Viktigt: Om du befinner dig i ett land med omfattande censur på internet kontaktar du ExpressVPN:s support för att få hjälp direkt.. Om du använder ExpressVPN:s manuella konfigurationer kan du försöka byta till ExpressVPN-appen för att få optimal prestanda.

Den här guiden visar hur du löser problem som gör att VPN kopplar från hela tiden. Problem kan till exempel vara:

 • Appen kopplar från direkt eller en stund efter att du anslutit.
 • Appen kopplar från när din enhet är i viloläge.
 • Du får upp felmeddelandet ”VPN-anslutningen förlorades plötsligt.”

Detta beror sannolikt på:

 • Påverkan från internetleverantörer
 • Dålig anslutning till den valda VPN-serverpositionen
 • Utgående paketförsändelser påverkas av ditt antivirus eller webbaserade säkerhetsprogram
 • Påverkan från din mobilenhets inställningar

Preliminär kontroll

Innan du fortsätter kontrollerar du om du har en stabil internetuppkoppling genom att:

 1. Koppla från ExpressVPN.
 2. Försöka ansluta till några olika webbplatser i din webbläsare.

Om du kan komma åt webbplatserna som vanligt så har inte problemet med din internetuppkoppling att göra. Följ felsökningsstegen nedan för att åtgärda det.

Om du saknar åtkomst till internet även när ExpressVPN är frånkopplat så ligger problemet i din internetuppkoppling. Kontrollera om internetuppkopplingen är stabil eller om det finns några tekniska problem med den.

Gå till …

1. Ladda ner den senaste versionen av ExpressVPN
2. Anslut till en annan ExpressVPN-serverposition
3. Ändra ditt VPN-protokoll
4. Inaktivera din mobils inställningar för batterisparande och wifi
5. Lägg till ExpressVPN som undantag i ditt antivirusprogram eller webbaserade säkerhetsapp
6. Kontakta ExpressVPN:s supportteam


1. Ladda ner den senaste versionen av ExpressVPN

Kontrollera att du använder den senaste versionen av ExpressVPN-appen. Om inte så laddar du ner den senaste versionen.

Installera din ExpressVPN-app:

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


2. Anslut till en annan serverposition i ExpressVPN

Anslut till en annan VPN-serverposition i serverlistan Rekommenderade.

Anslut till en annan serverposition i …

Om anslutningsproblemen upphör när du ansluter till en annan VPN-serverposition så kan problemet bero på ett temporärt fel med den serverposition du tidigare försökte ansluta till. Kontakta ExpressVPN:s supportteam angående problemet och använd en annan VPN-serverposition så länge.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


3. Ändra ditt VPN-protokoll

VPN-protokoll är de metoder som din enhet använder för att ansluta till en VPN-server.

För att få bästa möjliga upplevelse rekommenderar ExpressVPN att man använder protokollalternativet Automatiskt som är inställt som standard.

Om du inte kan ansluta till ExpressVPN med alternativet Automatiskt så provar du de andra protokollen i följande ordning (om de är tillgängliga):

 1. Lightway – TCP
 2. Lightway – UDP
 3. OpenVPN – TCP
 4. OpenVPN – UDP
 5. IKEv2

Så byter du protokoll för …

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


4. Inaktivera din mobila enhets batterisparläge och wifi-inställningar

Din mobila enhets batterisparläge och wifi-inställningar kan påverka din VPN-anslutning.

Inaktivera batterisparläge (endast Android)

Vissa Android-enheter som tillverkats av OEM:er (originaltillverkare) har aggressiva batterisparlägen som kan påverka din VPN-anslutning. Prova att inaktivera batterisparläget.

Samsung-enheter

 1. Gå till Inställningar > Appar > ExpressVPN > Batteri > Optimera batterianvändning.
 2. Inaktivera batterisparande för ExpressVPN

OnePlus-enheter (7T)

 1. Gå till Inställningar > Appar & notiser > Särskild appåtkomst > Batterioptimering.
 2. Inaktivera batterisparande för ExpressVPN.

Alternativt:

 1. Gå till Telefoninställningar > Batteri > Batterioptimering.
 2. Växla till listan med Alla appar. Från beskrivningen högst upp trycker du på ExpressVPN > Optimera inte.

Andra Android-enheter

 1. Gå till Inställningar > Appar & notiser > Särskild åtkomst > Ignorera batterioptimering (du kan också använda enhetens inbyggda sökfunktion för att hitta den här menyn).
 2. Välj ExpressVPN. Om du inte kan se ExpressVPN kontrollerar du att du använder vyn Alla appar och inte vyn Inte optimerad.
 3. Välj Tillåt (eller alternativet som säkerställer att ExpressVPN inte optimeras). ExpressVPN kommer nu exkluderas från batterisparregler på din enhet.

Inaktivera inställningar för att växla nätverk

Vissa mobilenheter växlar automatiskt till att använda data när ett instabilt wifi-nätverk upptäckts. Det konstanta växlandet mellan anslutningslägen kan göra att du förlorar din VPN-anslutning. Försök inaktivera inställningarna för nätverksväxling.

iOS

Inaktivera wifi-assistans:

 1. Gå till InställningarMobildata.
 2. Inaktivera Wifi-assistans.

Android

Samsung-enheter

Inaktivera Smart nätverksbyte.

Google Pixel-enheter

Inaktivera Byt till mobildata automatiskt (endast tillgängligt om du använder Google Fi):

 1. Gå till Inställningar > Nätverk & internet > Wifi.
 2. Tap Wifi-inställningar > Avancerat.
 3. Stäng av Byt till mobildata automatiskt.

Fråga din Android-leverantör om du behöver hjälp med andra Android-enheter.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


5. Lägg till ExpressVPN som undantag i ditt antivirus eller din webbaserade säkerhetsapp

Om du använder ExpressVPN:s app samtidigt som du kör ett antivirus eller en webbaserad säkerhetsapp så kan säkerhetsprogrammet eventuellt blockera VPN-anslutningen.

Så här gör du för att testa om ditt antivirus eller din webbaserade säkerhetsapp blockerar din VPN-anslutning:

 1. Inaktivera antivirus eller den webbaserade säkerhetsappen på din enhet (kontakta din leverantör om du behöver instruktioner för hur man gör detta).
 2. Anslut till en VPN-serverposition i ExpressVPN-appen.

Om du kan ansluta till VPN medan ditt antivirus eller den webbaserade säkerhetsappen är inaktiverade så innebär det att ditt säkerhetsprogram blockerar VPN-anslutningen.

För att lösa detta behöver du lägga till ExpressVPN som ett undantag i dina appar. För andra appar kan du behöva:

 • Ändra säkerhetsnivån från Hög till Medium
 • Ställa in ett undantag för UDP-portarna 1194 till 1204
 • Ställ in appen till att lita på ExpressVPN

Olika antivirus eller webbaserade säkerhetsprodukter har olika steg för hur man lägger till appar som undantag. Om du behöver specifika instruktioner kontaktar du leverantören för ditt antivirusprogram eller din webbaserade säkerhetsapp.

Efter du har lagt till ExpressVPN som ett undantag i ditt antivirus eller din webbaserade säkerhetsapp:

 1. Starta om ExpressVPN-appen.
 2. Anslut till en serverposition i …

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


6. Kontakta ExpressVPN:s supportteam

Om du har provat alla stegen ovan men fortfarande inte kan ansluta till VPN kontaktar du ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Alternativt kan du skicka in dina diagnostiska uppgifter till ExpressVPN:s supportteam. De diagnostiska uppgifterna kan avslöja orsaken till dina anslutningsproblem. ExpressVPN:s supportteam kommer kontakta dig när de har tagit emot uppgifterna.

Windows eller Mac

 1. Klicka på hamburgermenyn (≡) > Hjälp & support > Diagnostisk information.
 2. Klicka på Kontakta support.
 3. I textrutan fyller du i information om vilka problem du har.
 4. Bocka i rutan där det står Inkludera uppgifter som anslutningsproblem eller Inkludera diagnostisk information.
 5. Invänta svar via e-post från ExpressVPN:s supportteam.

Android

 1. Tryck på Hjälp > Mejla oss.
 2. I textrutan beskriver du det problem du stött på.
 3. Aktivera alternativet Inkludera diagnostisk information.
 4. Tryck på Send icon.
 5. Invänta svar via e-post från ExpressVPN:s supportteam.

iOS

 1. Tryck på Hjälp > Mejla oss.
 2. I textrutan fyller du i information om det problem du stött på.
 3. Tryck på Skicka.
 4. Aktivera alternativet Inkludera diagnostisk information.
 5. Invänta svar via e-post från ExpressVPN:s supportteam.

Linux

 1. I Terminal kör du följande kommando: expressvpn diagnostic
 2. Kopiera den diagnostiska informationen.
 3. Klistra in informationen i ExpressVPN:s supportchatt.

Routrar

 1. Gå till ExpressVPN:s kontrollpanel för routrar.
 2. Logga in med ditt adminlösenord för routern.
 3. Klicka på Hjälp & Support > Diagnostisk information.
 4. Klicka på Ladda ner alla loggar.
 5. Skicka loggarna i ExpressVPN:s supportchatt.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

Var artikeln till hjälp?

Vad tråkigt att höra. Berätta gärna för oss vad vi kan göra bättre.

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

Någon från supportteamet tittar närmare på ditt ärende.