To use our apps and configurations, please sign up for an ExpressVPN account first.

Próbując aktywować swoje konto ExpressVPN, możesz zobaczyć jedną z poniższych wiadomości:

Sorry, we ran into an error trying to configure your account on this computerlubUnable to verify activation code

Spróbuj wykonać poniższe kroki, aby aktywować swoje konto ExpressVPN. Możesz też skontaktować się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Przejdź do…

Rozwiązywanie problemów dla systemu Windows
Rozwiązywanie problemów dla systemu Mac
Rozwiązywanie problemów dla systemu Linux
Rozwiązywanie problemów dla systemu Android
Rozwiązywanie problemów dla systemu iOS
Rozwiązywanie problemów dla aplikacji ExpressVPN na routery


Rozwiązywanie problemów dla systemu Windows

Zastosuj się do poniższych kroków i sprawdź, czy możesz aktywować aplikację po wykonaniu każdego z nich:

 • Sprawdź, czy data i godzina na Twoim komputerze są ustawione prawidłowo.
 • Wyłącz program antywirusowy i zaporę sieciową, w tym Windows Defender, przed aktywacją aplikacji.
 • Dodaj ExpressVPN do listy wyjątków swojej zapory sieciowej lub programu antywirusowego.
 • Zaloguj się na swoje konto ExpressVPN, przejdź do zakładki Skonfiguruj ExpressVPN i pobierz najnowszą wersję aplikacji ExpressVPN.
 • Nie wpisuj ręcznie kodu aktywacyjnego – zamiast tego skopiuj go i wklej.
 • Uruchom swój komputer ponownie i spróbuj aktywować konto jeszcze raz.

Jeśli problem wciąż trwa, wykonaj poniższe kroki:

 1. Wejdź w Panel sterowania > Sieć i Internet > Sieć i Centrum udostępniania > Zmień ustawienia adaptera. Możesz też skopiować i wkleić następujące informacje w pasek adresu pliku:
  Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center
 2. Kliknij prawym przyciskiem opcję aktywacji połączenia z siecią, a następnie wybierz Właściwości.
 3. W zakładce Karta sieciowa wybierz Wersja protokołu internetowego 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości.
 4. Wybierz opcję Automatycznie uzyskaj adres serwera DNS.
 5. Kliknij OK i jeszcze raz OK.
 6. Ponownie spróbuj aktywować swoje konto ExpressVPN.

W razie jakichkolwiek dodatkowych problemów skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Rozwiązywanie problemów dla systemu Mac

Najpierw upewnij się, że data i godzina na Twoim komputerze są ustawione prawidłowo. Spróbuj aktywować aplikację po sprawdzeniu ustawień swojego komputera.

Zaloguj się na swoje konto ExpressVPN, przejdź do zakładki Skonfiguruj ExpressVPN i pobierz najnowszą wersję aplikacji ExpressVPN.

Jeśli to nie pomoże:

 1. Otwórz konsolę Terminal (Aplikacje > Narzędzia > Terminal).
 2. Wprowadź następujące polecenie (skopiuj i wklej je z sudo do ExpressVPN/): sudo chown [username] ~/Library/Application\ Support/com.expressvpn.ExpressVPN/ gdzie [username] to Twoja nazwa użytkownika na Macu.
 3. Gdy zostaniesz poproszony o podanie swojego hasła admina/sudo, wprowadź je na swoim komputerze (nie zobaczysz niczego podczas wpisywania, ale ono tam będzie).
 4. Gdy polecenie zostanie wykonane poprawnie, zamknij Terminal.
 5. Uruchom ExpressVPN i spróbuj aktywować swoje konto.

W razie jakichkolwiek dodatkowych problemów skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Rozwiązywanie problemów dla systemu Linux

Zastosuj się do poniższych kroków, aby sprawdzić, czy możesz aktywować aplikację po wykonaniu każdego z nich:

 • Sprawdź, czy data i godzina na Twoim komputerze są ustawione prawidłowo.
 • Wyłącz swój program antywirusowy i zaporę sieciową przed aktywacją aplikacji.
 • Dodaj ExpressVPN do listy wyjątków swojej zapory sieciowej lub programu antywirusowego.
 • Zaloguj się na swoje konto ExpressVPN, przejdź do zakładki Skonfiguruj ExpressVPN i pobierz najnowszą wersję aplikacji ExpressVPN.
 • Nie wpisuj ręcznie kodu aktywacyjnego – zamiast tego skopiuj go i wklej.
 • Uruchom komputer ponownie i spróbuj jeszcze raz aktywować swoje konto.

W razie jakichkolwiek dodatkowych problemów skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Rozwiązywanie problemów dla systemu Android

Aby rozwiązać ten problem na Androidzie, odinstaluj ExpressVPN.

Aby odinstalować ExpressVPN, naciśnij i przytrzymaj ikonę ExpressVPN na ekranie głównym, a następnie przeciągnij ją do Odinstaluj lub naciśnij Odinstaluj.

Ekran główny Androida z zaznaczonym przyciskiem Odinstaluj.

Zobaczysz komunikat potwierdzający odinstalowanie. Stuknij OK, aby usunąć aplikację ze swojego urządzenia.

Uruchom ponownie swoje urządzenie z Androidem.

Zainstaluj najnowszą wersję ExpressVPN zgodnie z tymi instrukcjami. Jeśli nie możesz pobrać aplikacji ExpressVPN, spróbuj wykonać konfigurację ręcznie.

W razie jakichkolwiek dodatkowych problemów skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Rozwiązywanie problemów dla systemu iOS

Jeśli masz zainstalowaną i aktywowaną aplikację ExpressVPN, ale nie możesz się połączyć:

Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby ponownie skonfigurować swój ExpressVPN .

Jeśli masz zainstalowaną, lecz nieaktywowaną aplikację ExpressVPN:

Najpierw upewnij się, że masz odpowiednie połączenie z Wi-Fi.

Następnie wejdź w Ustawienia.

wybierz ustawienia

Stuknij Wi-Fi.

wejdź w swoje ustawienia Wi-Fi

Stuknij (Twoja sieć Wi-FI), aby zmienić ustawienia.

przejdź do swojej sieci Wi-Fi

Usuń treść w polu serwera DNS, a następnie wprowadź jeden z następujących adresów serwera DNS.

Najpierw spróbuj wprowadzić adres serwera Google (8.8.8.8 lub 8.8.4.4).

Jeśli DNS Google jest dla Ciebie zablokowany, spróbuj Neustar DNS Advantage (156.154.70.1 lub 156.154.71.1) lub DNS Poziom 3 (4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 209.244.0.3 lub 209.244.0.4).

wprowadź adres serwera dns

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Rozwiązywanie problemów dla aplikacji ExpressVPN na routery

Jeśli nie możesz aktywować swojej aplikacji po zalogowaniu na www.expressvpnrouter.com i wprowadzeniu kodu aktywacyjnego:

 1. Wybierz Pomoc i wsparcie ExpressVPN w menu po lewej stronie.
 2. Kliknij przycisk Przywróć ustawienia fabryczne.
 3. Kliknij przycisk Przywróć ustawienia fabryczne jeszcze raz, aby potwierdzić polecenie.
 4. Zaczekaj aż ustawienia fabryczne zostaną przywrócone, a następnie zaloguj się w aplikacji ExpressVPN dla routerów jeszcze raz.
 5. Wprowadź swój kod aktywacyjny, a następnie naciśnij Aktywuj.

W razie jakichkolwiek dodatkowych problemów skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry

Was this article helpful?25 14 Undo