Aby zaktualizować dane swojej karty płatniczej, z której korzystasz w ExpressVPN:

  1. Zaloguj się do swojego konta ExpressVPN .
  2. Kliknij Dodaj kartę płatniczą lub Edytuj kartę płatniczą na pasku nawigacyjnym w górnej części strony. Zobaczysz następujący ekran:edycja karty płatniczej w expressvpn
  3. Wprowadź nowe dane swojej karty płatniczej.
    Ważne: jeśli zauważysz szare pole tekstowe, wciąż możesz normalnie wprowadzić dane swojej karty płatniczej.
  4. Klikniij Zapisz dane karty płatniczej, aby zapisać jej nowe dane. Zastąpi to wcześniej wprowadzone przez Ciebie dane karty płatniczej.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać wsparcie z zakresu aktualizacji danych karty płatniczej.

Was this article helpful?Yes No
Got it. Could you tell us more?
Try live chat to get help instantly.