Trenger du hjelp til tilkoblingen?

Snakk med et menneske
Viktig: Denne funksjonen er for øyeblikket ikke tilgjengelig på Chrome OS-enheter.

Alle versjonene av ExpressVPNs Android-app fra versjon 7.4 og videre, inkluderer en funksjon under nettverksbeskyttelse-menyen som midlertidig blokkerer internettilgang når du ikke kan koble til eller gjentilkoble VPN-et. Når internettrafikken din er blokkert av denne funksjonen, kan ikke denne trafikken oppfanges av tredjeparter eller brukes for å identifisere deg.

Denne nettverksbeskyttelse-funksjonen er tilgjengelig for alle versjoner og produsenter av Android-enheter, og er aktivert på telefoner og nettbrett som standard. (Android TV-brukere må aktivere funksjonen manuelt.)

Bruk av denne funksjonen forstyrrer ikke delt tunnelering eller tilgang til lokale enheter. Hvis internettilgangen blir blokkert, vil du se denne meldingen i ExpressVPN-appen.

Internett er blokkert på Android-enheter.

På Android-telefoner og -nettbrett, vil du også se systemvarslet under:

Systemvarsel indikerer at internett er blokkert på Android.

Hvis du trykker på Prøv igjen, vil appen prøve å koble til VPN-et på nytt. Hvis du trykker på Avblokker internett, vil du sendes tilbake til ExpressVPNs hjemskjerm, med VPN-et frakoblet og internettilkoblingen din avblokkert og ubeskyttet.

Merk: Android TV støtter ikke systemvarsler, så du må gå til ExpressVPN-appen for å se om nettverksbeskyttelse-funksjonen blokkerer internettilgangen din eller ikke.

Deaktivere eller aktivere funksjonen i ExpressVPN-appen

For å dekaitvere nettverksbeskyttelse-funksjonen, gå til hamburgermenyen (≡) > Innstillinger > Nettverksbeskyttelse, og sett så Blokker internett når tilkobling eller gjentilkobling til VPN ikke er mulig til av. For å aktivere den, slå den på.

Sette nettverksbeskyttelse på for Android.

Å bruke Android-systeminnstillinger for lekkasjebeskyttelse

ExpressVPN støtter også full lekkasjebeskyttelse via Androids systeminstillinger hvis du bruker Android 8.0 (eller nyere). Merk imidlertid at:

  • Denne Android-systemfunksjonen er ikke tilgjengelig på Android TV eller Fire TV og vil kanskje ikke være tilgjengelig for enkelte Android-enhetsprodusenter (f.eks. Huawei).
  • Å aktivere disse systeminnstillingene vil forstyrre delt tunnelering og tilgang til lokale enheter (selv hvis delt tunnelering og tilgang til lokale enheter er aktivert).

For å aktivere lekkasjebeskyttelse via Android-systeminnstillingene, må du aktivere både Alltid-på VPN og Blokker tilkoblinger uten VPN. Den enkleste måten å få tilgang til disse innstillingene, er ved å trykke på Android-innstillinger i den røde boksen under Nettverksbeskyttelse i ExpressVPN-appen din.

I popup-vinduet som følger, trykk på Android-innstillinger.

Trykk for å åpne Android-innstillingene dine.

I den følgende menyen, aktiver Alltid-på VPN, og aktiver så Blokker tilkoblinger uten VPN.

Hvilken form for beskyttelse er riktig for meg?

Når du aktiverer Blokker internett når tilkobling eller gjentilkobling til VPN ikke er mulig fra ExpressVPN-appen, beholder du tilgang til de lokale nettverksenhetene og delt tunnelering mens du reduserer risikoen for lekkede data sterkt. Men begrensninger i Android gjør det umulig for noen VPN-apper å garantere 100% lekkasjebeskyttelse under disse betingelsene.

Brukere som krever slik komplett lekkasjebeskyttelse, selv på bekostning av delt tunnelering og tilgang til lokale enheter, vil måtte aktivere Alltid-på VPN og Blokker tilkoblinger ute VPN fra Android-systeminnstillingene.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPN kundestøtteteam for umiddelbar hjelp.

Was this article helpful?Yes No
Got it. Could you tell us more?
Try live chat to get help instantly.