Split-tunneling

Vad är VPN-split tunneling?

VPN split-tunneling låter dig omdirigera vissa av dina enheter eller appars trafik genom ett VPN, medans andra enheter eller appar fortsätter ha direkt åtkomst till internet.

Använd split tunneling för att skydda den trafik du vill skydda, utan att förlora åtkomsten till lokala nätverksenheter. Finns tillgängligt på ExpressVPN-appar för Windows, Mac, Android, och routrar.

Skaffa ExpressVPN

Varför behöver jag ett VPN med split-tunneling?

En standard VPN omdirigerar all din datatrafik genom en krypterad tunnel för att skydda datan från hackers och snokare.

Om ditt VPN inte stöder split-tunneling, så kan du stöta på situationer där:

  • Du kan komma åt utländska och lokala webbtjänster samtidigt
  • Att skicka all data genom ett VPN förbrukar din bandbredd
  • Du kan inte komma åt LAN-enheter när du är ansluten till ditt VPN

Med ett VPN som har split-tunneling kan du:

  • Streama utländska filmer när du använder webbtjänster från lokala IP-adresser
  • Ladda ner säkert utan att påverka hastigheten i andra webbtjänster
  • Få tillgång till din skrivare samtidigt som du surfar säkert på webben

Finns det några säkerhetsrisker med split-tunneling?

Om du konfigurerar split-tunneling att exkludera viss trafik från VPN-skyddet så finns det en risk att din internetleverantör eller annan tredje part får åtkomst till den trafiken.

För att skydda dina aktiviteter online, så ska du se till att endast använda uppkopplingar som skyddas av VPN när du hanterar känslig data, nedladdningar, eller torrents.

Hur fungerar ExpressVPN:s splittunneling?

ExpressVPN split-tunneling har två konfigurationer:

  • Split-tunneling: Skyddar alla uppkopplade enheter eller appar förutom några utvalda.
  • Omvänd split-tunneling: Skyddar bara utvalda enheter eller appar.

VPN split-tunneling i ExpressVPN:s appar

ExpressVPN:s split-tunneling för routrar

ExpressVPN:s app för routrar

Du kan skifta mellan "Router VPN" och "Inget VPN" för varje enhet som är ansluten till ExpressVPN:s app för routrar. Använd split-tunneling för att hantera åtkomsten för dina lokala nätverksenheter, som exempelvis din skrivare.


ExpressVPN split-tunneling för Mac

ExpressVPN:s appar för Mac och Windows

Med split-tunneling funktionen i både ExpressVPN:s appar för Windows och Mac, kan du välja vilka appar som använder VPN och vilka appar som inte gör det när du är uppkopplad till ExpressVPN.

Live Chat