En omfattande guide till PPTP, L2TP och andra VPN-protokoll.

Vad är L2TP/IPsec?

L2TP står för Layer 2 Tunneling Protocol. L2TP föreslogs inledningsvis 1999 som en uppgradering av L2F (Layer 2 Forwarding Protocol) och PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). Eftersom L2TP inte tillhandahåller stark kryptering eller autentisering av sig själv, så används ofta ett annat protokoll som kallas IPsec tillsammans med L2TP.

IPsec står för Internet Protocol security. IPsec är ett väldigt flexibelt protokoll som bidrar med säkerhet från A till B, då det autentiserar och krypterar varje enskilt IP-paket i ett kommunkationsled. IPsec används i en rad olika applikationer.

När L2TP och IPsec används tillsammans är de säkrare än PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), men även aningen långsammare.

L2TP har ibland problem med brandväggar till följd av att det använder UDP port 500, vilket vissa brandväggar brukar blockera.

Fördelar

Säkrare än PPTP

Nackdelar

Långsammare än OpenVPN
Blockeras ibland av brandväggar

Hur du konfigurerar ditt VPN till L2TP/IPsec

What is IKEv2?

IKEv2 stands for Internet Key Exchange Version 2. While IKEv2 is technically not the name of the VPN protocol, you will find it as a separate option in the ExpressVPN apps. In these cases, IKEv2 refers to a L2TP/IPSec implementation that uses this newer, more secure key exchange protocol instead of the older IKE.

ExpressVPN recommends you to use the OpenVPN and IKEv2 protocols. While L2TP/IPSec still offers encryption, there may be ways for an attacker to decrypt the VPN session.

Fördelar

More secure than L2TP/IPsec

Nackdelar

Långsammare än OpenVPN

Hur du konfigurerar ditt VPN till IKEv2

Andra VPN-protokoll

Är du inte säker på vilket VPN-protokoll som är rätt för dig? Låt ExpressVPN:s app välja det bästa VPN-protokollet för hela ditt nätverk automatiskt.