Denna artikel ger detaljerad information om garantin för ExpressVPN:s Aircove- och Aircove Go-routrar.

Hoppa till …

ExpressVPN Aircove begränsad garanti
ExpressVPN Aircove Go begränsad garanti


ExpressVPN Aircove begränsad garanti

Denna begränsade garanti gäller om och endast om du köpte ExpressVPN Aircove AX1800 direkt från ExpressVPN eller via auktoriserade partner som anges på ExpressVPN:s webbplats. En ExpressVPN Aircove som köpts från någon annan källa eller levererats utanför det land där den köptes omfattas inte av denna garanti. Om du har frågor eller feedback om Aircove kan du kontakta https://www.expressvpn.com/support.

I denna begränsade garanti garanterar Express Technologies Limited att varje ny ExpressVPN Aircove vid inköpstillfället är fri från tillverkningsfel i material och utförande vid normal användning, enligt definitionen i https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Denna begränsade garanti gäller i ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. Express Technologies Limited garanterar inte mot normalt slitage eller skador orsakade av olycka eller missbruk. För denna försäkring är produkten avsedd att säljas och användas i USA, Storbritannien eller EU. Express Technologies Limited kan inte garantera att produkten är kompatibel i andra länder eller att den kommer att uppfylla certifieringskraven i andra länder för liknande utrustning.

Denna garanti är ogiltig om någon del av routern har ändrats, inklusive obehörig modifiering, reparation eller demontering. Garantin annulleras även om icke-ExpressVPN-firmware används eller vid olämplig användning, inklusive men inte begränsat till: olämplig spänningsingång, om den tappas i vätskor eller på hårda ytor, användning i temperaturer kallare än 0 °C eller varmare än 40 °C eller förvaring i temperaturer kallare än -20 °C eller varmare än 70 ° C.


Reglerande information för Aircove

FCC ID: 2A5HJ-AX1800

 1. Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål för följande två villkor:
  • Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
  • Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
 2. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av ExpressVPN kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.
 3. OBS! Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital Klass B-enhet, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störning inte kommer att ske vid en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar hos radio eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:
  • Rikta om eller flytta mottagarantennen.
  • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
  • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
  • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Redogörelse om strålningsexponering

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s/CE:s/UKCA:s strålningsexponeringsgränser för strålning som anges för en okontrollerad miljö. Denna utrustning ska installeras och användas med minst 20 centimeters avstånd mellan radiatorn och din kropp. Denna sändare måste inte vara samlokaliserade eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Bruksanvisningen för LE-LAN-enheter ska innehålla anvisningar om de begränsningar som nämns i ovanstående avsnitt, nämligen att:

 • Enheten för drift i bandet 5150–5250 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig störning av mobila satellitsystem i samkanalen.

Funktionerna för trådlösa åtkomstsystem, inklusive lokala radionätverk (WAS/RLAN) inom bandet 5150–5250 MHz för den här enheten är begränsade till inomhusbruk endast inom alla EU-länder.

EU countries.

Härmed förklarar Express Technologies Limited att radioutrustningstypen (ExpressVPN Aircove AX1800) uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frekvensband: 2,4G WIFI:2,412–2,472GHz; 5G WIFI:5,15–5,25GHz 5,725–5,85GHz
Max. uteffekt: 2,4G wifi: 19,9dBm; 5G wifi: 22,8dBm; 5,8G wifi: 13,9dbm


Denna enhet innehåller licensfria sändare/mottagare som uppfyller kraven på licensfria RSS(:er) från Innovation, Science and Economic Development Canada. Följande två villkor måste uppfyllas för att enheten ska få användas:

 1. Denna enhet får inte orsaka interferens.
 2. Denna enhet måste acceptera all interferens, inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion av enheten.

Tillverkare: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Regulatory logos.

Version 2.2

Nätadapterinformation

Tillverkare av nätadaptrarShenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
NätadaptermodellICP30A-120-1500
Inspänning100–240V~
Nätingångsfrekvens50/60 Hz
UtspänningDC 12,0V
Utström1,5A
Uteffekt18,0 W
Genomsnittlig aktiv verkningsgrad87,0 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)82,0 %
Strömförbrukning utan belastning0,09 W

ExpressVPN Aircove Go begränsad garanti

Denna begränsade garanti gäller endast om du har köpt ExpressVPN Aircove Go AXG1800 direkt från ExpressVPN eller via någon av de auktoriserade partner som anges på ExpressVPN:s webbplats. En ExpressVPN Aircove Go som har köpts från någon annan källa eller levererats utanför det land där den har köpts omfattas inte av denna garanti. För frågor eller feedback om Aircove, kontakta https://www.expressvpn.com/support.

I denna begränsade garanti garanterar Express Technologies Limited att varje ny ExpressVPN Aircove Go vid inköpstillfället är fri från tillverkningsfel i material och utförande vid normal användning, enligt definitionen på https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Denna begränsade garanti gäller i ett år från det ursprungliga inköpsdatumet. Express Technologies Limited lämnar inte någon garanti mot normalt slitage eller skador som orsakas av olycka eller missbruk. För denna försäkrings ändamål är denna produkt avsedd att säljas och användas i USA, Kanada, Storbritannien, Europeiska unionen, Australien eller Nya Zeeland. Express Technologies Limited kan inte garantera att produkten är kompatibel i andra länder, eller att den uppfyller andra länders certifieringskrav för liknande utrustning.

Denna garanti ogiltigförklaras om någon del av routern har modifierats genom exempelvis obehörig modifiering, reparation eller demontering. Garantin ogiltigförklaras och upphävs också om enheten används med programvara som inte kommer från ExpressVPN eller om den i annat avseende används på olämpligt sätt, inklusive men inte begränsat till: strömförsörjning med olämplig spänning, enheten tappas i vätskor eller på hårda ytor, användning i temperaturer utanför intervallet 0–40 °C eller lagring i temperaturer utanför intervallet -20~70 °C.

För den senaste informationen, se:

https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-warranty.


Regulatorisk information för Aircove Go

FCC-ID: 2A5HJ-AXG1800

 1. Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor måste uppfyllas för att enheten ska få användas:
  1. Denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och
  2. Denna enhet måste acceptera all mottagen interferens, inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion.
 2. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av ExpressVPN kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
 3. OBS! Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital enhet i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att tillhandahålla rimligt skydd mot skadlig interferens i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadlig interferens av radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att interferens inte kommer att förekomma vid en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar i radio eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen slås av och sedan på igen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:
 • Flytta på mottagningsantennen eller se till att den pekar åt ett annat håll.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
 • Be en återförsäljare eller erfaren radio-/TV-tekniker om hjälp.

Redogörelse om strålningsexponering

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s/ISED:S/CE:s angivna gränser för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Denna utrustning ska installeras och användas med minst 20 centimeters avstånd mellan strålningssändaren och din kropp. Denna sändare får inte vara samlokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Bruksanvisningen för LE-LAN-enheter ska innehålla instruktioner relaterade till de begränsningar som nämns i ovanstående avsnitt, nämligen att:

 • Enheten som används på bandet 5150–5250 MHz endast är avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadliga störningar på mobila satellitsystem med flera kanaler.

Funktionerna för trådlösa åtkomstsystem inklusive radiolokalnät (WAS/RLAN) inom bandet 5150–5250 MHz för denna enhet är begränsade till inomhusbruk endast inom alla EU-länder.

EU countries.

Härmed förklarar Express Technologies Limited att radioutrustningstypen (ExpressVPN Aircove Go AXG1800) överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frekvensband: 2,4G WIFI:2,412–2,472GHz; 5G WIFI:5,15–5,25GHz 5,725–5,85GHz

Maximal uteffekt: 2,4 Gwifi: 19,9 dBm; 5G wifi: 22,8 dBm; 5,8 G wifi: 13,9 dBm


Denna enhet innehåller licensfria sändare/mottagare som uppfyller kraven på licensfria RSS(:er) från Innovation, Science and Economic Development Canada. Följande två villkor måste uppfyllas för att enheten ska få användas:

 1. Denna enhet får inte orsaka interferens.
 2. Denna enhet måste acceptera all interferens, inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion av enheten.

Tillverkare: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna

Version 2.2

Information för nätadapter

 
Nätadaptertillverkare Dongguan Qun You Electronic Technology Co. Ltd
NätadaptermodellGDB008W3-050400ZX
Ingångsspänning100-240 V
Ingående frekvens (växelström)50/60 Hz
UtgångsspänningDC 5,0V
Utgångsström4,0 A
Utgångseffekt20,0 W
Genomsnittlig verkningsgrad83 %
Verkningsgrad vid låg belastning (10 %)83 %
Effektförbrukning utan belastning0.1, W
Var artikeln till hjälp?

Vad tråkigt att höra. Berätta gärna för oss vad vi kan göra bättre.

Någon från supportteamet tittar närmare på ditt ärende.