Get ExpressVPN on Windows.
Potrzebujesz VPN na Windowsa?
Zdobądź ExpressVPN teraz
Refer a friend to use ExpressVPN.
Uwielbiasz ExpressVPN? Chcesz miesiąc za darmo?
Poleć ExpressVPN znajomej osobie

Ten przewodnik pokaże Ci, jak udostępniać połączenie VPN, używając urządzenia z systemem Windows 8 lub Windows 10. To umożliwi innym urządzeniom korzystanie z połączenia VPN udostępnionego przez urządzenie z systemem Windows.

Zanim zaczniesz, skonfiguruj aplikację ExpressVPN na swoim urządzeniu z systemem Windows. Nie łącz się z aplikacją podczas konfiguracji wirtualnego routera lub przenośnego hotspotu.

Przejdź do…

Windows 8: skonfiguruj wirtualny router
Windows 10: skonfiguruj przenośny hotspot
Połącz się z aplikacją ExpressVPN
Połącz urządzenia z VPN
Rozłącz VPN


Windows 8: skonfiguruj wirtualny router

1. Sprawdź, czy Twoje urządzenie z systemem Windows może utworzyć wirtualny router

Aby udostępnić połączenie VPN przez urządzenie z systemem Windows, najpierw musisz sprawdzić, czy Twoje urządzenie może utworzyć wirtualny router.

Na urządzeniu z Windowsem naciśnij Window's Start button. + S, aby uruchomić pasek wyszukiwania.

Wpisz cmd. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i kliknij Uruchom jako administrator.

Click "Run as administrator."

W wierszu polecenia wprowadź następujące polecenie:

netsh wlan show drivers

Type the command in the Command Prompt.

Jeśli zobaczysz komunikat „Obsługiwana sieć hostowana: tak”, Twoje urządzenie z systemem Windows może utworzyć wirtualny router.

A command prompt that shows "Yes" to "Hosted network supported."

Jeśli nie widzisz tego komunikatu, być może konieczna będzie aktualizacja sterowników karty sieciowej.

2. Utwórz wirtualny router

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=NETWORKNAME key=PASSWORD

 • NAZWA SIECI: Ustaw nazwę dla połączenia VPN, które będziesz udostępniać.
 • HASŁO: Ustaw hasło, aby umożliwić urządzeniom dołączenie do połączenia VPN.

Naciśnij Enter.

Name your virtual router in the command prompt.

Zobaczysz następujący komunikat:

Tryb sieci hostowanej został ustawiony na zezwalanie.
Identyfikator SSID hostowanej sieci został pomyślnie zmieniony.
Hasło klucza użytkownika hostowanej sieci zostało pomyślnie zmienione.

The hosted network has been set to allow.

Pomyślnie utworzono wirtualny router.

3. Uruchom wirtualny router

Ważne: Nie łącz się z aplikacją ExpressVPN.

W wierszu polecenia wprowadź następujące informacje:

netsh wlan start hostednetwork

Start your virtual router.

Zobaczysz komunikat „Uruchomiona sieć hostowana”.

Your hosted network started.

Jeśli pojawi się komunikat informujący, że nie można uruchomić hostowanej sieci, zaktualizuj sterowniki swojej karty sieciowej.

4. Włącz wirtualny router

Na urządzeniu z systemem Windows naciśnij Window's Start button. + R, aby otworzyć okno „Uruchamianie”.

Wpisz ncpa.cpl i kliknij OK.

Click "OK."

W oknie Połączenia sieciowe zobaczysz nową sieć o nazwie Połączenie lokalne*. To jest wirtualny router, który utworzono wcześniej.

Note the name of the connection.

Znajdź sieć z opisem ExpressVPN Tap Adapter. Kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.

Select "Properties."

Kliknij kartę Udostępnianie. Zaznacz Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera.

Pod opcją Połączenie sieci domowej wybierz nazwę routera wirtualnego (Połączenie lokalne*) utworzonego wcześniej. Kliknij OK.

Click "OK."

Następnie połącz się z aplikacją ExpressVPN.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Windows 10: skonfiguruj przenośny hotspot

Na swoim urządzeniu z Windowsem kliknij Window's Start button.. Kliknij Ustawienia > Sieć i Internet.

Kliknij Mobilny hotspot. Włącz mobilny hotspot.

Toggle your "Mobile hotspot" on.

Pod opcją Udostępnij moje połączenie internetowe z wybierz Wi-Fi.

Select "Wi-Fi."

Ustaw inną nazwę sieci i hasło dla mobilnego hotspotu

Kliknij Edytuj.

Click "Edit."

Wprowadź następujące dane:

 • Nazwa sieci: wprowadź nazwę swojego mobilnego hotspotu.
 • Hasło sieciowe: wprowadź hasło, aby umożliwić urządzeniom dołączenie do Twojego mobilnego hotspotu

Kliknij Zapisz.
Click "Save."

W sekcji Ustawienia pokrewne kliknij Zmień opcje adaptera.

Click "Change adapter options."

W oknie Połączenia sieciowe zobaczysz sieć o nazwie Połączenie lokalne*. To jest nowy mobilny hotspot, który właśnie utworzono.

You will see a network called “Local Area Connection.”

Znajdź sieć z opisem ExpressVPN Wintun Driver . Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.

Click “Properties.”

U góry kliknij kartę Udostępnianie.

Click “Sharing.”

Zaznacz Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera.

Check the box for “Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection.”

Pod opcją Połączenie sieci domowej wybierz nazwę utworzonego przez siebie mobilnego hotspotu (Połączenie lokalne*).

Kliknij OK.

Click “OK.”

Następnie połącz się z aplikacją ExpressVPN.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Połącz się z aplikacją ExpressVPN

 1. Na swoim urządzeniu z systemem Windows otwórz aplikację ExpressVPN.
 2. Połącz się z wybraną lokalizacją serwera VPN.

Następnie połącz swoje urządzenie z VPN.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Połącz urządzenia z VPN

 1. Na osobnym urządzeniu przejdź do ustawień Wi-Fi.
 2. Znajdź nazwę sieci, którą utworzono wcześniej.

Aby zweryfikować, czy udało Ci się połączyć, wykorzystaj narzędzie ExpressVPN, aby sprawdzić swój adres IP i lokalizację. Powinny być zgodne z adresem IP i lokalizacją wyświetlaną w aplikacji ExpressVPN.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Rozłącz VPN

Windows 10

 1. Na swoim urządzeniu z Windowsem kliknij Window's Start button..
 2. Kliknij Ustawienia > Sieć i Internet > Mobilny hotspot.
 3. Wyłącz Mobilny hotspot.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry

Windows 8

Otwórz Wiersz polecenia i wprowadź następujące polecenie:

netsh wlan stop hostednetwork

Stop hosted network in the Command Prompt.

Zobaczysz komunikat „Sieć hostowana została zatrzymana”.

The hosted network stopped.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Przykro nam to słyszeć. Poinformuj nas, co możemy poprawić.

Członek naszego zespołu pomocy technicznej zajmie się Twoją sprawą.