Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp ExpressVPN på Asus-rutere.

ExpressVPN støttes på følgende rutermodeller fra Asus:

 • RT-AC68Uv3
 • RT-AC87U
 • RT-AC56R
 • RT-AC56S
 • RT-AC56U

Hvis Asus-rutermodellen din ikke støtter ExpressVPN-appen kan du bruke manuelt oppsett for OpenVPN.

Viktig: Installasjon av fastvare fra tredjeparter, for eksempel ExpressVPN, kan ugyldiggjøre garantien for ruteren din. Kontakt produsenten hvis du er usikker.

Hopp til …

1. Last ned ExpressVPNs fastvare
2. Koble Asus-ruteren din til internett
3. Installer ExpressVPNs fastvare
4. Koble til VPN-ruteren
5. Fullfør oppsettet på ruteren din


1. Last ned ExpressVPNs fastvare

Last ned fastvaren på ExpressVPNs nettsted. Velg modellen til din Asus-ruter fra rullegardinmenyen.

Velg Last ned fastvare.

Velg ruteren din, deretter klikk «Last ned fastvare».

Ikke lukk dette nettleservinduet. Du trenger aktiveringskoden for oppsettet senere.

Ikke lukk dette nettleservinduet. Du vil trenge aktiveringskoden til oppsettet senere.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Tilbake til toppen


2. Koble Asus-ruteren din til internett

Viktig: Hvis du for øyeblikket bruker en annen ruter, anbefaler vi å legge til Asus-ruteren som en sekundær ruter i ditt eksisterende nettverk. Hvis du ønsker å erstatte din eksisterende ruter med Asus-ruteren, anbefaler vi å sette opp Asus-ruteren som en sekundær ruter før du fjerner den eksisterende ruteren.

Før du går videre, sørg for å:

 • Slå på Asus-ruteren din.
 • Koble Asus-ruteren til internett (via et modem eller en eksisterende ruter).
 • Koble enheten din til Asus-ruteren (via Wi-Fi eller en LAN-kabel).

Hvis du skal installere ExpressVPNs fastvare på en eksisterende ruter som allerede har fullført det første nettverksoppsettet, gå videre til installasjon av ExpressVPNs fastvare.

Hvis du skal installere ExpressVPN på en ny ruter som ikke har fullført det første nettverksoppsettet:

 1. Skriv inn 192.168.1.1 eller router.asus.com i nettleserens adresselinje.
 2. Fullfør det første nettverksoppsettet ved å følge instruksjonene på skjermen.
 3. Installer ExpressVPNs fastvare.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Tilbake til toppen


3. Installer ExpressVPNs fastvare

Viktig: Installasjon av ExpressVPNs fastvare på Asus-ruteren din vil fjerne ruterens nåværende innstillinger, for eksempel Wi-Fi SSID og passord. Du kan når som helst tilbakestille ruteren til standard Asus-fastvare hvis det trengs.

Skriv inn router.asus.com eller 192.168.1.1 i nettleserens adresselinje. (Hvis du har endret din standard gateway, kan du også finne den i enhetens innstillinger).

Skriv inn brukernavnet og passordet til Asus-ruteren hvis du blir bedt om det. Både brukernavnet og passordet er admin som standard.

Merk: Hvis du ikke kan logge på som admin, kan du prøve å logge på med standardbrukernavnet og -passordet som finnes på bunnen av Asus-ruteren. Hvis du har endret på dem i senere tid og ikke kan huske informasjonen, må du gjennomføre en hard tilbakestilling av ruteren for å bruke standard påloggingsinformasjon for å logge deg inn.

Logg inn på Asus-ruterens kontrollpanel med brukernavn og passord for administratorbrukeren din.

Merk: Du finner ruterens Wi-Fi-passord under PIN-code eller WPA-PSD key i ruterens administrasjonsinnstillinger. Noter deg passordet da du vil bli bedt om å oppgi dette senere.

Fra sidepanelet, klikk Administration > Firmware Upgrade.

Klikk på «Fastvareoppgradering».

Klikk Upload, deretter velg TRX-filen til ExpressVPNs fastvare, som du lastet ned tidligere.

Klikk «Last opp» for å laste opp ExpressVPNs fastvare.

Når du har lastet opp ExpressVPNs fastvare, vil skjermen vise: «Firmware upgrade is done. Please reboot (your Asus router model) manually.»

Du har nå installert ExpressVPNs fastvare på Asus-ruteren din.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Tilbake til toppen


4. Koble til ruteren som kjører ExpressVPN

Koble enheten din til den nye VPN-ruteren enten via Wi-Fi eller LAN-kabel.

For tilkobling via Wi-Fi vil nettverksnavnet vises som Asus-ruterens Wi-Fi-navn. (Hvis du ikke har endret Asus-ruterens Wi-Fi-nettverksnavn før, er dette det standard Wi-Fi-nettverksnavnet på bunnen av Asus-ruteren.) Det kan ta en stund før det vises i listen over nettverk.

Skriv så inn passordet for Wi-Fi-nettverket. (Du kan også finne standard Wi-Fi-passord på bunnen av ruteren.)

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Tilbake til toppen


5. Fullfør oppsettet på ruteren din

Når enheten din er koblet til nettverket, vil du se oppsettsskjermen for ExpressVPN-ruteren. Hvis du ikke ser dette, gå til expressvpnrouter.com. Velg Kom i gang og følg instruksjonene.

Etter at oppsettet er fullført, må du huske å lagre Wi-Fi-navnet og passordet ditt samt passordet til ruteren din.

Ta vare på den viktige informasjonen etter at oppsettet er fullført.

Du har nå konfigurert ExpressVPN-appen på ruteren din.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Tilbake til toppen

Var denne artikkelen nyttig?

Det var leit å høre. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Which router model do you need help with?

Examples: Linksys WRT1200AC, Asus RT-AC56R

Et medlem i støtteteamet vårt vil se på saken din snart.