Om onze apps en configuraties te gebruiken moet je je eerst aanmelden voor een ExpressVPN-account.

Deze handleiding toont u hoe u ExpressVPN configureert op uw pfSense met OpenVPN.

Het kan zijn dat niet alle ExpressVPN locaties beschikbaar zijn voor handmatige geconfigureerde verbindingen.

Belangrijk: Het handmatig instellen van OpenVPN biedt niet dezelfde veiligheids- en privacyvoordelen als de ExpressVPN-app. Als uw router AES-NI niet ondersteunt (bijvoorbeeld Asus RT-AC86U), kan het zijn dat u wel eens snelheidsproblemen ervaart bij het gebruiken van de OpenVPN handmatige configuratie.
Belangrijk: Als u OpenVPN 2.6 gebruikt, kan het zijn dat u een waarschuwing krijgt met de tekst “–keysize is DEPRECATED” (sleutelgrootte is verouderd). Dit komt doordat ExpressVPN een optie voor sleutelgrootte heeft in het .ovpn bestand. Deze waarschuwing heeft geen effect op de functionaliteit van de VPN want OpenVPN 2.6 negeert de regel zonder verdere consequenties.

Als u deze waarschuwing wilt verwijderen, opent u het .ovpn bestand met een tekstverwerker en:

 1. verwijdert u de regel die de sleutelgrootte bevat
  of
 2. zet u een # voor de sleutelgrootte (#keysize 256).

U kunt er ook voor kiezen de waarschuwing te negeren, dit heeft geen negatieve gevolgen.

NB: Onderstaande stappen zijn getest op pfSense 2.4.5 en zijn bedoeld voor gebruikers met een basis opstelling thuis (192.168.1.0/24): Internet > Modem > pfSense > Router/Toegangspunten.

Spring naar…

1. Uw ExpressVPN inloginformatie zoeken
2. De VPN instellen op pfSense
3. WAN door de VPN tunnel leiden
4. Geslaagde verbinding bevestigen


1. Uw ExpressVPN inloginformatie zoeken

Ga naar de ExpressVPN instelpagina. Voer als dat gevraagd wordt uw ExpressVPN inloggegevens in en klik op Inloggen.

Enter your account credentials, then click "Sign In."

Voer de verificatiecode in die u in de e-mail hebt ontvangen.

OpenVPN is al voor u geselecteerd. Rechts ziet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en een lijst met OpenVPN configuratiebestanden.

On the right, with OpenVPN already selected for you, you will see your username, password, and a list of OpenVPN configuration files.

Klik op de locatie(s) die u wilt om de .ovpn bestanden te downloaden.

Houd dit browservenster open. Deze informatie hebt u later nodig voor het instellen.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven


2. De VPN instellen op pfSense

Log in op uw pfSense web interface. (De standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn admin en pfsense.) Klik op INLOGGEN.

Klik in de bovenste navigatiebalk op System > Cert. Manager.

Klik in het tabblad CA op Add icon.Add. Voer de volgende informatie in:

Create/ Edit CA

 • Descriptive name: voer een naam in die u helpt uw VPN verbinding te herkennen. Bijvoorbeeld: ExpressVPN.
 • Method: selecteer Import an existing Certificate Authority.

Existing Certificate Authority

 • Certificate data: klik met rechts op het .ovpn config bestand en open het met een tekstverwerker naar keuze. Kopieer de tekst tussen <ca> en </ca> en plak het in dit veld. Enter text in the CA Cert field.
 • Certificate Private Key (optioneel): laat dit leeg.
 • Serial for next certificate: laat dit leeg.

Klik op Save.

Click “Save.”

Klik op Certificates. Klik op Add icon.Add/ Sign. Voer de volgende informatie in:

Add/ Sign a New Certificate

 • Method: selecteer Import an existing Certificate.
 • Descriptive name: voer een naam in. Bijvoorbeeld: ExpressVPN Cert.

Import Certificate

 • Certificate data: in de tekstverwerker die u hierboven had geopend, kopieert u de tekst tussen <cert> en </cert> en plakt het in dit veld.
  Enter text in the Public Client Cert field.
 • Private key data: in de tekstverwerker die u hierboven had geopend, kopieert u de tekst tussen <key> en </key> en plakt het in dit veld.
  Enter text in the Private Client Cert field.

Klik op Save.

Click “Save.”

In de bovenste navigatiebalk klikt u op VPN > OpenVPN.

Klik op Clients en daarna op Add icon.Add. Voer de volgende informatie in:

General Information

 • Disabled: laat het aanvinkvakje leeg.
 • Server mode: selecteer Peer to Peer (SSL/TLS).
 • Protocol: selecteer UDP on IPv4 only.
 • Device mode: selecteer tun – Layer 3 Tunnel Mode.
 • Interface: selecteer WAN.
 • Local port: laat dit leeg.
 • Server host or address: in de tekstverwerker die u eerder had geopend, kopieert u het serveradres dat staat vermeld tussen het woord “remote” en het 4-cijferige poortnummer. Plak het in dit veld.
 • Server port: voer het getal (na het serveradres) in dat u hierboven hebt gevonden.
 • Proxy host or address: laat dit leeg.
 • Proxy port: laat dit leeg.
 • Proxy Authentication: selecteer none.
 • Description: voer een naam naar keuze in die u helpt uw VPN verbinding te herkennen. Bijvoorbeeld: ExpressVPN NY.

Enter the information for "General Information"

User Authentication Settings

 • Username: voer de gebruikersnaam in die u hier gevonden had.
 • Password: voer twee keer het wachtwoord in dat u hier gevonden had.

Cryptographic Settings

 • TLS Configuration: vink dit vakje aan.
 • Automatically generate a TLS key: haal het vinkje in dit vakje weg.
 • TLS Key: in de tekstverwerker die u eerder geopend had, kopieert u de tekst tussen <tls-auth> en </tls-auth> en plakt u het in dit veld.
  Enter text in the TLS Auth Key field.
 • TLS Key Usage Mode: selecteer TLS Authentication.
 • Peer Certificate Authority: selecteer de invoer (bijv. ExpressVPN) die u eerder hebt gemaakt.
 • Client Certificate: selecteer de invoer (bijv. ExpressVPN Cert) die u eerder hebt gemaakt.
 • Encryption Algorithm: in de tekstverwerker die u eerder had geopend zoekt u naar het woord “cipher.” Selecteer het algoritme dat in het dropdownmenu na “cipher” wordt getoond. Bijvoorbeeld: AES-256-CBC.
 • Enable NCP: haal het vinkje weg.
 • NCP Algorithms: laat dit leeg.
 • Auth digest algorithm: in de tekstverwerker die u eerder had geopend, zoekt u naar het woord “auth.” Selecteer het algoritme dat getoond wordt in het dropdownmenu na “auth”. Bijvoorbeeld: SHA512.
 • Hardware Crypto: tenzij u zeker weet dat u apparaat hardware cryptografie ondersteunt, selecteert u No Hardware Crypto Acceleration.

Enter the information for "Cryptographic Settings."

Tunnel Settings

 • IPv4 Tunnel Network: laat dit leeg.
 • IPv6 Tunnel Network: laat dit leeg.
 • IPv4 Remote network(s): laat dit leeg.
 • IPv6 Remote network(s): laat dit leeg.
 • Limit outgoing bandwidth: laat dit leeg.
 • Compression: selecteer Adaptive LZO Compression [Legacy, comp-lzo adaptive].
 • Topology: niet veranderen.
 • Type-of-Service: laat dit leeg.
 • Don’t pull routes: vink dit vakje aan.
 • Don’t add/remove routes: laat dit leeg.

Advanced Configuration

 • Custom options: kopieer en plak het volgende:
  fast-io;persist-key;persist-tun;remote-random;pull;comp-lzo;tls-client;verify-x509-name Server name-prefix;remote-cert-tls server;key-direction 1;route-method exe;route-delay 2;tun-mtu 1500;fragment 1300;mssfix 1450;verb 3;sndbuf 524288;rcvbuf 524288
 • UDP Fast I/O: vink dit vakje aan.
 • Send/ Receive Buffer: selecteer 512 KiB.
 • Gateway Creation: selecteer IPv4 only.
 • Verbosity level: selecteer 3 (recommended).

Klik op Save.

Click "Save."

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven


3. WAN door de VPN tunnel leiden

Als de tunnel eenmaal online is, moet u uw WAN verkeer nog door de tunnel leiden.

Klik in de bovenste navigatiebalk op Interfaces > Assignments.

Klik op Add icon.Add. Er verschijnt een nieuw interface. Voor OPT1 selecteert u ovpnc1. Klik op Save.

Click "Save."

Klik in de bovenste navigatiebalk op Interfaces > OPT1.

Click "OPT1."

Voer de volgende informatie in:

General Configuration

 • Enable: vink dit vakje aan.
 • Description: voer een naam in die u iets zegt. Bijvoorbeeld: ExpressVPN.
 • MAC Address: laat dit leeg.
 • MTU: laat dit leeg.
 • MSS: laat dit leeg.

Reserved Networks

 • Block private networks and loopback addresses: geen vinkje.
 • Block bogon networks: geen vinkje.

Klik op Save.

pfsense-2.4.5-interfaces-opt1-click-save

Klik op Apply Changes.

Klik in de bovenste navigatiebalk op Firewall > Aliases.

Klik op Add icon.Add.

Geef uw thuisnetwerk een “Alias” met een vriendelijke naam om naar uw netwerk te verwijzen. Voer de volgende informatie in:

Properties

 • Name: voer een betekenisvolle naam in. Bijvoorbeeld: Locale_Subnetwerken.
 • Description: voer iets in dat betekenis heeft voor u. Bijvoorbeeld: Thuisnetwerk.
 • Type: selecteer Network(s).

Network(s)

 • Network or FQDN: voer in 192.168.1.0 en selecteer dan 24.

Klik op Save.

Click "Save."

Klik in de bovenste navigatiebalk op Firewall > NAT > Outbound.

Voor Mode selecteert u Manual Outbound NAT rule generation. Klik op Save > Apply Changes.

Click "Apply Changes."

Uw verkeer moet een bestemming hebben als het uw netwerk verlaat. Scroll naar beneden naar Mappings; u zult uw bestaande WAN verbindingen aan moeten passen om uw nieuwe virtuele ExpressVPN interface te gebruiken.

Om de eerste WAN verbinding te maken klikt u op  Copy icon..

Click the "copy" icon.

Bij Interface selecteert u EXPRESSVPN.

Select "EXPRESSVPN."

Klik op Save.

Herhaal deze stappen voor de andere WAN verbindingen.

Nadat alle nieuwe regels zijn toegevoegd klikt u bovenin op Apply Changes.

Nu moet u nog een regel maken om al het locale verkeer om te leiden door de OpenVPN gateway die u hebt gemaakt. Klik in de bovenste navigatiebalk op Firewall > Rules.

Klik op LAN. Klik op Add helemaal links.

Voer de volgende informatie in:

Edit Firewall Rule

 • Action: selecteer Pass.
 • Disabled: laat het vakje leeg.
 • Interface: seleceert LAN.
 • Address: selecteer IPv4.
 • Protocol: selecteer Any.

Source

 • Source: selecteer Single host or alias en voer de naam in van de alias die u eerder voor uw netwerk hebt gemaakt. Bijvoorbeeld: Locale_subnetwerken.

Destination

 • Destination: selecteer any.

Extra Options

 • Log: laat dit vakje leeg.
 • Description: voer iets in dat betekenis heeft voor u. Bijvoorbeeld: LAN verkeer naar ExpressVPN.

Klik op Display Advanced.

Advanced Options

 • Gateway: selecteer EXPRESSVPN.

Select "EXPRESSVPN."

Klik op Save > Apply Changes.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven


4. Geslaagde verbinding bevestigen

Het moet nu mogelijk zijn om te bevestigen dat uw OpenVPN verbinding geslaagd is. Klik in de bovenste navigatiebalk op Status > OpenVPN.

Als uw VPN tunnel online is, moet de Status zijn: “up.”

If your VPN tunnel is online, the Status should read “up.”

U kunt ook de ExpressVPN IP adres Checker gebruiken om te controleren of u met de VPN verbonden bent. Het IP adres dat wordt weergegeven moet overeenkomen met de locatie waarmee u via OpenVPN verbonden bent. Is dat niet het geval, klik dan onder Service op het pauze pictogram en daarna op het start pictogram om de VPN opnieuw te starten.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven

Heeft dit artikel je geholpen?

Het spijt ons dat te horen. Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.

Which Smart TV do you need help with?

Examples: Samsung Smart TV, LG Smart TV

Een van onze helpdeskmedewerkers gaat je punt oppakken.