Behöver du hjälp?
Kontakta kundtjänst
Obs:Denna funktion är för närvarande inte tillgänglig på Chrome OS-enheter.

Alla versioner av ExpressVPN:s Android-app från och med version 7.4 har en funktion i Nätverksskydd-menyn som tillfälligt blockerar internetåtkomsten när du inte kan ansluta eller återansluta till VPN. När din internettrafik blockeras av den här funktionen kan den trafiken inte fångas upp av tredje part eller användas för att identifiera dig.

Den här nätverksskyddsfunktionen finns tillgänglig för alla versioner och tillverkare av Android-enheter och kan användas med standardinställningarna på telefoner och surfplattor. (Android TV-användare måste aktivera funktionen manuellt.)

Den här funktionen stör inte split tunneling eller åtkomst till lokala enheter. Ifall internetåtkomst blockeras kommer du att se det här meddelandet i ExpressVPN:s app:

Internet är blockerat på alla Android-enheter.

På Anroid- telefoner och -surfplattor kommer du även att se nedanstående systemnotis:

Systemnotis som visar att internet är blockerat på Android.

Om du trycker på Försök igen kommer appen försöka återansluta till VPN. Om du trycker på Avblockera internet kommer du att återvända till ExpressVPN:s startskärm med ditt VPN frånkopplat och din internetanslutning avblockerad och oskyddad.

Obs: Android TV stöder inte systemnotiser, så du måste gå till ExpressVPN:s app för att se ifall nätverksskyddsfunktionen blockerar din internetåtkomst.

Aktivera eller inaktivera funktionen i ExpressVPN:s app

För att inaktivera nätverkssyddsfunktionen, gå till hamburgarmenyn (≡) > Inställningar> Nätverkssydd och inaktivera funktionen Blockera internet när det inte går att ansluta eller återansluta till VPN genom att växla knappens läge. Använd samma knapp för att aktivera funktionen.

Välj läge för nätverksskydd på Android.

Använda Androids systeminställningar för läckgeskydd

ExpressVPN stöder även fullt läckageskydd via Androids systeminställningar ifall du använder Android 8.0 (eller senare). Notera följande:

  • Denna systemfunktion från Android ä inte tillgänglig på Android TV eller Fire TV och är kanske inte tillgänglig för vissa tillverkare av Android-enheter (t.ex. Huawei).
  • Aktivering av de här systeminställningarna kommer att störa split tunneling och åtkomst till lokala enheter (även om åtkomst till split tunneling och lokala enheter är aktiverad).

För att aktivera läckageskydd via Androids systeminställningar måste du aktivera både VPN alltid på och Blockera anslutningar utan VPN. Det enklaste sättet att komma åt de här inställningarna är genom att trycka på Android-inställningar i den röda rutan under Nätverksskydd i din ExpressVPN-app.

I popup-rutan som följer, tryck på Android-inställningar.

Tryck för att öppna dina Android-inställningar.

I följande meny, aktivera VPN alltid på och aktivera sedan Blockera anslutningar utan VPN.

Vilken typ av skydd passar mig?

När du aktiverar Blockera internetåtkomst eller när du inte kan ansluta eller återansluta till VPN från ExpressVPN:s app får du tillbaka åtkomsten till lokala nätverksenheter och till split tunneling och reducerar kraftigt risken för dataläckage. Begränsningar inom Android gör det emellertid omöjligt för VPN-appar att garantera 100% läckageskydd under dessa omständigheter.

Användare som behöver sådant fullständigt läckageskydd, även på bekostnad av split tunneling och lokala nätverksenheter, kommer att behöva aktivera VPN alltid på och Blockera anslutningar utan VPN från Androids systeminställningar.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Var artikeln till hjälp?Ja Nej
Got it. Could you tell us more?