The ExpressVPN router.
Installer ExpressVPN på ruteren din på minutter med vår interaktive veiledning.
Kom i gang

Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp ExpressVPNs app på Asus-rutere.

Merk: Stegene nedenfor er kun for følgende rutermodeller fra Asus:

  • RT-AC68U
  • RT-AC87U
  • RT-AC56R
  • RT-AC56S
  • RT-AC56U

Kontroller at du bruker riktig fastvare for hver modell, ellers vil ikke installasjonsprosessen fungere. For andre rutermodeller, se instruksjonene for manuell ruteroppsett.

Viktig: Installasjon av fastvare fra tredjeparter, for eksempel ExpressVPNs for rutere, kan ugyldiggjøre garantien for ruteren din. Kontakt produsenten hvis du er usikker.

Hopp til …

1. Last ned ExpressVPNs fastvare
2. Slå på ruteren din
3. Installer fastvaren
4. Koble ruteren din til internett
5. Sett opp ExpressVPN på ruteren din


1. Last ned ExpressVPNs fastvare

Last ned fastvaren på ExpressVPNs nettsted. Velg modellen til din Asus-ruter fra rullegardinmenyen.

Klikk Last ned fastvare.

Velg ruteren din, deretter klikk «Last ned fastvare».

Ikke lukk dette nettleservinduet. Du trenger aktiveringskoden for oppsettet senere.

Ikke lukk dette nettleservinduet. Du vil trenge aktiveringskoden til oppsettet senere.

Hvis du ønsker å installere ExpressVPN på en eksisterende ruter, gå videre til installasjon av ExpressVPNs fastvare.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Tilbake til toppen


2. Slå på ruteren din

Viktig: Hvis du for øyeblikket bruker en annen ruter, anbefaler ExpressVPN å legge til Asus-ruteren som en sekundær ruter i ditt eksisterende nettverk. Hvis du ønsker å erstatte din eksisterende ruter med ExpressVPNs ruter, anbefaler vi å sette opp Asus-ruteren som en sekundær ruter før du fjerner din primære ruter.

Hvis du skal installere ExpressVPN på en eksisterende ruter, gå videre til installasjon av ExpressVPNs fastvare.

Hvis du skal installere ExpressVPN på en ny ruter, kan du følge disse stegene nedenfor:

  1. Sett på antennene på ruteren din.
  2. Koble den til en strømkilde, men ikke koble den til internett. Plasser den i nærheten av din eksisterende ruter hvis du vil bruke den nye ruteren som en sekundær ruter.
  3. Slå på den nye ruteren.
  4. Vent til ruterens strømlampe lyser en solid bar.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Tilbake til toppen


3. Installer fastvaren

Viktig: Installasjon av ExpressVPNs fastvare vil fjerne ruterens nåværende innstillinger, for eksempel Wi-Fi SSID og passord. Du kan når som helst gå tilbake til standard fastvare.

Skriv inn IP-adressen til ruterens kontrollpanel i nettleserens adresselinje. Som standard er denne 192.168.1.1 (du kan også finne den i enhetens innstillinger).

Du vil bli bedt om å logge inn. Skriv inn brukernavn og passord til Asus-ruterens kontrollpanel. (Standard innloggingsdetaljer er admin/admin.)

Logg inn på Asus-ruterens kontrollpanel med brukernavn og passord for administratorbrukeren din.

Merk: Noter deg Wi-Fi-passordet ditt, som noen ganger vises som en PIN-kode, da du vil bli bedt om å oppgi dette senere.

Fra sidepanelet, klikk Administrasjon > Fastvareoppgradering.

Klikk på «Fastvareoppgradering».

Klikk Last opp, deretter velg TRX-filen til ExpressVPNs fastvare, som du lastet ned tidligere.

Klikk «Last opp» for å laste opp ExpressVPNs fastvare.

Når fastvareoppgraderingen er fullført, vil skjermen vise: «Fastvareoppgradering er fullført. Start (din Asus-rutermodell) på nytt manuelt.»

Start ruteren din på nytt manuelt.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Tilbake til toppen


4. Koble til internett

Koble enheten din til ruteren enten via kabel eller Wi-Fi.

For å koble til via Wi-Fi, finn nettverket ASUS_ (modellnavn __ (revisjon) (for enkelte maskinvarer: Broadcom_Northstar) og skriv inn passordet som står på ruteren din.

Hvis du bruker en ny ruter som skal brukes som en sekundær ruter, kobler du den til internett ved å koble den ene enden av en Ethernet-kabel til den blå porten, og den andre enden av kabelen til din eksisterende ruter.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Tilbake til toppen


5. Sett opp ExpressVPN på ruteren din

Du blir dirigert til kontrollpanelet til ExpressVPN-ruteren. Hvis dette ikke skjer automatisk, gå til www.expressvpnrouter.com. Klikk Kom i gang og følg instruksjonene.

Etter at installasjonen er fullført, må du huske å lagre Wi-Fi-navnet og passordet ditt samt passordet til ruteren din.

Ta vare på den viktige informasjonen etter at oppsettet er fullført.

Ruteren din er nå koblet til ExpressVPN.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Tilbake til toppen

Var denne artikkelen nyttig?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

Which router model do you need help with?

Examples: Linksys WRT1200AC, Asus RT-AC56R

A member of our Support Team will follow up on your issue.