Denne artikel beskriver garantioplysningerne for ExpressVPN Aircove- og Aircove Go-routerne.

Gå til …

ExpressVPN Aircove begrænset garanti
ExpressVPN Aircove Go begrænset garanti


ExpressVPN Aircove begrænset garanti

Denne begrænsede garanti gælder, hvis – og kun hvis – du har købt ExpressVPN Aircove AX1800 direkte hos ExpressVPN eller via autoriserede partnere, der er anført på ExpressVPN’s hjemmeside. En ExpressVPN Aircove købt fra en anden kilde eller sendt uden for det land, hvor den er købt, er ikke dækket af denne garanti. Hvis du har spørgsmål eller feedback til Aircove, kan du kontakte https://www.expressvpn.com/support.

I denne begrænsede garanti garanterer Express Technologies Limited, at hver ny ExpressVPN Aircove på købstidspunktet er fri for fabrikationsfejl i materialer og udførelse under normal brug, som defineret i https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Denne begrænsede garanti er gyldig i et år fra den oprindelige købsdato. Express Technologies Limited garanterer ikke for normal slitage eller skader forårsaget af uheld eller misbrug. Med henblik på denne forsikring er dette produkt beregnet til at blive solgt og brugt i USA, Storbritannien eller EU. Express Technologies Limited kan ikke garantere, at produktet er kompatibelt i andre lande, eller at det vil opfylde certificeringskravene i andre lande for lignende udstyr.

Denne garanti er ugyldig, hvis nogen del af routeren er blevet ændret, herunder uautoriseret ændring, reparation eller demontering. Garantien bliver også gjort ugyldig ved brug af enhver ikke-ExpressVPN firmware eller fra enhver upassende brug, herunder, men ikke begrænset til: Ukorrekt spændingsindgang, tabt i væsker eller på hårde overflader, brug i temperaturer uden for 0-40 °C eller opbevaring i temperaturer uden for -20-70 °C.


Lovpligtige oplysninger om Aircove

FCC ID: 2A5HJ-AX1800

 1. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Anvendelse er underlagt de følgende to betingelser.
  • Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
  • Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
 2. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af ExpressVPN, kan annullere brugerens autoritet til at betjene udstyret.
 3. BEMÆRK: Udstyret er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for en digital enhed i klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udarbejdet for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliganlæg. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig forstyrrelse i radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at forstyrrelserne ikke kan opstå i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelser, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne på en eller flere af følgende måder:
  • Drej eller flyt modtagerantennen.
  • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
  • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Erklæring vedrørende strålingseksponering

Dette udstyr overholder de grænseværdier for FCC/CE/UKCA-stråling, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem strålingsenheden og din krop. Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller sendere.

Brugervejledningen til LE-LAN-enheder skal indeholde instruktioner vedrørende de begrænsninger, der er nævnt i ovenstående afsnit, nemlig at:

 • Enheden til drift i båndet 5150-5250 MHz er kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens til co-kanal mobile satellitsystemer.

Funktionerne i trådløse adgangssystemer, herunder Radio Local Area Networks (WAS/RLAN) inden for båndet 5150-5250 MHz for denne enhed er begrænset til indendørs brug alene inden for alle EU-lande.

EU countries.

Herved erklærer Express Technologies Limited, at radioudstyrstypen (ExpressVPN Aircove AX1800) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frekvensbånd: 2,4G WIFI:2,412-2,472 GHz; 5G WIFI:5,15-5,25 GHz 5,725-5,85 GHz
Maksimal udgangseffekt: 2,4Gwifi: 19,9 dBm; 5G wifi: 22,8 dBm; 5,8G wifi: 13,9dbm


Denne enhed indeholder licensfritaget(e) sender(e)/modtager(e), der overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagne RSS(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
 2. Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Producent: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, De Britiske Jumfruøer

Regulatory logos.

Version 2.2

Oplysninger om strømadapter

AC-adapter producentShenzhen Shi Ying Yuan Electronics Co., Ltd.
AC-adapter modelICP30A-120-1500
Indgangsspænding100-240V~
Indgang AC-frekvens50/60Hz
IndgangsspændingDC 12,0V
Udgangsstrøm1,5 A
Indgangsspænding18,0W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet87,0 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)82,0 %
Strømforbrug uden belastning0,09W

ExpressVPN Aircove Go begrænset garanti

Denne begrænsede garanti gælder, hvis og kun hvis du købte ExpressVPN Aircove Go AXG1800 direkte fra ExpressVPN eller via autoriserede partnere, der er anført på ExpressVPN’s hjemmeside. En ExpressVPN Aircove Go, der er købt fra en anden kilde eller afsendt uden for det land, hvor den blev købt, er ikke omfattet af denne garanti. Hvis du har spørgsmål eller feedback til Aircove, skal du kontakte https://www.expressvpn.com/support.

I denne begrænsede garanti garanterer Express Technologies Limited, at hver ny ExpressVPN Aircove Go på købstidspunktet er fri for produktionsfejl i materialer og udførelse under normal brug, som defineret i https://www.expressvpn.com/support/vpn-setup/aircove. Denne begrænsede garanti er gyldig i et år fra datoen for det oprindelige køb. Express Technologies Limited garanterer ikke mod normal slitage eller skade forårsaget af uheld eller misbrug. I forbindelse med denne forsikring er dette produkt beregnet til at blive solgt og brugt i USA, Canada, Storbritannien, EU, Australien eller New Zealand. Express Technologies Limited kan ikke garantere, at produktet er kompatibelt i andre lande, eller at det vil opfylde certificeringskravene i andre lande for lignende udstyr.

Denne garanti er ugyldig, hvis nogen del af routeren er blevet ændret, herunder uautoriseret ændring, reparation eller demontering. Garantien annulleres også ved brug af ikke-ExpressVPN-firmware eller fra enhver uhensigtsmæssig brug, herunder, men ikke begrænset til: Uhensigtsmæssig spændingsindgang, fald ned i væsker eller på hårde overflader, brug i temperaturer uden for 0-40 °C eller opbevaring i temperaturer uden for -20~70 °C.

For de seneste oplysninger henvises til:

https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-warranty.

 


Aircove Go – lovgivningsmæssige oplysninger

FCC ID: 2A5HJ-AXG1800

 1. Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:
  1. Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og
  2. Dette udstyr skal acceptere alle forstyrrelser, der modtages, inklusiv forstyrrelser, der kan forårsage uønsket drift.
 2. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af ExpressVPN, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.
 3. BEMÆRK: Dette Udstyr er blevet testet og er fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for et digital apparat i klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er sat for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens, når den installeres i et boligområde. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig forstyrrelse i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at forstyrrelserne ikke kan opstå i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelser, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne på en eller flere af følgende måder:
 • Drej eller flyt modtagerantennen.
 • Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
 • Sæt udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 • Kontakt din forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Erklæring vedrørende strålingseksponering

Dette udstyr overholder FCC/ISED/CE strålingseksponeringsgrænser, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop. Denne sender må ikke placeres eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender.


Brugervejledningen til LE-LAN-enheder skal indeholde instruktioner vedrørende de begrænsninger, der er nævnt i ovenstående afsnit, nemlig at:

 • Enheden til drift i båndet 5150-5250 MHz er kun til indendørs brug for at reducere potentialet for skadelig interferens til co-kanal mobile satellitsystemer.

Funktionerne i trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokale netværk (WAS/RLAN’ER) inden for båndet 5150-5250 MHz til denne enhed, er kun begrænset til indendørs brug i alle EU-lande.

EU countries.

Herved erklærer Express Technologies Limited, at radioudstyrstypen (ExpressVPN Aircove Go AXG1800) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://www.expressvpn.com/support/troubleshooting/aircove-doc

Frekvensbånd: 2,4G WIFI:2,412-2,472GHz; 5G WIFI:5,15-5,25GHz 5,725-5,85GHz

Maksimal udgangseffekt: 2,4 Gwifi: 19,9 dBm; 5G wifi: 22,8 dBm; 5,8 G wifi: 13,9 dBm


Denne enhed indeholder licensfritaget(e) sender(e)/modtager(e), der overholder Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagne RSS(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
 2. Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Producent: Express Technologies Limited

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, De Britiske Jumfruøer

Oplysninger om strømadapteren

 
Producent af AC-adapteren Dongguan Qun You Electronic Technology Co. Ltd
AC-adaptermodelGDB008W3-050400ZX
Indgangsspænding100-240V~
Indgang AC-frekvens50/60Hz
UdgangsspændingDC 5.0V
Udgangsstrøm4.0A
Udgangseffekt20.0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand83.0%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)83.0%
Strømforbrug uden belastning0.1W

 

Hjalp denne artikel dig?

Det er vi kede af at høre. Fortæl os, hvordan vi kan forbedre os.

En medarbejder fra vores supportteam følger op på dit problem.