To use our apps and configurations, please sign up for an ExpressVPN account first.

Ta strona jest dla użytkowników, którym wyświeliło się ostrzeżenie Osięgnięto limit połączenia.

Posiadając pojedynczą subskrypcję, możesz połączyć maksymalnie pięć urządzeń z ExpressVPN jednocześnie, niezależnie od platformy (w tym maszyny wirtualne). W skrócie:

  • Możesz zainstalować ExpressVPN na dowolnej liczbie urządzeń, ale tylko pięć urządzeń może być połączonych jednocześnie.
  • Jeśli osiągniesz limit, ale chcesz połączyć kolejne urządzenie, to odłącz to, którego nie używasz. Stuknij w zielony przycisk WŁĄCZ VPN, aby się rozłączyć..

Jeśli otrzymasz ostrzeżenie „Osiągnięto limit połączenia”, ale połączonych jest tylko pięć lub mniej urządzeń, to skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Przykłady możliwych kombinacji urządzeń

Pojedyncza subskrypcja ExpressVPN może być wykorzystana na:

  • pięć komputerów lub
  • dwa iPhony, dwa iPady i MacBook lub
  • dwa komputery, jeden Kindle Fire, jeden iPhone i jeden router lub
  • jakakolwiek inna podobna kombinacja, niezależnie od rodzaju urządzenia.

Co jeśli chcę podłączyć więcej niż 5 urządzeń?

Jeśli chcesz używać ExpressVPN na większej liczbie urządzeń niż pięć jednocześnie, to możesz:

  • wykupić dodatkowe subskrypcje lub
  • udostępnić swoje połączenie z komputerem z systemem Windows lub Mac
  • skonfigurować router VPN i podłączyć tyle urządzeń, ile chcesz.

Możesz jednocześnie połączyć z VPN maksymalnie pięć urządzeń.

Wykorzystaj maksymalnie swoją subskrypcję ExpressVPN

Wykorzystaj maksymalnie potencjał subskrypcji ExpressVPN poprzez instalację aplikacji ExpressVPN na wszystkich swoich komputerach i urządzeniach. Zobacz instrukcje dla:

Wróć do góry

Was this article helpful?Yes No
Got it. Could you tell us more?
Try live chat to get help instantly.