Użytkownicy ExpressVPN dla iOS mogą zobaczyć wiadomość „Połączenie VPN – podaj swoje dane uwierzytelaniające” po połączeniu z VPN i ponownym uruchomieniu urządzenia.

połączenie vpn - podaj dane uwierzytelniające

Ta wiadomość jest spowodowana błędem iOS i nie wynika z błędnego działania aplikacji ExpressVPN. Aby naprawić ten błąd:

  1. Nie podawaj hasła, gdy pojawi się komunikat
  2. Naciśnij Anuluj
  3. Jeśli wiadomość „Połączenie VPN – podaj swoje dane uwierzytelaniające” pojawi się ponownie, szybko włącz tryb samolotowy
  4. Uruchom aplikację ExpressVPN i naciśnij Opcje menu (≡)Naciśnij menu opcji.
  5. Wybierz Ustawienia > Protokół VPN
  6. Wybierz UDP lub TCP
  7. Wyłącz tryb samolotowy
  8. Uruchom i zacznij normalnie używać aplikację ExpressVPN

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Was this article helpful?49 5 Undo