คู่มือนี้จะแสดงวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงชื่อเข้าใช้เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานแอป ExpressVPN ของคุณ

คุณเห็นข้อความผิดพลาดอะไร?

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: “รหัสเปิดใช้งานของคุณไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้งหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน”
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: “โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณถูกต้อง”
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: “โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณแล้วลองอีกครั้ง”
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับลิงก์ลงชื่อเข้าใช้อีเมล (แอป Windows v9.4.0 ขึ้นไป)


การแก้ไขปัญหาเรื่องรหัสการเปิดใช้งาน

เมื่อทำการกรอกรหัสเปิดใช้งานแล้ว คุณอาจได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดนี้:

ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ รหัสเปิดใช้งานของคุณไม่ถูกต้อง กรุณาลองอีกครั้งหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน

Your activation code is incorrect. Please try again or contact Support.

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคัดลอกและวางรหัสเปิดใช้งานของคุณในช่องและปราศจากคำผิด หากปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อรับการช่วยเหลือทันที

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน


การแก้ไขปัญหาเรื่องการลงชื่อใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ

เมื่อทำการกรอกรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดนี้:

ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลและรหัสผ่านของคุณถูกต้อง

Please make sure your email address and password are correct.

โปรดลอง การลงชื่อเข้าใช้บัญชี ExpressVPN ของคุณบนเว็บไซต์

หากคุณไม่สามารลงชื่อเข้าใช้บนเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน นี่หมายความว่าข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของคุณไม่ถูกต้อง กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ และลงชื่อเข้าใช้บัญชี ExpressVPN ของคุณอีกครั้ง

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน


การแก้ไขปัญหาเรื่องเครือข่าย

เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้แอป ExpressVPN คุณอาจได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเรื่องการเชื่อมต่อด่านล่างนี้:

ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณและลองอีกครั้ง

Please check your connection then try again.

ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่ายอื่น ๆ ที่ใช้งานได้

หากปัญหายังคงมีอยู่คุณสามารถลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณเป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ OpenDNS เท่านั้น โปรดดูส่วนที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณด้านล่าง

สำคัญ: จดที่อยู่ DNS / การตั้งค่าปัจจุบันของคุณก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตและเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

Windows

คุณสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปยัง Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change Adapter Settings
 2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายที่กำลังทำงานอยู่ จากนั้นคลิก Properties
 3. ในแท็บ Networking เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) จากนั้นคลิก PropertiesSelect "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" and click "Properties".
 4. เลือก Use the following DNS server addresses
 5. กรอก 208.67.222.222 และ 208.67.220.220 นี่คือเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ OpenDNS ที่ปลอดภัย
 6. คลิก OK และ OK
 7. ลองเปิดใช้งานแอป ExpressVPN ของคุณอีกครั้ง

คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DNS ของคุณ เพื่อใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DNS ในพื้นที่ของคุณหล้งจากที่คุณเปิดใช้งานแอป ExpressVPN ได้สำเร็จแล้ว

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน

Mac

คุณสามารถเปลี่ยน DNS ของคุณด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. จากเมนู Apple เลือก System Preferences > Network
 2. เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า DNS ของคุณ เลือก Advanced
 3. เลือกแท็บ DNS คลิก + เพื่อป้อน 208.67.222.222 และ 208.67.220.220 นี่คือเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ OpenDNS ที่ปลอดภัย
 4. คลิก OK > Apply
 5. ลองเปิดใช้งานแอป ExpressVPN อีกครั้ง

คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DNS ของคุณ เพื่อใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DNS ในพื้นที่ของคุณหล้งจากที่คุณเปิดใช้งานแอป ExpressVPN ได้สำเร็จแล้ว

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน

Linux

คุณสามารถเปลี่ยน DNS ของคุณด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ Settings > Preferences > Network Connections
 2. เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า DNS ของคุณ
 3. คลิก Edit เลือก IPv4 Settings
 4. เลือกที่อยู่ Automatic (DHCP) เท่านั้น
 5. ในช่องเซิร์ฟเวอร์ DNS กรอก 208.67.222.222 และ 208.67.220.220
 6. คลิก Apply
 7. ลองเปิดใช้งานแอป ExpressVPN อีกครั้ง

คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DNS ของคุณ เพื่อใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DNS ในพื้นที่ของคุณหล้งจากที่คุณเปิดใช้งานแอป ExpressVPN ได้สำเร็จแล้ว

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน

Android

อุปกรณ์ Andriod ทุกเครื่องใช้อินเตอร์เฟสผู้ใช้งานที่แตกต่างกันไปในการตั้งค่ามัน โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไปยัง Settings > Network & internet
 2. แตะ Wi-Fi > Your current network
 3. แตะเครือข่ายปัจจุบันของคุณอีกครั้ง จากนั้นแตะไอคอนรูปดินสอที่มุมบนขวา
 4. เลือก Advanced options
 5. เปลี่ยนการตั้งค่า IP เป็นคงที่
 6. ในช่อง DNS 1 และ DNS 2 กรอก 208.67.222.222 และ 208.67.220.220 นี่คือเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ OpenDNS ที่ปลอดภัย
 7. แตะ Save
 8. ลองเปิดใช้งานแอป ExpressVPN อีกครั้ง

คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DNS ของคุณ เพื่อใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DNS ในพื้นที่ของคุณหล้งจากที่คุณเปิดใช้งานแอป ExpressVPN ได้สำเร็จแล้ว

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน

iOS

คุณสามารถเปลี่ยน DNS ของคุณด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปยัง Settings
 2. แตะ Wi-Fi > Your current network
 3. ภายใต้ DNS เปลี่ยน Automatic เป็น Manual
 4. ลบเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีอยู่เดิม
 5. แตะ Add Server กรอก 208.67.222.222 และ 208.67.220.220 นี่คือเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ OpenDNS ที่ปลอดภัย
 6. แตะ Save
 7. ลองเปิดใช้งานแอป ExpressVPN อีกครั้ง

คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DNS ของคุณ เพื่อใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DNS ในพื้นที่ของคุณหล้งจากที่คุณเปิดใช้งานแอป ExpressVPN ได้สำเร็จแล้ว

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน

เราเตอร์

แผงควบคุมเราเตอร์มีอินเตอร์เฟสผู้ใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS เราเตอร์หลักของคุณด้วยขั้นตอนทั่วไปดังต่อไปนี้:

 1. ค้นหาที่อยู่ IP เราเตอร์ของคุณ จากนั้นพิมพ์มันลงในเบราว์เซอร์ของคุณ
 2. ลงชื่อเข้าใช้แผงควบคุมเราเตอร์ของคุณ
 3. ไปที่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ กรอก 208.67.222.222 และ 208.67.220.220 นี่คือเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ OpenDNS ที่ปลอดภัย
 4. แตะ Save
 5. ลองเปิดใช้งานแอป ExpressVPN อีกครั้ง

คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DNS ของคุณ เพื่อใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DNS ในพื้นที่ของคุณหล้งจากที่คุณเปิดใช้งานแอป ExpressVPN ได้สำเร็จแล้ว

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน

หากคุณยังคงไม่สามารถเปิดใช้งานแอป ExpressVPN หลังจากเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณแล้ว กรุณาลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi อื่นที่คุณไม่เคยเชื่อมต่อมาก่อน หากปัญหาเดิมยังคงเกิดขึ้น กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

สำหรับปัญหาด้านอื่น ๆ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน


เลือกปัญหาที่คุณกำลังเผชิญและทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ฉันไม่ได้รับอีเมลที่มีลิงก์สำหรับลงชื่อเข้าใช้

ตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนถูกต้องหรือไม่

หากที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนไม่ถูกต้อง:

 1. ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
 2. คลิก Resend Email

หากที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนถูกต้อง:

 1. รอตรวจสอบกล่องจดหมายอีเมลของคุณและตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมของคุณ
 2. หากคุณยังไม่ได้รับอีเมลให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณอีกครั้ง
 3. คลิก Resend Email

หากคุณยังไม่ได้รับอีเมลให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณอีกครั้งในทั้งสองกรณีหากคุณยังไม่ได้รับอีเมลให้ใช้รหัสเปิดใช้งานที่เชื่อมโยงกับบัญชี ExpressVPN ของคุณเพื่อเปิดใช้งานแอป

 1. คลิก Sign In with Activation Code
 2. ค้นหา รหัสเปิดใช้งาน ใน แดชบอร์ดของบัญชี ExpressVPN ของคุณ
 3. ป้อนรหัสเปิดใช้งานในแอป คลิก Continue

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน

ฉันได้รับอีเมลพร้อมลิงก์สำหรับลงชื่อเข้าใช้และคลิกลิงก์อีเมล แต่พบข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์

ใช้รหัสเปิดใช้งานแทนเพื่อเปิดใช้งานแอป ExpressVPN

 1. คลิก Sign In with Activation Code
 2. ค้นหา รหัสเปิดใช้งาน ใน แดชบอร์ดของบัญชี ExpressVPN ของคุณ
 3. ป้อนรหัสเปิดใช้งานในแอป คลิก Continue

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน

ฉันได้รับอีเมลพร้อมลิงก์สำหรับลงชื่อเข้าใช้และเห็นข้อความ “เปิดใช้งานอุปกรณ์” ในเบราว์เซอร์ แต่แอปไม่เปิดใช้งาน

ใช้รหัสเปิดใช้งานแทนเพื่อเปิดใช้งานแอป ExpressVPN

 1. คลิก Sign In with Activation Code
 2. ค้นหา รหัสเปิดใช้งาน ใน แดชบอร์ดของบัญชี ExpressVPN ของคุณ
 3. ป้อนรหัสเปิดใช้งานในแอป คลิก Continue

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ExpressVPN เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

กลับไปด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เราเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้ โปรดบอกให้เราทราบว่าควรปรับปรุงอย่างไร

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อกลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาของคุณ