WhatsApp vs. Signal: vilket är säkrast?

Tips och tricks
3 mins

WhatsApp och Signal erbjuder båda kryptering från slutpunkt till slutpunkt. Den här tekniken omvandlar meddelanden till slumpmässiga kodkedjor och gör så att bara avsändaren och mottagaren kan sätta ihop dem igen. Kryptering från slutpunkt till slutpunkt gör att det blir säkrare att skriva meddelanden då det är omöjligt för tredje part, inklusive appen i sig, att se meddelandets innehåll.

Vi hör emellertid ofta att Signal är privatare och säkrare än WhatsApp. Även vi rekommenderar ofta Signal som den mest privata meddelandeappen. Varför gör vi det? Vilken är egentligen bäst av Signal och WhatsApp? Läs vidare för en detaljerad jämförelse.

Är Signal säkrare än WhatsApp?

WhatsApp och Signal använder båda samma krypteringsprotokoll som har utvecklats av Open Whisper Systems. Protokollet är open-source och har genom gått peer review (referentgranskning) vilket gör det pålitligt. Även om de använder samma kryptering så har Signal fler säkerhetsfördelar än WhatsApp:

Skydd av metadata

När du skickar ett meddelande eller ett foto skickar du också metadata. Metadata innehåller information om vem meddelandet skickas till, när meddelandet levererades och annat. Även om innehållet i meddelandet är skyddat av kryptering från slutpunkt till slutpunkt så är dess metadata – informationen om meddelandet – inte det. Om kryptering är en kista med lås så är metadata en fraktsedel som klistrats på på utsidan. Även utan att öppna lådan kan du då veta mycket genom att läsa fraktsedeln.

WhatsApp skyddar inte metadatan. Det betyder att tredje part kan se information om meddelanden som skickas. Signal använder däremot teknik som skyddar metadata. Denna kallas för Sealed Sender. Den här tekniken döljer information om avsändaren och mottagaren så att fraktsedeln blir oläsbar.

Datadelning

Utöver meddelanden och metadata så samlar meddelandetjänster in information som lagrats i din telefon. Den här informationen omfattar ditt telefonnummer, kontakter, avatar, plats, media och enhetsuppgifter. Här finns en stor skillnad mellan hur WhatsApp och Signal behandlar den här informationen.

WhatsApp lagrar krypterade media och vidarebefordrade meddelanden på sina egna sevrar. De samlar också in information om dina användningsvanor, som hur ofta du använder appen och hur mycket tid du lägger på att chatta med varje kontakt. Enligt deras egen integritetspolicy kan tredjepartsleverantörer få tillgång till den här informationen. Signal kräver å andra sidan bara ett telefonnummer. De kommer inte att försöka koppla telefonnumret till en identitet.

Företagets ägare

En annan viktig faktor att ha i åtanke är vilket företag som äger meddelandetjänsten. Meta (tidigare Facebook) äger WhatsApp. Om WhatsApps integritetspolicy är en indikation så kommer de att integrera appen med andra tjänster som ägs av Meta. Det innefattar bland annat delning av information för att hjälpa dem att anpassa och marknadsföra sina tjänster.

Signal å sin sida ägs av Signal Technology Foundation. Det är en registrerad ideell organisation som drivs av användardonationer. En av grundarna, Moxie Marlinspike, var Twitters chef för cybersäkerhet. Han utvecklade Signals krypteringsprotokoll som senare antogs av populära meddelandeappar som WhatsApp, Skype och Facebook Messenger.

Vilken meddelandeapp är säkrast?

Om det står mellan WhatsApp och Signal så vinner Signal med råge som den säkraste meddelandetjänsten. Även om båda använder meddelandekryptering från slutpunkt till slutpunkt så ger Signal bättre integritet för metadata och delar inte dina data med tredje part. Eftersom Signal är privatägt och ideellt så kommer det troligtvis vara det säkraste alternativet även i framtiden.

Med det sagt så rekommenderar vi inte nödvändigtvis att du slutar använda WhatsApp. Dess kryptering håller en högt respekterad standard inom integritetsskydd.

ExpressVPN is dedicated to your online security and privacy. Posts from this account will focus on company news or significant privacy and security stories.