VPN vs. zdalny pulpit

W każdym środowisku ze zdalnymi pulpitami znajdują się zazwyczaj fizyczne maszyny na terenie firmy, do których dostęp można uzyskać w zdalny sposób. Tam, gdzie korzysta się z VPN, fizyczne maszyny znajdują się w rękach użytkowników, ale wyglądają w sieci tak, jakby były faktycznie na miejscu.

W obu przypadkach połączenie między siecią a jej użytkownikami musi być zaszyfrowane.

Co to jest protokół pulpitu zdalnego (RDP)?

Schemat osoby używającej VPN, która wygląda tak, jakby pracowała w sieci biurowej.

Pulpit zdalny (inaczej udostępnianie ekranu) to oprogramowanie, które pozwala Ci połączyć się z innym komputerem i używać go tak, jakbyś siedział tuż przed nim. Można również zaimplementować pulpit zdalny jako funkcję natywną Twojego systemu operacyjnego. Popularne narzędzia to Netviewer, LogMeIn, TeamViewer, Citrix lub Apple Screen Sharing.


Schemat osoby podłączonej przez pulpit zdalny do sieci firmowej.

Aplikacje pulpitu zdalnego służą do rozwiązywania problemów technicznych, ale również do pracy zdalnej.

Wszystkie naciśnięcia klawiszy oraz ruchy myszy muszą być wysyłane na zdalny pulpit, gdzie wykonywane są wszystkie obliczenia. Ekran jest następnie odsyłany jako obraz. Z tego powodu praca w ten sposób może być powolna i frustrująca nawet przy umiarkowanie szybkim połączeniu internetowym, a bez połączenia z Internetem system staje się bezużyteczny.

Pulpity zdalne są czasami używane nawet przez duże i dobrze zorganizowane firmy oraz biura, w których wszyscy pracownicy przebywają na miejscu. W przypadku, gdy sieć w budynku jest naprawdę bardzo szybka, słabsza wydajność zdalnego pulpitu traci na znaczeniu i przeważają zalety centralnie administrowanego systemu.

Korzystanie ze zdalnego pulpitu do rozwiązywania problemów

Korzystanie z pulpitu zdalnego do rozwiązywania problemów ma swoje zalety:

  • Administrator może zobaczyć wszystko to, co widzi użytkownik.
  • Administrator może poruszać myszą, pisać na klawiaturze i wykonywać każde zadanie, nie będąc fizycznie na miejscu.

Korzystanie ze zdalnego pulpitu do pracy zdalnej

Aplikacje pulpitu zdalnego ułatwiają administratorowi standaryzację przebiegu pracy, zarządzanie oprogramowaniem oraz utrzymywanie bezpieczeństwa systemów w sytuacjach, gdy pracownicy z całego świata korzystają z maszyn, które znacznie się od siebie różnią.

Zazwyczaj stacje pulpitu zdalnego to wirtualne maszyny, które są zlokalizowane w scentralizowanej farmie serwerów.

Haker pracujący na laptopie

Kwestie bezpieczeństwa – VPN i zdalny pulpit

Administrowanie systemem zdalnych pulpitów w firmie może być trudnym zadaniem, ponieważ każdy w Internecie może potencjalnie uzyskać dostęp do maszyn w sieci firmowej i używać ich tak, jakby miał je przed sobą. Dobre hasła, dwuetapowe uwierzytelnianie, a nawet biała lista adresów IP są koniecznością.

Obsługa VPN jest często łatwiejsza, a szkody wynikające z przebywania w sieci firmowej (ale nie na komputerze firmowym) nie są aż tak poważne.

RDP vs. VPN

Decyzję o tym, czy sieć komputerowa zostanie skonfigurowana z pulpitami zdalnymi, czy z VPN, powinien podjąć administrator sieci. Możliwy jest również model hybrydowy. Zazwyczaj, jeśli oczekuje się, że użytkownicy przyniosą swój własny sprzęt i będą sami zarządzać swoimi komputerami, preferowany jest VPN.

Przykład może stanowić uniwersytet. Gdy użytkownicy nie administrują swoimi własnymi komputerami lub gdy pracodawca chce mieć dużą kontrolę nad tym, co pracownicy mogą lub czego nie mogą robić na komputerach – wówczas korzystanie z pulpitu zdalnego ma większy sens.