Aby korzystać z naszych aplikacji i konfiguracji, najpierw zarejestruj się w celu utworzenia konta ExpressVPN.

Ten samouczek pokaże Ci, jak skonfigurować VPN na Synology z wykorzystaniem OpenVPN. Przed konfiguracją ExpressVPN dla Synology należy skonfigurować Synology i wyłączyć IPv6.

Nie wszystkie lokalizacje ExpressVPN mogą być dostępne dla połączeń skonfigurowanych ręcznie.

Ważne: Ręczna konfiguracja OpenVPN nie zapewnia takich samych korzyści w zakresie bezpieczeństwa i prywatności jak aplikacja ExpressVPN. Jeśli Twój router nie obsługuje AES-NI (np. Asus RT-AC86U), mogą wystąpić sporadyczne problemy z prędkością podczas korzystania z ręcznej konfiguracji OpenVPN. Jeśli znajdujesz się w kraju o wysokim poziomie cenzury Internetu, zalecamy Ci korzystanie z aplikacji ExpressVPN w celu uzyskania bardziej stabilnego połączenia VPN.
Ważne: Podczas korzystania z OpenVPN 2.6, możesz napotkać następujący komunikat: „–keysize is DEPRECATED”. Jest to spowodowane tym, że ExpressVPN ma opcję keysize w pliku .ovpn. Ten komunikat ostrzegawczy nie wpłynie na funkcjonalność VPN, ponieważ OpenVPN 2.6 po prostu zignoruje tę linię bez żadnych konsekwencji.Jeśli chcesz usunąć ten komunikat, otwórz plik .ovpn za pomocą edytora tekstu i:

  1. usuń linię zawierającą keysize
    lub
  2. dodaj symbol # przed keysize (#keysize 256).

Możesz też zignorować ten komunikat bez żadnych negatywnych skutków.

Przejdź do…

1. Znajdź dane uwierzytelniające Twojego konta ExpressVPN
2. Wyłącz IPv6 na Synology
3. Utwórz profil VPN
4. Połącz się z lokalizacją serwera VPN
Rozłącz się z lokalizacją serwera VPN


1. Znajdź dane uwierzytelniające Twojego konta ExpressVPN

Przejdź na stronę konfiguracji ExpressVPN. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź swoje dane uwierzytelniające ExpressVPN i kliknij przycisk Zaloguj.

Enter your account credentials, then click "Sign In."

Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na Twój adres e-mail.

Po prawej stronie, mając już wybrany OpenVPN, zobaczysz swoją nazwę użytkownika, hasło oraz listę plików konfiguracynych OpenVPN.

With OpenVPN already selected for you, you will see your username, password, and a list of OpenVPN configuration files.

Kliknij wybraną lokalizację (lub lokalizacje), aby pobrać plik (lub pliki) .ovpn.

Nie zamykaj okna przeglądarki. Później będziesz potrzebować tych danych podczas konfiguracji.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


2. Wyłącz IPv6 na Synology

Wyłączenie protokołu IPv6 pomaga zapobiegać wydostawaniu się ruchu IPv6 poza tunel VPN.

Aby wyłączyć protokół IPv6, wejdź w Panel sterowania > Sieć.

Go to “Control Panel” and select “Network.”

Kliknij Interfejs sieci > LAN. Kliknij Edytuj.

Click “LAN”, then click “Edit.”

W menu Edytuj kliknij IPv6. Dla konfiguracji IPv6 wybierz Wyłączona.

For IPv6 setup, select “Off.”

Kliknij OK. Następnie ponownie uruchom Synology.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


3. Utwórz nowy profil VPN

Aby dodać nowy profil VPN, wejdź w Panel Sterowania > Sieć > Interfejs sieci.

Kliknij Utwórz > Utwórz profil VPN.

Click “Create VPN profile.”

Na ekranie Metoda łączenia z VPN wybierz OpenVPN (za pomocą importu pliku .ovpn), a następnie klikniij Dalej.

Select “OpenVPN via importing a .ovpn file.”

Na ekranie Ustawienia ogólne wprowadź poniższe informacje:

  • Nazwa profilu: Wprowadź nazwę, która pomoże Ci rozpoznać Twoje połączenie VPN. Pomocne może być wprowadzenie nazwy lokalizacji (np. „ExpressVPN LA”).
  • Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika ExpressVPN z poprzedniego kroku.
  • Hasło: Wprowadź otrzymane hasło ExpressVPN z poprzedniego kroku.
  • Importuj plik .ovpn: Dodaj plik konfiguracyjny OpenVPN z poprzedniego kroku.
  • Certyfikat CA: Pozostaw to pole puste.

Kliknij Dalej.

Specify the general settings for your OpenVPN connection.

Zaznacz pola Użyj domyślnej bramki przy sieci zdalnej oraz Połącz ponownie, gdy połączenie VPN zostanie utracone.

Zaznacz pole Zezwalaj innym urządzeniom w sieci…, jeśli chcesz, aby inne urządzenia w Twojej sieci mogły łączyć się przez połączenie internetowe Synology.

Kliknij Zastosuj, aby kontynuować.

Click “Apply” to continue with your OpenVPN settings.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


4. Połącz się z lokalizacją serwera VPN

W oknie interfejsu sieciowego zobaczysz teraz swój profil VPN. Wybierz utworzony profil VPN, a następnie kliknij przycisk Połącz.

Click “Connect.”

Gdy VPN będzie połączony, pod nazwą swojego profilu zobaczysz napis „Połączono”.

When your ExpressVPN is connected, you will see the word “Connected.”

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Rozłącz się z lokalizacją serwera VPN

Aby rozłączyć się z lokalizacją serwera VPN, wejdź w Panel Sterowania > Sieć > Interfejs sieci. Kliknij Profil VPN, a następnie Rozłącz.

Click “Disconnect.”

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Przykro nam to słyszeć. Poinformuj nas, co możemy poprawić.

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

Członek naszego zespołu pomocy technicznej zajmie się Twoją sprawą.