We vroegen mensen in 4 landen hoe vaak ze een back-up maken van hun gegevens

Tips en adviezen
10 mins
back-up maken
 • Uit het onderzoek van ExpressVPN in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk blijkt dat de meeste mensen niet regelmatig een back-up maken van hun gegevens, waarbij 22% helemaal geen back-up maakt.
 • Ondanks de cruciale rol van back-ups bij het voorkomen van gegevensverlies door bedreigingen zoals ransomware en hardwarestoringen, gaf 38% van de respondenten toe belangrijke gegevens te zijn kwijtgeraakt doordat er geen back-up was gemaakt.
 • 37% van de respondenten voldoet aan de aanbevolen wekelijkse back-upfrequentie, met aanzienlijke verschillen tussen de landen. Frankrijk loopt voorop in zorgvuldigheid bij het maken van back-ups, terwijl het Verenigd Koninkrijk achterblijft.
 • Gebrek aan kennis, gewoonte en ervaren complexiteit zijn belangrijke barrières die mensen ervan weerhouden om een back-up van hun gegevens te maken. Daarnaast weerhouden zorgen over de kosten van cloudopslag en betrouwbaarheid sommige gebruikers ervan om online back-upoplossingen te gebruiken.
 • De meeste mensen maken een back-up van foto’s, waarbij clouddiensten de favoriete back-upmethode zijn. Beveiliging en privacy zijn belangrijke punten van zorg: 77% van de deelnemers maakt zich zorgen over de veiligheid van hun gegevensback-up.
 • We geven tips voor veilige back-ups van gegevens en benadrukken het belang van een allesomvattende aanpak van online beveiliging. Dit omvat het maken van regelmatige back-ups, encryptie en een VPN-download voor Windows, Mac, iOS of Android om gegevens te beschermen tijdens overdrachten.

Onze apparaten bevatten meer dan alleen bits en bytes; ze bevatten onze persoonlijke geschiedenis, professionele documenten en onvervangbare momenten. Stel je voor dat je op een dag wakker wordt en erachter komt dat deze schat in rook is opgegaan.

Of het nu wordt veroorzaakt door onverwachte hardwarestoringen of cyberaanvallen, het verlies van gegevens kan een verwoestend effect hebben. Vooral als het antwoord om dit te voorkomen relatief eenvoudig is: een back-up maken.

Met World Backup Day om de hoek (31 maart) begon ExpressVPN aan een grootschalig onderzoek. Het onderzoek, dat zich uitstrekte over de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, onderzocht de back-upgewoonten van 4.000 personen om licht te werpen op de wereldwijde benadering van het bewaren van gegevens. Ons onderzoek brengt niet alleen het gebrek aan gegevensback-ups in deze landen aan het licht, maar benadrukt ook het belang van het bewaren van digitale bestanden.

Ga naar …

Wat is een gegevensback-up?
Het belang van een back-up maken van gegevens
Hoe vaak moet je een back-up maken van je gegevens?
Van welke gegevens maken mensen back-ups?
Belangrijkste drijfveren voor gegevensback-ups 
Hoe maak je veilig een back-up van je gegevens?

Wat is een gegevensback-up?

Een gegevensback-up is in wezen een vangnet voor je digitale leven. Het houdt in dat je een kopie van je gegevens maakt, zodat als de primaire kopie die je gebruikt verloren gaat of beschadigd raakt, je deze kunt herstellen vanaf de back-up. Dit proces kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, waaronder externe harde schijven, USB-sticks en, steeds vaker, cloud-gebaseerde oplossingen. Cloudback-ups zijn vooral populair vanwege het gemak; ze zijn overal toegankelijk. Ze nemen ook geen fysieke ruimte in beslag en kunnen niet zoekraken.

Het belang van een back-up maken van gegevens

Het maken van back-ups beschermt gegevens tegen verschillende soorten bedreigingen:

 • Malware-aanvallen. Ransomware-aanvallen versleutelen bestanden op je apparaat en eisen betaling voor vrijgave, maar met recente back-ups kun je je gegevens herstellen zonder toe te geven aan afpersing.
 • Storingen in hardware of software. Met back-ups kun je gegevens herstellen van niet-opzettelijke onderbrekingen, zoals bestanden die beschadigd raken of computers die kapot gaan.
 • Verloren apparaten. Ken je iemand die zijn telefoon of tablet is kwijtgeraakt? Het komt heel vaak voor en ze worden vaak niet teruggevonden. Back-ups maken de hele beproeving minder verwoestend.

Ondanks deze voordelen wordt het belang van regelmatige back-ups vaak over het hoofd gezien, totdat er een aanzienlijk gegevensverlies optreedt. Van de ondervraagden gaf 38% aan dat ze belangrijke gegevens waren kwijtgeraakt omdat ze geen back-up hadden gemaakt.

Hoe vaak gegevensback-up maken?

Het verlies van gegevens heeft aanzienlijke financiële en emotionele gevolgen, waarbij sommige schattingen de monetaire kosten alleen al in de VS op ongeveer 12 miljard USD per jaar schatten. De meest voorkomende oorzaken van gegevensverlies zijn systeem- of hardwarestoringen (78%) gevolgd door softwarecorruptie, malware en menselijke fouten.

World Backup Day benadrukt de essentiële rol van back-ups bij het handhaven van digitale hygiëne. Het is een herinnering voor individuen en bedrijven aan het belang van regelmatige gegevensback-ups om verlies te voorkomen en gegevensherstel te garanderen.

1 op de 5 mensen maakt geen back-up van hun gegevens (en 40% doet dat niet vaak genoeg)

Hoe vaak moet je een back-up maken van je gegevens? Volgens specialisten op het gebied van gegevensherstel wordt aanbevolen dat de algemene bevolking ten minste eenmaal per week een back-up maakt van belangrijke bestanden, terwijl bedrijven of particulieren die te maken hebben met kritieke of snel veranderende informatie, zoals financiële gegevens of klantgegevens, dit eens per 24 uur zouden moeten doen.

Vanaf 2024 blijkt echter dat een aanzienlijk deel van de mensen deze richtlijnen niet volgt. Volgens onze onderzoeksgegevens maakt 22% van de respondenten nooit een back-up van hun gegevens. Daarnaast maakt 15% slechts eens per twee maanden een back-up van hun gegevens, 19% doet dit maandelijks en 7% om de twee weken.

Bijna een op de vier respondenten voert wel back-ups uit volgens de aanbevolen frequentie, waarbij 19% wekelijks een back-up maakt en 18% ijverig genoeg is om dagelijks een back-up van hun gegevens te maken.

De Fransen zijn het beste in back-ups maken (en de Engelsen het slechtste)

Ons onderzoek laat ook significante verschillen zien in de gewoonten met betrekking tot het maken van back-ups tussen landen, waarbij 29% van de respondenten in het Verenigd Koninkrijk nooit een back-up maakt van hun gegevens; het hoogste percentage onder de respondenten. Dit wijst op een dringende behoefte aan betere voorlichting over het bewaren van gegevens in het Verenigd Koninkrijk.

Gegevensback-ups per land

De VS ligt vlak achter het Verenigd Koninkrijk, met 27% die geen back-up maakt. Opmerkelijk is dat 18% van de Amerikanen dagelijks een back-up van hun gegevens maakt, wat zeker haalbaarder is als je back-updiensten gebruikt die dagelijks automatisch back-ups maken.

Frankrijk is koploper op het gebied van back-upconsistentie: 42% maakt minstens één keer per week een back-up van zijn gegevens en slechts 17% maakt nooit een back-up. Dit laat zien dat Frankrijk veel waarde hecht aan gegevensbescherming.

Duitsland volgt op de voet, met slechts 14% die helemaal geen back-ups maakt. Een opmerkelijke 38% maakt wekelijks een back-up van hun gegevens, waarvan 17% dit dagelijks doet, in overeenstemming met het advies van experts.

Waarom maken niet meer mensen een back-up van hun gegevens?

Ondanks het feit dat 32% van de respondenten het extreme belang van gegevensback-ups erkent, onthoudt een aanzienlijk deel zich nog steeds van het maken van back-ups.

Een belangrijke barrière lijkt een gebrek aan kennis te zijn: 9% van de respondenten weet niet hoe ze een back-up van hun gegevens moeten maken. Bovendien erkent 6% het belang, maar heeft er nog geen gewoonte van gemaakt, terwijl 5% het proces te omslachtig vindt.

Interessant genoeg geeft een klein deel, 3%, er de voorkeur aan om hun gegevens offline te bewaren voor een groter gevoel van controle, en nog eens 3% noemt de kosten van cloud-opslag als reden om geen back-up te maken. Zorgen over de betrouwbaarheid van cloudaanbieders spelen ook een rol, met 2% van de respondenten die huiverig zijn om persoonlijke informatie aan deze diensten toe te vertrouwen.

Welke verbeteringen of veranderingen zou je graag zien in back-upoplossingen?

Meer opslagcapaciteit tegen betaalbare prijzen41%
Betaalbaardere prijzen37%
Eenvoudigere back-upmethoden36%
Betere privacybescherming35%
Snellere back-up- en herstelsnelheden34%
Integratie met andere diensten12%

Mensen maken voornamelijk back-ups van hun afbeeldingen 

Wat bewaren de mensen die een back-up maken eigenlijk? De meerderheid (89%) geeft prioriteit aan foto’s en afbeeldingen, wat de waarde onderstreept die wordt gehecht aan persoonlijke herinneringen. Documenten en rapporten zijn ook belangrijk: 66% van de respondenten maakt hiervan een back-up. Van gevoelige gegevens, zoals financiële informatie, maakt 47% een back-up. Van video’s en films maakt 43% een back-up, en van muziek- en audiobestanden 34%.

Back-upgewoonten: welke gegevens bewaren mensen?

Clouddiensten hebben de voorkeur voor gegevensback-ups

Als het gaat om de methoden die worden gebruikt voor het back-uppen van gegevens, staan clouddiensten bovenaan met 59%. Externe harde schijven volgen op de voet met 34% van de respondenten die deze gebruiken als back-upbron, wat duidt op een voorkeur voor tastbare opslagoplossingen. USB-sticks worden gebruikt door 28% van de respondenten en netwerkopslag wordt gebruikt door 16% van de respondenten. Verrassend genoeg vertrouwt 7% nog steeds op het afdrukken of maken van papieren kopieën.

Wat clouddiensten betreft, komt Google Drive naar voren als de voorkeursoptie voor een meerderheid (50%) als gevolg van de wijdverspreide beschikbaarheid en integratie met andere Google-diensten. Microsoft OneDrive wordt gebruikt door 23% van de respondenten, gevolgd door Dropbox met 16%, wat de verscheidenheid aan cloudopslagvoorkeuren onder gebruikers laat zien. Daarop volgen nog IDrive en pCloud, met respectievelijk 9% en 7%, en Sync met 4%.

Beveiligings- en privacyzorgen over gegevensback-ups?

Wanneer je een back-up van je gegevens maakt in een clouddienst is het verstandig om je af te vragen hoe veilig je gegevens worden opgeslagen. Heeft de serviceprovider er toegang toe? Vertrouw je erop dat ze je bestanden veilig bewaren? Kan iemand je account hacken? 

Uit ons onderzoek blijkt dat 77% van de deelnemers zich zorgen maakt over de beveiliging en privacy van hun gegevensback-ups. Deze zorgen lopen sterk uiteen, van aanzienlijk voor 18% van de deelnemers, tot matig voor 29% en licht voor 30%. Slechts 16% van de respondenten heeft de risico’s niet overwogen en 7% geeft aan zich geen zorgen te maken over de beveiliging van de gegevens waarvan ze een back-up maken.

Maak je je zorgen over de privacy en veiligheid van jouw gegevensback-ups?

Ja, ik maak me veel zorgen18%
Ja, ik maak me zorgen29%
Ja, ik maak me een beetje zorgen30% 
Ik heb er nooit echt bij stilgestaan16% 
Helemaal niet7%

 

Grootste bezorgdheden over gegevensback-ups

Van de zorgen die respondenten hebben, komt gegevensverlies of -corruptie naar voren als de grootste zorg, genoemd door 45%. Daarna maakt 35% zich zorgen over het risico van gegevensinbreuken of ongeautoriseerde toegang, wat wijst op de kritieke behoefte aan robuuste beveiliging. Bovendien maakt 15% zich zorgen over de privacy, met name wat betreft de mogelijke toegang van cloudaanbieders tot gegevens.

Een veilige en privacy-robuuste back-up maken van je gegevens

Er zijn best practices bij het kiezen van een back-upmethode en het kiezen van een platform als je een clouddienst gebruikt. Maar het belangrijkste woord is waarschijnlijk “encryptie”. Hier lees je hoe je veilig een back-up kunt maken van je gegevens:

 1. Kies een clouddienst die werkt met je apparaten: kies gerenommeerde diensten die goed werken met je apparaten, zoals Microsoft OneDrive als je Microsoft gebruikt. 
 2. Kies clouddiensten met hogere versleutelingsstandaarden: pCloud, IDrive en Dropbox zijn sterker dan de meeste andere als het gaat om encryptie, waardoor het moeilijker is voor indringers om toegang te krijgen tot jouw bestanden.  
 3. Versleutel je gegevens voordat je een back-up maakt: gebruik software om je bestanden te versleutelen voordat je ze overbrengt naar je back-uplocatie. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe door ervoor te zorgen dat je gegevens onleesbaar blijven zonder de decoderingssleutel, zelfs als het opslagmedium wordt aangetast.
 4. Voer regelmatig back-ups uit: stel een consistent back-upschema op. Voor persoonlijk gebruik kunnen wekelijkse back-ups voldoende zijn, terwijl bedrijven met vaak veranderende gegevens dagelijkse back-ups moeten overwegen. Gebruik software die automatische back-ups ondersteunt om dit proces te stroomlijnen.
 5. Gebruik multifactorauthenticatie (MFA) voor cloudopslag: voorkom ongeautoriseerde toegang tot je cloudgebaseerde back-ups door MFA in te schakelen. Dit vereist naast alleen een wachtwoord een tweede vorm van verificatie.
 6. Overweeg een hybride aanpak voor gevoelige gegevens: overweeg voor zeer gevoelige informatie om back-ups op meerdere locaties op te slaan, door zowel fysieke als cloudopslag te combineren. Dit minimaliseert de risico’s die gepaard gaan met het vertrouwen op één back-upmethode.

Hoe een VPN je gegevens kan beschermen tijdens het overzetten van back-ups

Het gebruik van een VPN kan de veiligheid van je gegevensback-ups aanzienlijk verbeteren door je internetverbinding te versleutelen. Of je nu een Windows VPN gebruikt of een VPN voor platforms als Mac, iOS of Android, het belangrijkste voordeel blijft hetzelfde: het beveiligen van je gevoelige informatie tijdens de overdracht. Dit is vooral van vitaal belang bij onbeveiligde of openbare wifi-netwerken, waar het risico op het onderscheppen van gegevens groter is.

Hoewel een VPN een robuuste beschermingslaag biedt door het voor onbevoegden moeilijk te maken om je gegevens te onderscheppen of te controleren, is het belangrijk om te onthouden dat het niet alle cyberbeveiligingsrisico’s beperkt. Een allesomvattende aanpak van online beveiliging (waarbij het gebruik van een VPN wordt gecombineerd met regelmatige back-ups van gegevens, versleuteling en antivirussoftware) is essentieel om je te beschermen tegen een breed spectrum aan cyberbedreigingen.

Veelgestelde vragen over gegevensback-ups

Kan ik mijn gegevens herstellen als ik er nooit een back-up van heb gemaakt?
Wat zijn de stappen voor het herstellen van gegevensback-ups?
Hoe maak ik een back-up van gegevens op WhatsApp?
Wat is de beste methode voor het maken van back-ups van gevoelige gegevens?
Kan ik cloudopslag gebruiken als mijn enige back-upoplossing?