Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Merk: Du trenger en DD-WRT-fastvare som kan kjøre de nyeste VPN-konfigurasjonene og minst 8 MB flash.

Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp ExpressVPN på DD-WRT-ruteren din ved å bruke OpenVPN-protokollen.

Ikke alle ExpressVPN-lokasjoner er kanskje tilgjengelige for manuelt konfigurerte tilkoblinger.

Viktig: Mens du bruker OpenVPN 2.6 kan du støte på en advarsel som sier «–keysize is DEPRATED». Dette skyldes at ExpressVPN har alternativet nøkkelstørrelse i OVPN-filen. Denne meldingen vil ikke påvirke VPN-funksjonaliteten, da OpenVPN 2.6 ganske enkelt vil ignorere linjen uten videre følger.

Hvis du vil fjerne denne meldingen, åpner du OVPN-filen med et tekstredigeringsprogram og enten:

 1. sletter linjen som inneholder nøkkelstørrelse
  eller
 2. legge til # foran nøkkelstørrelsen (#keysize 256).

Eventuelt kan du ignorere advarselen uten noen negative effekter.

Viktig: Den manuelle OpenVPN-konfigurasjonen gir ikke de samme sikkerhets- og personvernfordelene som ExpressVPN-appen. Hvis ruteren din ikke støtter AES-NI (f.eks. Asus RT-AC86U), kan du oppleve sporadiske hastighetsproblemer mens du bruker den manuelle konfigurasjonen med OpenVPN. Hvis du befinner deg i et land med et høyt nivå av internettsensur, anbefales det å bruke ExpressVPN-appen for en mer stabil VPN-tilkobling.

For å sette opp ExpressVPN på DD-WRT-ruteren din, må du først laste ned OpenVPN-konfigurasjonsfilene fra innstillingssiden i ExpressVPN-kontoen din. Dette lar deg koble til ExpressVPN-serverne. Følg disse instruksjonene for å konfigurere ruteren din med OpenVPN.

Hopp til …

1. Finn legitimasjonen for ExpressVPN-kontoen din
2. Konfigurer ruteren din
3. Konfigurer dine ExpressVPN-nøkler og sertifikater
4. Sjekk tilkoblingsstatusen din


1. Finn legitimasjonen for ExpressVPN-kontoen din

Gå til ExpressVPNs oppsettsside. Skriv inn brukernavnet og passordet ditt for ExpressVPN hvis du blir bedt om det, og klikk på Logg inn.

Skriv inn innloggingsdetaljene dine, og klikk «Logg inn».

Skriv inn verifiseringskoden som blir sendt til e-posten din.

På høyre side vil du se at OpenVPN allerede er valgt for deg. På samme side vil du se brukernavnet og passordet ditt samt en liste over OpenVPN-konfigurasjonsfiler.

Med OpenVPN allerede valgt for deg vil du se brukernavnet og passordet ditt samt en liste over OpenVPN-konfigurasjonsfiler.

Klikk på lokasjonen(e) du ønsker, og last ned OVPN-filen(e).

Ikke lukk dette nettleservinduet. Du trenger denne informasjonen til oppsettet senere.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar assistanse.

Tilbake til toppen


2. Konfigurer ruteren din

I nettleserens adresselinje skriver du inn IP-adressen til ruterens administrasjonspanel. Som standard er dette 192.168.0.1. (Hvis ruterens IP-adresse ble endret tidligere, og du ikke kan huske den, kan du finne den i enhetens innstillinger.)

Logg på med ruterens brukernavn og passord. (Som standard er begge admin.)

Øverst på siden klikker du på Services-fanen og deretter på VPN-underfanen.

Under OpenVPN Client, aktiver alternativet Start OpenVPN Client. Dette vil vise konfigurasjonspanelet for OpenVPN.

De neste stegene kan variere avhengig av versjonen av DD-WRT-fastvaren. Se avsnittet som passer til din DD-WRT-versjon.

Versjoner av DD-WRT med User Pass Authentication
Versjoner av DD-WRT utenUser Pass Authentication

For versjoner av DD-WRT med User Pass Authentication

Hvis DD-WRT-fastvaren har User Pass Authentication, skal skjermen se ut som grensesnittet i stegene nedenfor. Skriv inn følgende informasjon:

 • Server IP/Name: For å få serverens IP/navn, høyreklikk på OVPN-konfigurasjonsfilen og åpne den med et valgfritt tekstredigeringsprogram. Du vil se serveradressen mellom ordet «remote» og det 4-sifrede portnummeret. Kopier og lim inn serveradressen i dette feltet.
 • Kopier og lim inn serveradressen.
 • Port: Skriv inn nummeret etter serverens IP/navn i OVPN-filen.
 • Tunnel Device: Velg TUN.
 • Tunnel Protocol: Velg UDP.
 • Encryption Cipher: Velg AES-256 CBC.
 • Hash Algorithm: Velg SHA512.
 • User Pass Authentication: Velg Enable.
 • Username: Skriv inn brukernavnet du fant tidligere.
 • Password: Skriv inn passordet du fant tidligere.
 • Advanced Options: Velg Enable.
 • TLS Cipher: Velg None.
 • L2O Compression: Velg Adaptive.
 • NAT: Velg Enable.
 • Tunnel UDP Fragment: Velg 1450.
 • Tunnel UDP MSS-Fix: Velg Enable.
 • nsCertType verification: Merk av i boksen.

Skriv inn opplysningene for å sette opp ruteren din med OpenVPN.

Følg så disse instruksjonene for å konfigurere ExpressVPN-nøkler og sertifikater.

For versjoner av DD-WRT uten User Pass Authentication

Hvis DD-WRT-fastvaren ikke har User Pass Authentication, følg stegene nedenfor:

Se etter tekstboksen Additional Config og skriv inn denne kommandoen:

auth-user-pass /tmp/auth.txt

Skriv inn følgende informasjon:

 • Server IP/Name: For å få serverens IP/navn, høyreklikk på OVPN-konfigurasjonsfilen og åpne den med et valgfritt tekstredigeringsprogram. Du vil se serveradressen mellom ordet «remote» og det 4-sifrede portnummeret. Kopier og lim inn serveradressen i dette feltet.
  Kopier og lim inn serveradressen.
 • Port: Skriv inn nummer etter serverens IP/navn i OVPN-filen.
 • Tunnel Device: Velg TUN.
 • Tunnel Protocol: Velg UDP.
 • Encryption Cipher: Velg AES-256 CBC.
 • Hash Algorithm: Velg SHA512.
 • User Pass Authentication: Velg Enable.
 • Username: Skriv inn brukernavnet du fant tidligere.
 • Password: Skriv inn passordet du fant tidligere.
 • Advanced Options: Velg Enable.
 • TLS Cipher: Velg None.
 • L2O Compression: Velg Adaptive.
 • NAT: Velg Enable.
 • Tunnel UDP Fragment: Velg 1450.
 • Tunnel UDP MSS-Fix: Velg  Enable.
 • nsCertType verification: Merk av i boksen.

Følg så disse instruksjonene for å konfigurere ExpressVPN-nøkler og sertifikater.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar assistanse.

Tilbake til toppen


3. Konfigurer dine ExpressVPN-nøkler og sertifikater

I feltet Additional Config, skriver du inn følgende:

persist-key
persist-tun
fragment 1300
mssfix 1450
keysize 256

Enter information in the Additional Config field.

Kopier teksten mellom kodene <tls-auth> og </tls-auth> i OVPN-filen, og lim den inn i TLS Auth Key-feltet.

Skriv inn teksten i feltet TLS Auth Key.

Kopier teksten mellom kodene <ca> og </ca> i OVPN-filen, og lim den inn i CA Cert-feltet.

Skriv inn teksten i CA Cert-feltet.

Kopier teksten mellom kodene <cert> og </cert> i OVPN-filen, og lim den inn i Public Client Cert-feltet.

Skriv inn teksten i Public Client Cert-feltet.

Kopier teksten mellom kodene <key> og </key> i OVPN-filen, og lim den inn i Private Client Key-feltet.

Skriv inn teksten i Public Client Cert-feltet.

Klikk Save, deretter klikk på Apply settings for å starte tilkoblingen til VPN-et.

Hvis du bruker DD-WRT uten User Pass Authentication, gå til Administration > Commands og skriv inn følgende kommandoer:

echo USERNAMEHERE > /tmp/auth.txt
echo PASSWORDHERE >> /tmp/auth.txt

Klikk på Save Startup.

Gå til Administration > Management og klikk på Reboot Router.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar assistanse.

Tilbake til toppen


4. Sjekk tilkoblingsstatusen din

Gå til Status > OpenVPN. Hvis VPN-tilkoblingen din er vellykket, vil du se ordene «KOBLET SUKSESS» og følgende:

OpenVPN-tilkoblingen er vellykket.

Hvis du ikke kan koble til VPN, kan ruteren din ha blitt satt opp med feil klokkeslett og dato. Dette forhindrer ruteren din fra å koble seg riktig til VPN-serveren. For å løse dette kan du prøve å tilbakestille ruterens systemtid og koble til VPN på nytt.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar assistanse.

Tilbake til toppen

Var denne artikkelen nyttig?

Det var leit å høre. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Which router model do you need help with?

Examples: Linksys WRT1200AC, Asus RT-AC56R

Et medlem i støtteteamet vårt vil se på saken din snart.