Viktigt: Om du befinner dig i ett land med omfattande censur på internet kontaktar du ExpressVPN:s support för att få hjälp direkt.. Om du använder ExpressVPN:s manuella konfigurationer försöker du byta till ExpressVPN-appen för att få optimal prestanda.

Den här guiden visar dug hur du löser problem som orsakar att VPN kopplar från hela tiden. Problemet kan se ut så här:

 • Appen kopplar från direkt eller efter en stund när man är ansluten.
 • Appen kopplar från när din enhet är i viloläge.
 • Du får upp felmeddelandet ”VPN-anslutningen förlorades plötsligt.”

Detta beror sannolikt på:

 • Påverkan från internetleverantörer
 • Dålig anslutning till den valda VPN-serverpositionen
 • Utgåenge paketförsåndelser påverkas av ditt antivirus eller webbaserade säkerhets
 • Påverkan från din mobilenhets inställningar

Preliminär kontroll

Innan du fortsätter kontrollerar du om du har en stabil internetuppkoppling genom att:

 1. Koppla från ExpressVPN.
 2. Försök ansluta till några olika webbplatser i din webbläsare.

Om du kan komma åt webbplatserna som vanligt så beror inte problemet med att VPN kopplar från på din internetuppkoppling. Följ problemlösningsstegen nedan för att åtgärda det.

Om du inte har åtkomst till internet även när du kopplar från ExpressVPN så ligger problemet i din internetuppkoppling. Kontrollera om din internetuppkoppling är stabil eller om du har tekniska problem med den.

Gå till …

1. Ladda ner den senaste versionen av ExpressVPN
2. Anslut till en annan ExpressVPN-serverposition
3. Ändra ditt VPN-protokoll
4. Inaktivera din mobils inställningar för batterisparande och wifi
5. Lägg till ExpressVPN som ett undantag i ditt antivirusprogram eller webbaserade säkerhetsapp
6. Kontakta ExpressVPN:s supportteam


1. Ladda ner den senaste versionen av ExpressVPN

Kontrollera att du använder den senaste versionen av ExpressVPN-appen. Om inte så laddar du ner den senaste versionen.

Ställ in din ExpressVPN-app:

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


2. Anslut till en annan serverposition i ExpressVPN

Anslut till en annan VPN-serverposition i serverlistan Rekommenderade.

Anslut till en annan serverpositon för …

Om du inte längre upplever att anslutningen försvinner efter att du har anslutit till en annan VPN-serverposition så kan det bero på ett temporärt fel med serverpositionen du tidigare försökte ansluta till. Kontakta ExpressVPN:s supportteam angående problemet och använd en annan VPN-serverposition så länge.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


3. Ändra ditt VPN-protokoll

VPN-protokoll är de metoder som din enhet ansluter till en VPN-server med.

För att få den bästa upplevelsen rekommenderar ExpressVPN att man använder protokollalternativet Automatisk som är inställt som standard.

Om du inte kan ansluta till ExpressVPN med protokollet Automatisk så provar du de andra protokollen i följande ordning (om de är tillgängliga):

 1. Lightway – TCP
 2. Lightway – UDP
 3. OpenVPN – TCP
 4. OpenVPN – UDP
 5. IKEv2

Hur man byter protokoll för …

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


4. Inaktivera din mobila enhets batterisparläge och wifi-inställningar

Din mobila enhets batterisparläge och wifi-inställningar kan påverka din VPN-anslutning.

Inaktivera batterisparläge (endast Android)

Vissa Android-enheter som tillverkats av OEM:er (originaltillverkare) har aggressiva batterisparläge som kan påverka din VPN-anslutning. Prova inaktivera batterisparläget.

Samsung-enheter

 1. Gå till Inställningar > Appar > ExpressVPN > Batteri > Optimera batterianvändning.
 2. Inaktivera batterisparande för ExpressVPN

OnePlus-enheter (7T)

 1. Gå till Inställningar > Appar & notifikationer > Särskild appåtkomst > Batterioptimering.
 2. Inaktivera batterisparande för ExpressVPN.

Alternativt:

 1. Gå till Telefoninställningar > Batteri > Batterioptimering.
 2. Växla till listan med Alla appar. Från beskrivningen högst upp trycker du på ExpressVPN > Optimera inte.

Andra Android-enheter

 1. Gå till Inställningar > Appar & notifikationer > Särskild åtkomst > Ignorera batterioptimering (Du kan också använda enhetens inbyggda sökfunktion för att hitta den här menyn).
 2. Välj ExpressVPN. Om du inte kan se ExpressVPN kontrollerar du att du använder vyn Alla appar och inte vyn Inte optimerad.
 3. Välj Tillåt (eller alternativet som säkerställer att ExpressVPN inte optimeras). ExpressVPN kommer nu exkluderas från batterisparregler på din enhet.

Inaktivera inställningar för att växla nätverk

Vissa mobilenheter växlar automatiskt till att använda data när man upptäckt ett instabilt wifi-nätverk. Det konstanta växlandet mellan anslutningslägen kan göra att du förlorar din VPN-anslutning. Försök inaktivera inställningarna för nätverksväxling.

iOS

Inaktivera Wifi-assistans:

 1. Gå till Inställningar > Mobildata eller Mobildata.
 2. Inaktivera Wifi-assistans.

Android

Samsung-enheter

Inaktivera Smart nätverksbyte.

Google Pixel-enheter

Inaktivera Byt till mobildata automatiskt (endast tillgängligt om du använder Google Fi):

 1. Gå till Inställningar > Nätverk & internet > Wifi.
 2. Tap Wifi-inställningar > Avancerat.
 3. Stäng av Byt till mobildata automatiskt.

Fråga din Android-leverantör om du behöver hjälp med andra Android-enheter.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


5. Lägg till ExpressVPN som ett undantag i ditt antivirus- eller din webbaserade säkerhetsapp

Om du använder ExpressVPN:s app samtidigt som du kör ett antivirus eller en webbaserad säkerhetsapp så kan säkerhetsprogrammet eventuellt blockera VPN-anslutningen.

Så här gör du för att testa om ditt antivirus eller din webbaserade säkerhetsapp blockerar din VPN-anslutning:

 1. Inaktivera antivirus eller den webbaserade säkerhetsappen på din enhet (kontakta din leverantör om du behöver instruktioner för hur man gör detta).
 2. Anslut till en VPN-serverposition i ExpressVPN-appen.

Om du kan ansluta till VPN medan ditt antivirus eller den webbaserade säkerhetsappen är inaktiverade så blocekrar ditt säkerhetsprogram VPN-anslutningen.

För att lösa detta måste du lägga till ExpressVPN som ett undantag i dina appar. För andra appar kan du behöva:

 • Ändra säkerhetsnivån från Hög till Medium
 • Ställa in ett undantag för UDP-portarna 1194 till 1204
 • Ställ in appen till att Lita på ExpressVPN

Olika antivirus eller webbaserade säkerhetsprodukter har olika steg för hur man lägger till appar som undantag. Om du behöver specifika instruktioner kontaktar du leverantören för ditt antivirus eller webbaserade säkerhetsapp.

Efter du har lagt till ExpressVPN som ett undantag i ditt antivirus eller din webbaserade säkerhetsapp,

 1. Starta om ExpressVPN-appen.
 2. Anslut till en serverposition …

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


6. Kontakta ExpressVPN:s supportteam

Om du har provat alla stegen ovan men fortfarande inte kan ansluta till VPN kontaktar du ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Alternativt kan du skicka in dina diagnostiska uppgifter till ExpressVPN:s supportteam. De diagnostiska uppgifterna kan avslöja orsaken till dina anslutningsproblem. ExpressVPN:s supportteam ommer kontakta dig efter att de har tagit emot uppgifterna.

Windows eller Mac

 1. Klicka på hamburgermenyn (≡) > Hjälp & support > <strongDiagnostisk information.
 2. Klicka på Kontakta support.
 3. I textrutan anger du information om vilka problem du har.
 4. Bocka i rutan där det står ”Inkludera uppgifter som anslutningsproblem eller Inkludera diagnostisk information”.
 5. Vänta på ett svar från ExpressVPN:s supportteam via e-post.

Android

 1. Tryck på Hjälp > Mejla oss.
 2. I textrutan beskriver du det problem du stött på.
 3. Aktivera alternativet Inkludera diagnstisk information.
 4. Tryck på Send icon.
 5. Vänta på ett svar från ExpressVPN:s supportteam via e-post.

iOS

 1. Tryck på Hjälp > Mejla oss.
 2. I textrutan fyller du i information om det problem du stött på.
 3. Tryck på Skicka.
 4. Aktivera alternativet Inkludera diagnostisk information.
 5. Vänta på svar från ExpressVPN:s supportteam via e-post.

Linux

 1. In Terminal, run the following command: expressvpn diagnostic
 2. Copy the diagnostic information.
 3. Paste the information in the ExpressVPN Support Chat.

Routrar

 1. Gå till ExpressVPN:s kontrollpanel för routrar.
 2. Logga in med ditt adminlösenord för routern.
 3. Klicka på Help & Support > Diagnostisk information.
 4. Klicka på Ladda ner alla loggar.
 5. Skicka loggarna i ExpressVPN:s supportchatt.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

jQuery(window).load(function(){
SnapEngage.startLink();
});

Var artikeln till hjälp?

Vad tråkigt att höra. Berätta gärna för oss vad vi kan göra bättre.

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

Någon från supportteamet tittar närmare på ditt ärende.