Subskrypcję ExpressVPN można teraz kupić w sklepie Google Play.

Przejdź do…

Ogólne informacje na temat subskrypcji w sklepie Google Play
Zmiana planów subskrypcji
Aktualizacja informacji lub metod płatności
Rozwiązywanie problemów dotyczących płatności
Ponowna subskrypcja w Google Play po jej anulowaniu
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Anulowanie darmowej wersji próbnej lub subskrypcji

Ogólne informacje na temat subskrypcji w sklepie Google Play

Oprócz strony internetowej ExpressVPN, subskrypcje ExpressVPN są teraz dostępne do nabycia w Google Play. Nowi użytkownicy ExpressVPN mogą zakupić subskrypcję za pośrednictwem aplikacji ExpressVPN po zarejestrowaniu się na siedmiodniową darmową wersję próbną:

 1. Otwórz aplikację ExpressVPN na swoim Androidzie.
 2. Stuknij Rozpocznij 7-dniową darmową wersję próbną.
 3. Wpisz swój adres e-mail.
 4. Stuknij Rozpocznij darmową wersję próbną.
 5. Wybierz plan subskrypcji. Stuknij Rozpocznij darmową wersję próbną.
 6. Dokonaj subskrypcji za pośrednictwem Google Play. Stuknij Subskrybuj.
 7. Przejdź do pozostałej części konfiguracji.

Twoja subskrypcja rozpocznie się po zakończeniu siedmiodniowej darmowej wersji próbnej. Po rozpoczęciu subskrypcji opłata za korzystanie z usługi będzie pobierana i rozliczana przez Google Play, a nie przez ExpressVPN, zgodnie z planem subskrypcji (miesięcznym, sześciomiesięcznym lub dwunastomiesięcznym). Płatności będą kontynuowane, chyba że anulujesz subskrypcję co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego cyklu rozliczeniowego.

Warunki darmowych wersji próbnych lub płatnych subskrypcji

Płatna subskrypcja lub darmowa wersja próbna zakupiona za pośrednictwem Google Play:

Uwaga: Do darmowej wersji próbnej można zarejestrować się tylko raz. Darmowa wersja próbna jest dostępna w aplikacji pobranej z Google Play przy użyciu ważnej metody płatności.

Jeśli nie chcesz dłużej korzystać z ExpressVPN po zakończeniu darmowej wersji próbnej, anuluj usługę co najmniej 24 godziny przed upływem terminu ważności.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Zmiana planów subskrypcji

W czasie trwania subskrypcji możesz w każdej chwili zmienić plan subskrypcji za pomocą aplikacji ExpressVPN na Androida. (Nie możesz zmieniać planów subskrypcji za pośrednictwem sklepu Google Play.)

Na przykład, możesz zmienić plan z miesięcznej subskrypcji na 12-miesięczną. Aby zmienić plan subskrypcji:

 1. Stuknij Opcje w aplikacji ExpressVPN.
 2. Stuknij Konto.
 3. Stuknij Zarządzaj subskrypcją.
 4. Wybierz plan, na który chcesz przejść.
 5. Stuknij Zaktualizuj plan.
 6. Przejdź do płatności.

Twój nowy plan subskrypcji zostanie uruchomiony po zakończeniu bieżącego planu. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź daty subskrypcji i jej odnowienia w sklepie Google Play.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Aktualizacja informacji lub metod płatności

Jeśli chcesz rozliczać się w Google Play przy użyciu innej metody płatności, dowiedz się, jak dodać, usunąć lub edytować metodę płatności.

Jeśli chcesz rozliczać się bezpośrednio przez ExpressVPN, a nie Google Play:

 1. Anuluj swoją subskrypcję w aplikacji Google Play (co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego cyklu rozliczeniowego).
 2. Po zakończeniu obecnej subskrypcji zaloguj się na swoje konto ExpressVPN.
 3. Wybierz Wykup nową subskrypcję.
 4. Wybierz plan subskrypcji i metodę płatności.
 5. Kliknij Zamów teraz.

Po zakończeniu obecnego cyklu rozliczeniowego, opłaty będą pobierane bezpośrednio przez ExpressVPN.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Rozwiązywanie problemów dotyczących płatności

ExpressVPN nie ma dostępu do żadnych informacji dotyczących płatności za subskrypcje zakupione przez Google Play. Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z płatnościami w Google Play.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Odnowienie subskrypcji w Google Play po jej anulowaniu

Odnów subskrypcję po anulowaniu darmowej wersji próbnej

Darmowa wersja próbna obejmuje siedem dni. Jeśli została anulowana podczas tego okresu, ale chcesz odnowić subskrypcję:

 1. Stuknij Opcje w aplikacji ExpressVPN.
 2. Stuknij Konto.
 3. Stuknij Subskrybuj teraz.
 4. Nastąpi przekierowanie do Twoich subskrypcji Google Play.
 5. Stuknij Odnów subskrypcję obok ExpressVPN.
 6. Potwierdź warunki subskrypcji.
 7. Kontynuuj używanie ExpressVPN.

Odnów subskrypcję, jeśli Twoje konto jest nadal aktywne

Jeśli Twoja subskrypcja została anulowana (przez Google Play), możesz nadal korzystać z ExpressVPN aż do zakończenia okresu subskrypcji. Możesz też w każdej chwili odnowić subskrypcję ExpressVPN:

 1. Stuknij Opcje w aplikacji ExpressVPN.
 2. Stuknij Konto.
 3. Stuknij Odnów teraz.
 4. Nastąpi przekierowanie do ekranu subskrypcji Google Play.
 5. Stuknij Odnów subskrypcję obok ExpressVPN.
 6. Potwierdź warunki subskrypcji.
 7. Kontynuuj używanie ExpressVPN.

Odnów subskrypcję, jeśli Twoje konto wygasło

Możesz odnowić subskrypcję za pośrednictwem:

 • strony internetowej ExpressVPN: opłaty będą naliczane przez ExpressVPN
 • aplikacji ExpressVPN na Androida: opłaty będą naliczane przez Google Play

Aby odnowić subskrypcję za pośrednictwem strony internetowej ExpressVPN:

 1. Zaloguj się do swojego konta ExpressVPN.
 2. Kliknij Wykup nową subskrypcję.
 3. Wybierz plan subskrypcji i metodę płatności.
 4. Kliknij Zamów teraz.
 5. Kontynuuj używanie ExpressVPN.

Aby odnowić subskrypcję za pośrednictwem aplikacji ExpressVPN:

 1. Otwórz aplikację ExpressVPN na swoim Androidzie.
 2. Wybierz preferowany plan subskrypcji.
 3. Stuknij Odnów subskrypcję.
 4. Potwierdź wybrany plan w sklepie Google Play.
 5. Kontynuuj używanie ExpressVPN.

Wkrótce zobaczysz zaktualizowany status subskrypcji w aplikacji ExpressVPN.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Subskrypcje zakupione za pośrednictwem Google Play są objęte 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy udzielaną przez ExpressVPN. Jeśli usługa ExpressVPN Cię nie usatysfakcjonuje, możesz anulować subskrypcję w ciągu 30 dni od daty jej rozpoczęcia i otrzymać zwrot. W sprawie anulowania skontaktuj się zespołem pomocy technicznej ExpressVPN.

Po rozpatrzeniu wniosku, status Twojej subskrypcji w Google Play zmieni się na „Zwrócono”. Nie będziesz już mieć możliwości korzystania z aplikacji ExpressVPN.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj sie z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Anulowanie darmowej wersji próbnej lub subskrypcji

Jeśli usługa ExpressVPN Cię nie usatysfakcjonuje, możesz anulować darmową wersję próbną lub subskrypcję za pośrednictwem Google Play co najmniej 24 godziny przed zakończeniem darmowej wersji próbnej lub rozpoczęciem kolejnego cyklu rozliczeniowego. W przeciwnym razie nadal będą naliczane opłaty (co miesiąc, co 6 miesięcy lub co 12 miesięcy, w zależności od planu subskrypcji).

Aby anulować darmową wersję próbną lub subskrypcję:

 1. Otwórz aplikację Google Play na swoim urządzeniu. (Upewnij się, że logujesz się na konto Google, które zostało użyte do zarejestrowania się do darmowej wersji próbnej lub subskrypcji.)
 2. Stuknij ikonę profilu w prawym górnym rogu.
 3. Stuknij Płatności i subskrypcje > Subskrypcje.
 4. Wybierz ExpressVPN.
 5. Stuknij Anuluj.

Nadal będzie można korzystać z darmowej wersji próbnej ExpressVPN lub subskrypcji do siódmego dnia okresu próbnego lub ostatniego dnia subskrypcji.

Ważne: Jeśli wcześniej została zakupiona subskrypcja na stronie internetowej ExpressVPN, zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby anulować subskrypcję.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby uzyskać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Przykro nam to słyszeć. Poinformuj nas, co możemy poprawić.

Członek naszego zespołu pomocy technicznej zajmie się Twoją sprawą.