En omfattande guide till PPTP, L2TP och andra VPN-protokoll.

Vad är L2TP/IPsec?

L2TP står för Layer 2 Tunneling Protocol. L2TP föreslogs inledningsvis 1999 som en uppgradering av L2F (Layer 2 Forwarding Protocol) och PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). Eftersom L2TP inte tillhandahåller stark kryptering eller autentisering av sig själv, så används ofta ett annat protokoll som kallas IPsec tillsammans med L2TP.

IPsec står för Internet Protocol security. IPsec är ett väldigt flexibelt protokoll som bidrar med säkerhet från A till B, då det autentiserar och krypterar varje enskilt IP-paket i ett kommunikationsled. IPsec används i en rad olika applikationer.

När L2TP och IPsec används tillsammans är de betydligt säkrare än PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), men de är fortfarande mer lämpade för anonymisering än för säkerhet.

L2TP har ibland problem med brandväggar till följd av att det använder UDP port 500, vilket vissa brandväggar brukar blockera.

Fördelar

Säkrare än PPTP

Nackdelar

Långsammare än OpenVPN
Blockeras ibland av brandväggar

Hur du konfigurerar ditt VPN till L2TP/IPsec

Vad är IKEv2?

IKEv2 står för Internet Key Exchange Version 2. Även om IKEv2 tekniskt sett inte är namnet på VPN-protokollet, så hittar du det som ett separat alternativ i ExpressVPN-apparna. I de flesta fallen innebär IKEv2 en implementering av L2TP/IPsec som använder detta nyare, mer säkra nyckelutbytesprotokoll istället för den äldre versionen IKE.

ExpressVPN rekommenderar att du använder protokollen OpenVPN och IKEv2. Även om L2TP/IPsec erbjuder kryptering så finns det många metoder en hacker kan använda sig av för att dekryptera VPN-sessionen.

Fördelar

Säkrare än L2TP/IPsec

Nackdelar

Långsammare än OpenVPN

Hur du konfigurerar ditt VPN till IKEv2

Andra VPN-protokoll

Är du inte säker på vilket VPN-protokoll som är rätt för dig? Låt ExpressVPN:s app välja det bästa VPN-protokollet för hela ditt nätverk automatiskt.