Om onze apps en configuraties te gebruiken moet u eerst aanmelden voor een ExpressVPN account.

Deze handleiding toont u hoe u uw Windows VPN verbinding deelt. U leert hoe u een gehost netwerk oftewel “virtuele router” kunt opzetten met de opdrachtprompt.

NB: Maak geen verbinding met de ExpressVPN app voordat u met deze procedure begint.

Ga naar sectie

Controleren of uw Windows PC het maken van een virtuele router ondersteunt.
Uw virtuele router maken
Uw virtuele router starten
Alleen voor Windows 10: VPN delen via mobiele hotspot
Uw virtuele router delen
Verbinden met ExpressVPN
Uw virtuele router uitschakelen


Controleren of uw Windows PC het maken van een virtuele router ondersteunt.

Voordat u begint moet u controleren of uw computer het maken van een virtuele router ondersteunt. Klik op de Windows logo toets (⊞) + S om de zoekbalk te activeren en typ cmd om de Opdrachtprompt op te roepen. Klik met de rechtermuisknop op de Command Prompt en selecteer Uitvoeren als administrator.

Voor Windows 10 hoeft u geen virtuele router te maken. U kunt verder gaan met het maken van een mobiele hotspot.

Voor Windows 8:
Windows zoekbalk met Uitvoeren als administrator geselecteerd.

Voor eerdere versies van Windows:
Windows zoekbalk met Uitvoeren als administrator geselecteerd.

Typ de volgende tekst in de opdrachtprompt:

netsh wlan show drivers

Druk op Enter.

Opdrachtprompt met netsh wlan show drivers gemarkeerd.

Als u ziet “Gehost netwerk ondersteund: Ja,” dan kan uw netwerk adapter een virtuele router maken.

Als u dit bericht niet ziet moet u misschien uw netwerk adapter drivers bijwerken.

Windows opdrachtprompt met Gehost netwerk ondersteund: Ja gemarkeerd.

Hulp nodig? Neem voor instant ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven


Uw virtuele router maken

Typ de volgende tekst in de opdrachtprompt:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=NETWORKNAME key=PASSWORD

Geef uw virtuele router een naam door de volgende waarden in te vullen:

ssid=[kies een naam voor uw netwerk]
key=[kies een wachtwoord voor uw netwerk]

Druk op Enter.

Windows opdrachtprompt met netwerknaam en wachtwoord

U krijgt dan dit bericht te zien:

De modus voor gehost netwerk is ingesteld op toestaan.
Het SSID van het gehoste netwerk is nu veranderd.
Het gebruikerswachtwoord van het gehoste netwerk is nu veranderd.

Windows opdrachtprompt toont geslaagde aanmaak van netwerk.

Gefeliciteerd! U hebt een virtuele router aangemaakt.

Hulp nodig? Neem voor instant ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven


Uw virtuele router starten

Om uw virtuele router te starten typt u het volgende in de opdrachtprompt:

netsh wlan start hostednetwork

Druk op Enter.

Opdrachtprompt toont netwerk start commando.

Als de virtuele router inderdaad opstart ziet u het bericht: “Gehost netwerk opgestart.”

Als u een bericht krijgt dat het gehoste netwerk niet gestart kon worden kunt u proberen uw netwerk adapter drivers bij te werken.

Opdrachtprompt toont uw virtuele router als opgestart.

Belangrijk: Start of gebruik de ExpressVPN app niet op uw Windows computer als u het delen van uw verbinding voorbereidt.

Als u niet Windows 10 gebruikt, volg dan de volgende stappen.

Hulp nodig? Neem voor instant ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven


Alleen voor Windows 10: VPN delen via mobiele hotspot

Ga naar Instellingen > Netwerk & Internet > Mobiele hotspot.

Schakel uw Mobiele hotspot Aan.

Windows Mobiele hotspot menu laat zien hoe u hotspot aan zet.

Ga naar Instellingen > Netwerk & Internet > Adapter opties aanpassen.

Klik met rechts op ExpressVPN Tap Adapter en selecteer Eigenschappen.

Windows ExpressVPN TAP driver menu met Eigenschappen gemarkeerd.

Vink op het tabblad Delen het vakje aan voor Netwerkgebruikers toestaan om via de internetverbinding van deze computer te verbinden. In het dropdownmenu kiest u de hotspot die u zojuist gemaakt hebt.

Ethernet 3 Eigenschappen window met de hotspot die u net gemaakt hebt.

Klik op OK.

U bent nu klaar om met ExpressVPN te verbinden.

Terug naar boven


Uw virtuele router delen

Om uw virtuele router te delen moet u de naam van de verbinding te weten komen. Open de Uitvoeren prompt door de Windows logo toets (⊞) + R in te drukken of door op de Start button te klikken. Typ ncpa.cpl en druk daarna Enter of OK.

Run command met ncpa.cpl geselecteerd.

In het venster Netwerkverbindingen kunt u nu uw nieuwe wifi-verbinding zien staan in de uw lijst met netwerk adapters. De beschrijving toont de ssid naam die u eerder hebt toegekend. Noteer de naam van de verbinding. (Dit voorbeeld gebruikt “Local Area Connection* 5.”) Later hebt u dit nodig.

Venster Netwerkverbindingen met uw nieuwe wifi-verbinding gemarkeerd.

Zoek nu naar een netwerkverbinding met de beschrijving “ExpressVPN Tap Adapter.” (Dit voorbeeld gebruikt “Ethernet 2.”)

Venster Netwerkverbindingen toont ExpressVPN Tap adapter.

Klik hier met rechts op en selecteer Eigenschappen.

Tap-Windows adapter v9 met Eigenschappen geselecteerd.

Klik in het venster Eigenschappen op het tabblad Delen en vink het vakje aan voor Andere netwerkgebruikers toestaan om te verbinden via de internetverbinding van deze computer.

Kies onder “Netwerkverbinding thuis” uw nieuwe virtuele router uit het dropdownmenu. (Dat is degene die u eerder gevonden had.) Klik dan op OK.

Venster Eigenschappen toont tabblad met Netwerkverbinding thuis gemarkeerd.

Hulp nodig? Neem voor instant ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven


Verbinden met ExpressVPN

Start de ExpressVPN app en verbind met een server naar keuze met behulp van het OpenVPN (UDP of TCP) protocol. Instructies voor het veranderen van uw protocol kunt u hier vinden.

ExpressVPN op Windows is verbonden.

Gefeliciteerd! Uw Windows PC is nu een virtuele router.

Nu kunt u elk apparaat dat wifi heeft verbinden met uw nieuwe virtuele router en uw VPN verbinding delen.

Hulp nodig? Neem voor instant ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven


Uw virtuele router uitschakelen

Voor Windows 10 gebruikers:

Ga naar Instellingen > Netwerk & Internet > Mobiele hotspot.

Schakel uw Mobiele hotspot Uit.

Als u geen Windows 10 gebruikt:

Om uw virtuele router uit te schakelen gaat u terug naar de opdrachtprompt en typt u het volgende:

netsh wlan stop hostednetwork

Windows opdrachtprompt met het commando Stop gemarkeerd.

U ziet het bericht “Het gehoste netwerk is gestopt.”

Windows opdrachtprompt netwerk gestopt gemarkeerd.

Dit zal uw virtuele router uitschakelen. Als u uw virtuele router niet meer ziet staan in het venster Netwerkverbindingen is het inderdaad uitgeschakeld.

Hulp nodig? Neem voor instant ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven