To use our apps and configurations, please sign up for an ExpressVPN account first.

Doświadczasz powolnego połączenia? Dowiedz się, dlaczego i jak rozwiązać ten problem.

Krok wstępny

Jeśli na skutek swojego błędów widzisz następującą wiadomość
You seem to be using an unblocker or proxylub
You'll need to disable your anonymizer
gdy próbujesz uzyskać dostęp do niektórych stron www lub usług, skontaktuj się z zespołem pomocy techincznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Przejdź do sekcji

Dlaczego doświadczam problemów związanych z powolnym połączeniem?
Jak naprawić błędy związane z powolnym połączniem?
> Spróbuj połączyć się z inną lokalizacją ExpressVPN
> Spróbuj zmienić protokół VPN
> Wyślij swój plik z logami lub danymi diagnystocznymi


Dlaczego doświadczam problemów związanych z powolnym połączeniem?

Podczas połączenia z ExpressVPN, cały ruch z Twojej sieci przepływa przez komputer na serwer ExpressVPN, a następnie do Twojego miejsca docelowego i z powrotem.

Zasadniczo powinno wpływać to jedynie na czas odpowiedzi żądania Twojej sieci (dodając do tego ułamek sekundy, w zależności od tego, jak szybko możesz przejść z jednj strony do drugiej), ale nie powinno to mieć wpływu na prędkości wydajności (pobierania lub ładowania pojedynczego pliku). Możesz więc doświadczać powolnych prędkości, jeśli przeciążenie sieci występuje między:

  • Twoim komputerem i serwerem ExpressVPN; lub
  • Serwerem ExpressVPN i Twoim miejscem docelowym

To wszystko zależy od Twojej lokalizacji i Twojej lokalizacji docelowej.

ExpressVPN monitoruje wydajność swoich serwerów, aby mieć pewność, że zawsze oferuje wystarczający transfer i możliwości przetwarzania, nawet w godzinach szczytowych. Oznacza to, że w przypadku problemów związanych z prędkością:

  1. Spróbuj połączyć się z innymi lokalizacjami serwerów, aby zobaczyć, czy Twój dostawca usług internetowych (ISP) oferuje lepszą łączność w ich obrębie
  2. Spróbuj użyć innego protokołu VPN
  3. Spróbuj połączyć się z ExpressVPN z innego miejsca (np. ze swojego biura lub kawiarni ze stosunkowo szybkim połączniem internetowym)

Diagram przedstawiająćy komputer połączony z ExpressVPN podłączoym do Internteu i podłączonym do świata.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Jak naprawić błędy związane z powolnym połączniem?

Jeśli Twoje połączenie jest nieustannie powolne podczas prób dostępu do innych stron, Twój dostawca usług interntowych może mieć powolne połączenie z serwerm ExpressVPN (możliwe, że robi to celowo). Wypróbuj poniższe opcje, aby rozwiązać ten problem:

Spróbuj połączyć się z inną lokalizacją ExpressVPN

Zobacz autorytatywny przewodnik ExpressVPN na temat wyboru najlepszego serwera dla swoich potrzeb.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Spróbuj zmienić protokół VPN

Jeśli Twoje połączenie jest przerywane lub staje się znacząco wolniejsze w ciągu kilku minut po nawiązaniu połączenia, spróbuj zmienić swój protokół VPN, aby uzyskać lepsze wyniki. Zobacz, jak zmienić swój protokół VPN.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wyślij swój plik z logami lub danymi diagnystocznymi

Inne możliwe przyczyny powolnego połączenia mogły zostać zapisane w pliku z logami lub diagnostyce ExpressVPN.Po przeglądaniu stron przy powolnym połączeniu natychmiast zapisz swój plik z logami lub danymi diagnostyzcnymi i wyślij je za pośrednictwem e-mail do pomocy technicznej na:

e-mail pomocy technicznej expressvpn

WAŻNE:

W swojej wiadomości ExpressVPN podaj następujące informacje:

  • Twój adrs IP podczas nieaktywnego połączenia z ExpressVPN. Możesz sprawdzić swój adres IP tutaj.
  • Jak wolne jest Twoje połączenie? Na przykład: ile sekund (około) przy aktywnym połączeniu z VPN zajmuje Ci załadowanie głównej strony na Facebooku lub otrzymanie wyników wyszukiwania w Google?

Aby zapisać swoje pliki diagnostyczne, przejdź do > Pomoc > Informacje diagnostyczne. Zapisz swoje informacje diagnostyczne lub skopiuj je do pliku tekstowego.

W przypadku starszych wersji ExpressVPN:

ExpressVPN 6.x

Aby zapisać swoją diagnostykę, kliknij menu hamburgera > Diagnostyka > Zapisz do pliku.

ExpressVPN z zaznaczną sekcją Diagnostyki.

ExpressVPN 5.x

Aby zapisać swoją diagnostykę, kliknij wielokropek (…) > Diagnostyka > Zapisz diagnostykę.

Menu ExpressVPN z zaznaczoną sekcją Diagnostyka i Zapisz diagnostykę.

ExpressVPN 3.x

W oknie ExpressVPN kliknij Zapisz logi.

ExpressVPN z zaznaczonym przyciskiem Zapisz logi.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry

Was this article helpful?Yes No
Got it. Could you tell us more?
Try live chat to get help instantly.