En omfattande guide till PPTP, L2TP och andra VPN-protokoll.

Vad är OpenVPN?

OpenVPN är ett relativt nytt och väldigt konfigurerbart protokoll. ExpressVPN:s version stödjer både UDP- och TCP-portar.

UDP står för User Datagram Protocol. Även om det kan konfigureras till att köras på alla portar, så körs OpenVPN bäst med en UDP-port, som generellt sett är snabbare. ExpressVPN använder UDP automatiskt om det inte är blockerat.

TCP står för Transmission Control Protocol. Till skillnad från UDP, så felsöker TCP, vilket betyder att tappade paket hittas och skickas en gång till. Detta leder till en förhöjd pålitlighet, men även högre fördröjning.

Det bästa med OpenVPN är att det är open source. "Open" kanske inte låter särskilt bra när man har att göra med verktyg för sekretess, men det är faktiskt en enorm fördel. Om det finns några säkerhetsbrister i koden — vilket man än så länge inte har hittat — så kommer de snabbt att identifieras av open source communityn.

Fördelar

Open source
Extremt säkert

Nackdelar

Stöds inte på alla enheter

Hur du konfigurerar ditt VPN till OpenVPN

Andra VPN-protokoll

Är du inte säker på vilket VPN-protokoll som är rätt för dig? Låt ExpressVPN:s app välja det bästa VPN-protokollet för hela ditt nätverk automatiskt.