valmistusvirheitä. Normaali käyttö on määritelty osoitteessa https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Tämä rajoitettu takuu on voimassa yhden vuoden alkuperäisestä ostopäivästä. Express Technologies Limited ei anna takuuta normaalin kulumisen tai onnettomuuksien ja väärinkäytön aiheuttamien vahinkojen varalta. Tämä vakuutus edellyttää, että tuote on tarkoitettu myytäväksi ja käytettäväksi Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Euroopan unionissa. Express Technologies Limited ei voi taata, että tuote on yhteensopiva muissa maissa tai että se täyttää muiden maiden sertifiointivaatimukset vastaaville laitteille.

Tämä takuu raukeaa, jos jotakin reitittimen osaa on muutettu, mukaan lukien luvaton muutos, korjaus tai purkaminen. Takuu raukeaa myös, jos reitittimessä käytetään muuta kuin ExpressVPN:n laiteohjelmistoa tai sitä käytetään muutoin epäasianmukaisesti, mukaan lukien epäasianmukainen jännitesyöttö, pudottaminen nesteeseen tai kovalle pinnalle, käyttö lämpötiloissa 0–40 °C:n ulkopuolella tai varastointi lämpötiloissa -20–70 °C:n ulkopuolella.


Aircoven lakisääteiset tiedot

FCC-tunnus: 2A5HJ-AX1800

 1. Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavien ehtojen mukaisesti:
  • Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
  • Tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
 2. Muutokset tai muokkaukset, joita ExpressVPN ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
 3. Huomaa: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisten laitteiden rajoituksia FCC:n sääntöjen kohdan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä. Tämä laite tuottaa ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Laite saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä radioyhteyksiin, ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Ei ole kuitenkaan takeita sille, etteikö häiriötä voisi esiintyä yksittäisessä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois päältä, käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriön poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
  • Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
  • Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
  • Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
  • Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio-/TV-teknikkoon.

Säteilyaltistuslausunto

Tämä laite on FCC/CE/UKCA:n valvomattomalle ympäristölle asettamien säteilyaltistusrajojen mukainen. Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilyn lähteen ja kehosi väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

LE-LAN-laitteiden käyttöoppaassa on ohjeet, jotka liittyvät aiemmissa kohdissa mainittuihin rajoituksiin eli siihen, että

 • taajuusalueella 5150–5250 MHz toimiva laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta voidaan vähentää haitallisten häiriöiden mahdollisuutta satelliittivälitteisten matkaviestinjärjestelmien rinnakkaiskanavissa.

Tämän laitteen langattomien liityntäjärjestelmien toiminnot, mukaan lukien lähiverkot (WAS/RLAN) taajuusalueella 5150–5250 MHz, on rajoitettu sisäkäyttöön vain kaikissa Euroopan unionin maissa.

EU countries.

Express Technologies Limited vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi (ExpressVPN Aircove AX1800) on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Taajuusalueet: 2,4 GHz:n WiFi: 2,412–2,472 GHz; 5 GHz:n WiFi: 5,15–5,25 GHz, 5,725–5,85 GHz
Suurin lähtöteho: 2,4 GHz:n WiFi: 19,9 dBm; 5 GHz:n WiFi: 22,8 dBm; 5,8 GHz:n WiFi: 13,9 dBm


Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettimiä/vastaanottimia, jotka ovat Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssivapaiden radiostandardimääritelmien (Radio Standards Specification / RSS) vaatimusten mukaisia. Käyttö on sallittu kahden seuraavan ehdon mukaisesti:

 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
 2. Tämän laitteen tulee sietää kaikkia mahdollisia häiriöitä, mukaan lukien häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Kehittäjä: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Regulatory logos.

Versio 2.2

Virtalähteen tiedot

Verkkolaitteen valmistajaShenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
Verkkolaitteen malliICP30A-120-1500
Tulojännite100–240 V~
Tulon AC-taajuus50/60 Hz
LähtöjänniteDC 12,0 V
Lähtövirta1,5 A
Lähtöteho18,0 W
Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde87,0 %
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %)82,0 %
Virrankulutus ilman kuormitusta0,09 W

ExpressVPN Aircove Go -reitittimen rajoitettu takuu

Tämä rajoitettu takuu on voimassa ainoastaan silloin, jos ostit ExpressVPN Aircove Go AXG1800 -reitittimen suoraan ExpressVPN:ltä tai ExpressVPN:n verkkosivustolla lueteltujen valtuutettujen kumppaneiden kautta. ExpressVPN Aircove Go -reititin, joka on ostettu mistä tahansa muusta lähteestä tai lähetetty sen maan ulkopuolelle, josta se on ostettu, ei kuulu tämän takuun piiriin. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta Aircovesta, siirry osoitteeseen https://www.expressvpn.com/support.

Tässä rajoitetussa takuussa Express Technologies Limited takaa, että ostohetkellä jokainen uusi ExpressVPN Aircove Go -reititin on vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä normaalissa käytössä, kuten on määritelty osoitteessa https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Tämä rajoitettu takuu on voimassa yhden vuoden alkuperäisestä ostopäivästä. Express Technologies Limited ei myönnä takuuta normaalia kulumista tai onnettomuuden tai väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja vastaan. Tätä vakuutusta varten tämä tuote on tarkoitettu myytäväksi ja käytettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopan unionissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa. Express Technologies Limited ei voi taata, että tuote on yhteensopiva muissa maissa tai että se täyttää muiden maiden vastaavien laitteiden sertifiointivaatimukset.

Tämä takuu on mitätön, jos jotakin reitittimen osaa on muutettu, mukaan lukien luvaton muuttaminen, korjaaminen tai purkaminen. Takuu mitätöidään myös silloin, jos laitteessa käytetään mitä tahansa muuta kuin ExpressVPN-laiteohjelmistoa tai jos kyseessä on mikä tahansa epäasianmukainen käyttö, mukaan lukien seuraavat: epäasianmukainen jännitesyöttö, nesteisiin tai koville pinnoille pudottaminen, käyttö 0–40 °C:n ulkopuolella olevissa lämpötiloissa tai säilytys -20 – +70 °C:n ulkopuolella olevissa lämpötiloissa.

Viimeisimmät tiedot ovat osoitteessa

https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-warranty.


Aircove Go -reitittimen lakisääteiset tiedot

FCC-tunnus: 2A5HJ-AXG1800

 1. Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavan kahden ehdon mukaisesti:
  1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
  2. Tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
 2. Muutokset tai muokkaukset, joita ExpressVPN ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
 3. Huomaa: Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisten laitteiden rajoituksia FCC:n sääntöjen kohdan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, etteikö häiriötä voisi esiintyä yksittäisessä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois päältä. Tällaisessa tapauksessa käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriön poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
 • Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
 • Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
 • Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
 • Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio-/TV-teknikkoon.

Säteilyaltistuslausunto

Tämä laite on FCC:n/ISED:n/EU:n valvomattomalle ympäristölle asettamien säteilyaltistusrajojen mukainen. Tämä laite tulee asentaa, ja sitä tulee käyttää vähintään 20 cm:n etäisyydellä säteilylähteestä ja kehosta. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

LE-LAN-laitteiden käyttöoppaan on sisällettävä ohjeet, jotka liittyvät edellä mainituissa kohdissa mainittuihin rajoituksiin, eli esimerkiksi seuraavat:

 • taajuusalueella 5 150 – 5 250 MHz toimiva laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta samaa kanavaa käyttäville mobiilisatelliittijärjestelmille ei aiheudu haitallisia häiriöitä.
 • Le dispositif utilisé dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal.

Tähän laitteeseen yhdistettyjen langattomien liityntäjärjestelmien, mukaan lukien langattomat lähiverkot (WAS/RLAN), toiminnot taajuusalueella 5 150–5 250 MHz on rajoitettu pelkkään sisäkäyttöön kaikissa Euroopan unionin maissa.

EU countries.

Express Technologies Limited vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi (ExpressVPN Aircove Go AXG1800) on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Taajuuskaistat: 2.4G wifi: 2,412–2,472 GHz; 5G wifi: 5,15–5,25 GHz 5,725–5,85 GHz

Suurin lähtöteho: 2.4G wifi: 19,9 dBm; 5G wifi: 22,8 dBm; 5.8G wifi: 13,9dbm


Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettimiä/vastaanottimia, jotka ovat Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssivapaiden radiostandardimääritelmien (Radio Standards Specification / RSS) vaatimusten mukaisia. Käyttö on sallittu kahden seuraavan ehdon mukaisesti:

 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
 2. Tämän laitteen tulee sietää kaikkia mahdollisia häiriöitä, mukaan lukien häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Kehittäjä: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Versio 2.2

Virtasovittimen tiedot

 
AC-sovittimen valmistaja Dongguan Qun You Electronic Technology Co. Ltd
AC-sovittimen malliGDB008W3-050400ZX
Tulojännite100-240V~
Tuloverkkotaajuus:50/60Hz
LähtöjänniteDC 5.0V
Lähtövirta4.0A
Lähtöteho20.0W
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde83.0%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)83.0%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus0.1W

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Ikävä kuulla. Kerrothan meille, missä voisimme parantaa.

Tukitiimimme jäsen on sinuun yhteydessä ongelmaan liittyen.