Parallella anslutningar: Vår nya funktion som gör VPN-anslutningstider snabbare

Nytt om ExpressVPN
3 mins
On button in flames.

På ExpressVPN letar vi hela tiden efter nya sätt att förbättra våra VPN-appar. Ibland gör vi det genom att utveckla avgörande funktioner – som det senaste tillskottet Threat Manager – eller så introducerar vi banbrytande innovationer som protokollet Lightway.

Men bakom kulisserna letar våra utvecklare även efter andra sätt- att förbättra användarnas upplevelser.

Ett av de senaste exemplen är hur vi förbättrat hur snabbt ExpressVPN-appen för iOS ansluter till nätverk som omfattas av trafikbegränsningar. Detta är vanligt i skolor, på arbetsplatser, kaféer, hotell, sjukhus, flygplatser och på platser med omfattande censur.
Enkelt förklarat: Istället för att VPN-appen ska testa flera anslutningsmetoder efter varandra, testar appen nu flera metoder samtidigt. Detta minskar antalet försök nödvändiga för att upprätta en anslutning.

Utmaningen: Förbättra anslutningstiden på begränsade nätverk

Genom anonymiserade analyser och konversationer med våra kunder upptäckte vi att det i vissa fall tog upp mot 30 sekunder för VPN att ansluta. Det ligger långt över vårt mål att användarna ska kunna koppla upp sig på några sekunder.

Ett scenario är exempelvis när en VPN-användare går ut ur en hiss där hen tappat sin internetanslutning. När användaren tar upp mobilen för att skicka ett meddelande kan hen behöva vänta 30 sekunder på att VPN ska ansluta innan meddelandet sánds.

Vårt mål är att det ska vara enkelt att Vårt mål är att det alltid ska vara enkelt att koppla upp sig med ExpressVPN och på så vis erbjuda våra användare ett starkt skydd utan nackdelar. Även när nätverks förhållanden inte är optimala bör ExpressVPN-användare snabbt kunna återansluta till VPN.

Trots att det i vissa fall tog 30 sekunder att ansluta presterade vi ändå bättre än många av våra konkurrenter, vars användare inte lyckades koppla upp sig alls i de situationer vi testade. Många andra VPN kunde t.ex. inte ansluta alls till ett wifi-nätverk som blockerar UDP från att nå internet, vilket är vanligt på universitet och över många offentliga wifi-nätverk. Här ville vi gå steget längre.

Vårt genombrott: Parallella anslutningar

En av de grundläggande anledningarna till långsamma anslutningstider för VPN är att det finns många olika sätt att ställa in en VPN-anslutning, men ibland fungerar bara vissa av metoderna. VPN-appar behöver snabbt kunna hitta rätt metod för varje situation. Det är särskilt viktigt på nätverk som omfattas av begränsningar.

Tidigare testade ExpressVPN:s app olika anslutningsmetoder, en i taget, tills den hittade en lösning som fungerade. När ett nätverk är fritt brukar VPN kunna ansluta på första försöket, men på begränsade nätverk kan det krävas flera försök.

Vi insåg att det bästa sättet för att snabbt hitta den vinnande kombinationen är att testa alla metoder samtidigt och därefter välja den metod som ansluter snabbast. Vi kallar den här metoden för parallella anslutningar.

I våra tester förbättrade parallella anslutningar markant anslutningstiden till VPN. Antalet användare som kopplade upp sig på under en sekund ökade med ungefär 25 %. Här kan du se statistik för den gamla respektive nya metoden (på engelska):

Bar graph of split test results for VPN connection times before and after parallel connections.

Siffrorna talar för sig själva – och iOS-användare bör redan ha märkt en skillnad i anslutningstider. Vi planerar också på att lansera den här anslutningsmetoden i våra appar för Android, Windows, Mac och Linux. Om du inte har ExpressVPN hoppas vi att du vill prova tjänsten och se efter själv. Om du inte är nöjd kan du få pengarna tillbaka ifall du säger upp tjänsten inom 30 dagar.

ExpressVPN is dedicated to your online security and privacy. Posts from this account will focus on company news or significant privacy and security stories.