The ExpressVPN router.
Zainstaluj ExpressVPN na swoim routerze w kilka minut z naszym interaktywnym przewodnikiem.
Rozpocznij

Ten poradnik pokaże Ci jak skonfigurować aplikację ExpressVPN na routerach Asus.

Aplikacja ExpressVPN jest obsługiwana przez następujące modele routerów Asus:

 • RT-AC68U
 • RT-AC87U
 • RT-AC56R
 • RT-AC56S
 • RT-AC56U

Jeśli model Twojego routera Asus nie obsługuje aplikacji ExpressVPN, możesz skorzystać z ręcznej konfiguracji OpenVPN.

Ważne: Instalacja oprogramowania sprzętowego innych firm, np. oprogramowania ExpressVPN, może spowodować unieważnienie gwarancji routera. Jeśli jest to problem, skontaktuj się z producentem routera.

Przejdź do…

1. Pobierz oprogramowanie sprzętowe ExpressVPN
2. Podłącz swój router Asus do Internetu
3. Zainstaluj oprogramowanie sprzętowe
4. Połącz się z routerem z VPN
5. Ukończ konfigurację ExpressVPN na routerze


1. Pobierz oprogramowanie sprzętowe ExpressVPN

Pobierz oprogramowanie sprzętowe ze strony internetowej ExpressVPN. Z menu rozwijanego wybierz model swojego routera Asus.

Kliknij Pobierz oprogramowanie sprzętowe.

Select your router, then click "Download Firmware."

Nie zamykaj tego okna. Znajdujący się na niej kod aktywacyjny będzie Ci potrzebny do późniejszej konfiguracji.

Keep this browser window open. You will need the activation code for the setup later.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


2. Podłącz swój router Asus do Internetu

Ważne: Jeśli obecnie używasz innego routera, ExpressVPN zaleca dodanie routera Asus jako dodatkowego routera w istniejącej sieci. Jeśli chcesz zastąpić istniejący router routerem ExpressVPN, zalecamy skonfigurowanie routera Asus jako dodatkowego routera przed usunięciem głównego.
Zanim przejdziesz dalej:

 • Włącz swój router Asus.
 • Podłącz router Asus do Internetu (za pomocą modemu lub istniejącego routera).
 • Podłącz urządzenie do routera Asus (za pomocą sieci Wi-Fi lub kabla LAN).

Jeśli instalujesz ExpressVPN na istniejącym routerze, przejdź do instalacji oprogramowania sprzętowego ExpressVPN.

Jeśli instalujesz ExpressVPN na nowym routerze, który nie został jeszcze wstępnie skonfigurowany, wykonaj poniższe kroki:

 1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz 192.168.1.1 lub router.asus.com.
 2. Zakończ wstępną konfigurację sieci, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Przejdź do instalacji oprogramowania sprzętowego ExpressVPN.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


3. Zainstaluj oprogramowanie sprzętowe

Ważne: Zainstalowanie oprogramowania sprzętowego ExpressVPN spowoduje usunięcie bieżących ustawień routera, takich jak Twoje SSID sieci Wi-Fi i hasło. W każdej chwili możesz zresetować swój router do domyślnego oprogramowania sprzętowego Asus.

W pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP panelu administracyjnego routera. Domyślnie jest to 192.168.1.1 (możesz go również znaleźć w ustawieniach urządzenia).

W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz router.asus.com lub 192.168.1.1. (Jeśli w przeszłości bramka domyślna została przez Cebie zmieniona, możesz ją również znaleźć w ustawieniach urządzenia).

System poprosi Cię o zalogowanie się. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do pulpitu nawigacyjnego routera Asus. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin.

Uwaga: Jeśli nie możesz zalogować się za pomocą danych admin, możesz spróbować zalogować się za pomocą domyślnych danych uwierzytelniających wydrukowanych na spodzie Twojego routera Asus. Jeśli jednak zostały one zmienione przez Ciebie w przeszłości, ale nie pamiętasz ich, musisz zresetować router, aby można było użyć domyślnych danych do zalogowania się.

Sign in to the Asus admin with your admin username and password.

Uwaga: Gdy wejdziesz w ustawienia administratora routera, znajdziesz tam hasło Wi-Fi routera pod opcją kod PIN lub klucz WPA-PSK. Zanotuj je, ponieważ system poprosi Cię o podanie go później.

W panelu bocznym kliknij Administracja > Aktualizacja oprogramowana sprzętowego.

Click “Firmware Upgrade.”

Kliknij Prześlij, a następnie wybierz pobrany wcześniej plik oprogramowania sprzętowego ExpressVPN firmware .trx.

Click “Upload” to upload the ExpressVPN firmware.

Po udanej aktualizacji oprogramowania sprzętowego na ekranie pojawi się komunikat: „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończyła się pomyślnie. Zrestartuj (Twój model routera Asus) ręcznie”.

Oprogramowanie sprzętowe ExpressVPN na Twoim routerze Asus zostało zainstalowane.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


4. Połącz się z routerem z VPN

Podłącz swoje urządzenie do nowego routera za pomocą Wi-Fi lub kabla LAN.

W przypadku Wi-Fi nazwa sieci będzie wyświetlana jako nazwa sieci Wi-Fi routera Asus. (Jeśli nazwa sieci Wi-Fi routera Asus nie została przez Cebe wcześniej zmieniona, będzie to domyślna nazwa sieci Wi-Fi wydrukowana na spodzie routera Asus). Możliwe, że będziesz potrzebować trochę czasu, aż sieć pojawi się na liście sieci.

Następnie wprowadź hasło sieci Wi-Fi. (Domyślne hasło Wi-Fi również możesz znaleźć na spodzie routera).

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


5. Zakończ konfigurację ExpressVPN na routerze

Po podłączeniu Twojego urządzenia do sieci zobaczysz ekran konfiguracji routera ExpressVPN. Jeśli się nie pojawi o, wejdź na stronę expressvpnrouter.com. Wybierz opcję Rozpocznij i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po zakończeniu konfiguracji zanotuj nazwę i hasło Wi-Fi oraz swoje hasło do routera.

Make a note of the important information after the setup is complete.

Aplikacja ExpressVPN będzie już skonfigurowana na Twoim routerze.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

Which router model do you need help with?

Examples: Linksys WRT1200AC, Asus RT-AC56R

A member of our Support Team will follow up on your issue.