ExpressVPN avvisar datakrav och tar bort VPN-servrar i Indien

IntegritetNytt om ExpressVPN
2 mins
Indian flat with an eye on it on the cover of a file folder.

De senaste datalagarna som introducerats i Indien kräver att alla VPN-leverantörer ska lagra användaruppgifter i minst fem år, och baserat på detta har ExpressVPN fattat det enkla beslutet att flytta våra indiska VPN-servrar.

Våra användare kommer fortfarande att kunna ansluta till VPN-servrar som ger dem en indisk IP-adress så att de kan ansluta till internet som om de befann sig i Indien. Dessa ”virtuella” indiska servrar kommer fysiskt att befinna sig i Singapore och Storbritannien.

Skillnaderna i användarupplevelsen är minimala. Alla som vill ansluta till en indisk server väljer VPN-serverpositionen ”Indien (via Singapore)” eller ”Indien (via Storbritannien)”.

Virtuella serverpositioner är inget nytt hos ExpressVPN. Faktum är att vi har drivit vår serverposition ”Indien (via Storbritannien)” i flera år. Med virtuella platser matchar den registrerade IP-adressen det land som du har valt att ansluta till medan servern fysiskt befinner sig i det andra landet. Virtuella platser används vid behov för att ge snabbare och pålitligare anslutningar.

Internetanvändare i Indien kan fortfarande använda ExpressVPN tryggt med vetskapen att deras onlinedata inte loggas eller lagras, och att den inte övervakas av regeringen.

Slåss för din integritet, i Indien och världen

När länders lagar för datalagring ändras måste vi hela tiden justera vår infrastruktur för att skydda våra användares integritet och säkerhet på bästa sätt. I det här fallet innebär det att vi avslutar vår verksamhet i Indien.

Enligt Indiens nya VPN-lagar, som börjar gälla den 27 juni 2022, måste företag lagra sina användares riktiga namn, tilldelade IP-adresser, användningsmönster och andra identifierande data.

Den nya lagen togs fram av Indiens Computer Emergency Response Team (CERT-In) för att bekämpa cyberbrottslighet, och den är inkompatibel med VPN-tjänsternas syften, vilket är att hålla användarnas aktiviteter privata.

Lagen är alldeles för bred, så pass att den öppnar upp för potentiellt missbruk. Vi anser att de skador som den här lagen kan leda till vid potentiellt missbruk inte står i jämvikt till fördelarna som lagstiftarna påstår att den kommer att ge.

ExpressVPN vägrar att delta i den indiska regeringens försök att begränsa friheten på internet. Vi är ett företag som jobbar för att skydda integritet och yttrandefrihet online, och vi kommer att fortsätta slåss för att våra användare ska kunna vara anslutna till det öppna och fria internet med integritet och säkerhet, oavsett var de befinner sig.

Vi kommer aldrig att logga användaraktiviteter, och det omfattar surfhistorik, trafikdestination, datainnehåll och DNS-förfrågningar. Vi lagrar heller aldrig anslutningsloggar, vilket omfattar loggar med IP-adresser, utgående VPN-IP-adresser, tidsstämplar för anslutningar och sessioners varaktighet.

Det innebär i grunden att vi inte lagrar eller samlar in några data som kan identifiera en individ och dennas aktivitet online. Detta står i detalj i vår transparenta sekretesspolicy (tillgänglig på engelska).

Utöver vår policy att aldrig acceptera loggning av uppgifter så har vi också specifikt designat våra VPN-servrar så att de inte kan logga information, och de körs dessutom på RAM. Datacenter kommer troligtvis inte kunna tillgodose denna policy och vår serverarkitektur i enlighet med den nya lagstiftning, och därför kommer vi att gå vidare utan fysiska servrar i Indien.

Phone protected by ExpressVPN.
Protect your online privacy and security

30-day money-back guarantee

A phone with a padlock.
Vi tar din integritet på stort allvar. Prova ExpressVPN riskfritt.
What is a VPN?
ExpressVPN is dedicated to your online security and privacy. Posts from this account will focus on company news or significant privacy and security stories.