Behöver du hjälp?
Kontakta kundtjänst
Viktigt: För att hjälpa till med faktureringsproblem vid köp i appen som gjorts via App Store (iTunes), vänligen kontakta Apple Support.

Den här guiden handlar om att köpa och hantera ExpressVPN-abonnemang som tecknats inifrån iOS-appen (köp i appen). Om du har köpt ett abonnemang från ExpressVPN-hemsidan kan du få hjälp här.

Sektionen här nedan förklarar hur abonnemang som köpts i iOS-appen fungerar, och vi listar villkoren för vår gratis provperiod samt ger dig instruktioner om hur du avslutar ditt abonnemang och uppdaterar dina betaluppgifter.

Gå till avsnitt

Allmänn information om abonnemang som köpts i appen
Villkor för gratis provperiod
Hur du ändrar prenumerationsform
Hur du avbryter din gratis provperiod eller ditt abonnemang
Hur du uppdaterar dina betaluppgifter eller betalningsmetod
Hur du löser problem med betalningar
Hur du skaffar en App Store-prenumeration på nytt efter att du avslutat den
Återbetalningar


Allmänn information om abonnemang som köpts i appen

Du kan köpa ett ExpressVPN-abonnemang i Apple App Store. Du kommer då att faktureras av App Store (iTunes) och inte av ExpressVPN. Enmånads-, sexmånaders- och tolvmånadersabonnemang finns tillgängliga.

Gratis provperiod eller betalt abonnemang från App Store:

 • Ger dig fullständig åtkomst till alla ExpressVPN-appar (inte bara iOS).
 • Låter dig ansluta upp till fem enheter samtidigt till VPN.
 • Ger dig inte tillgång till belöningarna från att bjuda in vänner.
 • Ger dig inte tillgång till vår 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti. (Återbetalningar kan fortfarande vara tillgängliga, men det är helt upp till Apple Support att besluta om.)
 • Faktureras av App Store (iTunes) i din lokala valuta. (Abonnemang som köps på ExpressVPN:s hemsida faktureras i USD.)

Notera: Återbetalningar utfärdas endast av Apple Support.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Villkor för gratis provperiod

När sjudagarsperioden är slut kommer du att faktureras av App Store (iTunes) baserat på det abonnemang du valde när du registerade dig (en månad, sex månader eller tolv månader). För att undvika avgifter ska provperioden sägas upp senast 24 timmar före utgångsdatumet.

När ett abonnemang väl har påbörjats kommer du automatiskt faktureras varje månad, var sjätte månad eller var tolfte månad, beroende på vilket abonnemang du valt. Detta kommer fortsätta tills abonnemanget avslutas minst 24 timmar innan faktureringsperioden utgår.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du ändrar abonnemangsform

Du kan bara ändra varaktigheten på din abonnemang via App Store om du ursprungligen tecknade abonnemanget i App Store. (På samma sätt kan du bara ändra varaktigheten på ditt abonnemang på ExpressVPN:s hemsida om du köpte det via hemsidan.)

Om du till exempel vill uppgradera från ett månadsabonnemang till ett årsabonnemang via App Store så måste du ha köpt månadsabonnemanget från App Store.

Följ dessa steg på din iOS-enhet för att ändra ditt abonnemangs varaktighet:

 1. Säkerställ att du är inloggad på rätt App Store-konto*.
 2. Tryck här för att öppna listan över abonnemang.
 3. Tryck ExpressVPN.
 4. Tryck på den abonnemangsform du vill ha.
 5. Bekräfta dina nya abonnemangsvillkor.

* Det korrekta App Store-kontot är det konto som du ursprungligen använde för din gratis provperiod eller när du köpte abonnemanget.

Din nya abonnemangsform kommer att påbörjas vid slutet av den aktuella faktureringsperioden. För mer information kan du kontrollera dina abonnemangsdatum i App Store.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du avbryter din gratis provperiod eller ditt abonnemang

Du kan bara avbryta din gratis provperiod eller ditt abonnemang via App Store om du initialt registrerade dig via App Store. (På samma sätt kan du bara avbryta din prenumeration på ExpressVPN:s hemsida om du köpte det via hemsidan.)

För att undvika ytterligare debitering bör du avsluta senast 24 timmar innan provperioden eller faktureringsperioden upphör. Om inte så kommer ditt konto automatiskt att faktureras varje månad, var sjätte månad eller var tolfte månad, beroende på vilken abonnemangsform du valt.

Följ de här stegen på din iOS-enhet för att avbryta din gratis provperiod eller ditt abonnemang:

 1. Säkerställ att du är inloggad på rätt App Store-konto*.
 2. Tryck här för att öppna listan över abonnemang.
 3. Tryck avsluta provperiod eller avsluta abonnemang.
 4. Bekräfta att du vill avsluta.
 5. När du har avslutat kan du fortsätta använda ExpressVPN till utgångsdatumet.

* Det korrekta App Store-kontot är det konto som du ursprungligen använde för din gratis provperiod eller när du köpte abonnemanget.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du uppdaterar dina betaluppgifter eller betalningsmetod

Jag vill faktureras via App Store, men med en annan betalningsmetod.

Se instruktioner om hur du ändrar betaluppgifter för Apple ID.

Jag vill faktureras direkt, inte via App Store (betalkort, PayPal, Bitcoin, etc.)

Om du har ett abonnemang som faktureras via App Store (iTunes) och vill faktureras av ExpressVPN istället, följ då dessa steg:

 1. Avsluta ditt abonnemang i App Store senast 24 timmar innan ditt nästa faktureringsdatum, som visas i ExpressVPN-appen. Du kan fortfarande använda ExpressVPN fram till utgångsdatumet efter det att du avslutat abonnemanget.
 2. När ditt abonnemang håller på att löpa ut loggar du in på ditt ExpressVPN-konto på hemsidan.
 3. Följ anvisningarna för att förnya ditt abonnemang. Du kommer att kunna välja bland många olika betalningsmetoder (betalkort, PayPal, etc.).

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du löser problem med betalningar

Om App Store inte kan hantera din betalning får du ett meddelande om att betalningen misslyckades.

Du löser detta genom att:

 1. Trycka på Uppdatera betaluppgifter.
 2. Uppdatera till giltiga betaluppgifter.
 3. Vänta några minuter och starta sedan om iOS-appen.

Notera: Följ dessa instruktioner om du föredrar att använda en annan betalningsmetod än den som är registrerad med App Store (t.ex. ett annat betalkort, PayPal, Bitcoin, etc.)

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du skaffar en App Store-prenumeration på nytt efter du avslutat den

Före utgångsdatum (ExpressVPN fungerar fortfarande)

Om du har avslutat en gratis provperiod eller ett abonnemang från App Store (iTunes) men ångrar dig innan utgångsdatumet kan du fortfarande prenumerera. Ditt nya abonnemang kommer att påbörjas samtidigt som utgångsdatumet för det abonnemang du avslutat.

Följ dessa steg på din iOS-enhet för att börja prenumerera igen:

 1. Se till att du är inloggad på rätt App Store-konto*.
 2. Tryck här för att öppna listan över abonnemang.
 3. Tryck ExpressVPN.
 4. Tryck på den abonnemangsform du vill ha.
 5. Bekräfta dina nya abonnemangsvillkor.

Inom några minuter kommer alla dina ExpressVPN-appar att reflektera din uppdaterade abonnemangsstatus.

* Det korrekta App Store-kontot är det konto som du ursprungligen använde för din gratis provperiod eller när du köpte abonnemanget.

Efter utgångsdatumet (ExpressVPN fungerar inte längre)

Om du har avbrutit en gratis provperiod eller ett abonnemang från App Store (iTunes) och utgångsdatumet passerat, så kan du skaffa ett nytt abonnemang med samma uppgifter. Ditt nya abonnemang kommer att påbörjas omedelbart.

För att prenumerera på nytt säkerställer du att du är inloggad på rätt App Store-konto* på din iOS-enhet och följer sedan dessa steg:

 1. Om du fortfarande är inloggad på ExpressVPN-appen:
  1. Tryck på skaffa nytt abonnemang.
  2. Tryck på den abonnemangsform du vill ha.
  3. Bekräfta betalning.
  4. Börja använda appen.
 2. Om du inte längre är inloggad i ExpressVPN-appen:
  1. Tryck här för att öppna listan över abonnemang.
  2. Tryck ExpressVPN.
  3. Tryck på den abonnemangsform du vill ha.
  4. Bekräfta dina nya abonnemangsvillkor.
  5. Starta ExpressVPN-appen och logga in med dina gamla inloggningsuppgifter. Tryck här om du har glömt ditt lösenord.

* Det korrekta App Store-kontot är det konto som du ursprungligen använde för din gratis provperiod eller när du köpte abonnemanget.

Notera: Följ dessa instruktioner om du föredrar att faktureras av ExpressVPN och inte App Store.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Återbetalningar

ExpressVPN har inte tillgång till dina betaluppgifter när du köper ett abonnemang via App Store.

För att be om en återbetalning för ExpressVPN-abonnemanget du köpt via App Store, kontakta Apple Support. Återbetalningar utdelas efter Apple Supports tycke.

För ytterligare frågor, kontakta ExpressVPN:s supportteam.

Tillbaka till toppen

Was this article helpful?Yes No
Got it. Could you tell us more?