Viktigt: För hjälp med köp i appen som gjorts via App Store (iTunes), var god kontakta Apple Support.

Den här guiden förklarar hur abonnemang som köpts i iOS-appen fungerar, går igenom villkoren för vår gratis provperiod samt ger dig instruktioner om hur du avslutar ditt abonnemang och uppdaterar dina betaluppgifter.

Observera: Den här guiden visar hur du köper och hanterar ExpressVPN-abonnemang som tecknats inifrån iOS-appen (köp i appen). Om du har köpt ett abonnemang från ExpressVPN:s hemsida kan du få hjälp här. Om du vill använda den kostnadsfria provperioden men ExpressVPN inte är tillgängligt i ditt land så måste du ändra position i App Store och använda en betalningsmetod som är knuten till den nya positionen.

Gå till avsnitt

Allmänn information om abonnemang som köpts i appen
Villkor för gratis provperiod
Hur du ändrar abonnemangsform
Hur du avbryter din gratis provperiod eller ditt abonnemang
Hur du uppdaterar dina betaluppgifter eller betalningsmetod
Hur du löser problem med betalningar
Hur du skaffar ett App Store-abonnemang på nytt efter att du avslutat det
Återbetalningar


Allmän information om abonnemang som köpts i appen

För att använda den kostnadsfria provperioden eller köpa ett abonnemang i appen behöver du iOS 12 eller högre, ExpressVPN för iOS v7.3.7 eller högre och en aktiv betalningsmetod. Lär dig hur du uppdaterar iOS eller ExpressVPN:s app på din enhet.

Du kommer att faktureras via App Store, inte av ExpressVPN, var tolfte månad. En gratis provperiod eller betalt abonnemang köpt från App Store:

 • Ger dig fullständig åtkomst till alla ExpressVPN:s appar (inte bara iOS).
 • Låter dig ansluta upp till åtta enheter samtidigt till VPN.
 • Ger dig inte tillgång till belöningar när du värvar vänner.
 • Ger dig inte tillgång till vår 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti (återbetalningar kan fortfarande vara tillgängliga, men det är helt upp till Apple Support att besluta om).
 • Faktureras av App Store (iTunes) i din lokala valuta (abonnemang som köps på ExpressVPN:s hemsida faktureras i USD).

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Villkor för gratis provperiod

När sjudagarsperioden är slut kommer du att faktureras av App Store (iTunes) för kostnaden av ett 12-månadersabonnemang. För att undvika avgifter ska provperioden sägas upp senast 24 timmar före utgångsdatumet.

När ett abonnemang väl har påbörjats kommer du automatiskt faktureras var tolfte månad. Detta kommer fortsätta tills abonnemanget avslutas minst 24 timmar innan faktureringsperioden utgår.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du ändrar abonnemangsform

Du kan bara ändra varaktigheten på ditt abonnemang via App Store om du ursprungligen tecknade abonnemanget i App Store (på samma sätt kan du bara ändra varaktigheten på ditt abonnemang på ExpressVPN:s hemsida om du köpte det via hemsidan).

Om du till exempel vill uppgradera från ett månadsabonnemang till ett årsabonnemang via App Store måste du ha köpt månadsabonnemanget från App Store.

Gör så här för att ändra abonnemangets varaktighet på iOS:

 1. Logga in på det App Store-konto du använde när du skaffade din gratis provperiod eller ditt abonnemang.
 2. Öppna listan över abonnemang.
 3. Välj ExpressVPN.
 4. Tryck på det abonnemang du vill ha.
 5. Bekräfta dina nya abonnemangsvillkor.

Din nya abonnemangsform kommer att påbörjas vid slutet av den aktuella faktureringsperioden. För mer information kan du kontrollera dina abonnemangsdatum i App Store.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du avbryter din gratis provperiod eller ditt abonnemang

Du kan bara avbryta din gratis provperiod eller ditt abonnemang via App Store om du initialt registrerade dig via App Store (på samma sätt kan du bara avbryta ditt abonnemang på ExpressVPN:s hemsida om du köpte det via hemsidan).

För att undvika ytterligare debitering bör du avsluta senast 24 timmar innan provperioden eller faktureringsperioden upphör. Om inte så kommer ditt konto automatiskt att faktureras enligt den abonnemangsform du valt.

För att avbryta din gratis provperiod eller ditt abonnemang på iOS:

 1. Logga in på det App Store-konto du använde när du skaffade provperioden eller abonnemanget.
 2. Öppna listan över abonnemang.
 3. Tryck Avsluta provperiod eller Avsluta abonnemang.
 4. Tryck Bekräfta.

När du avbrutit kommer du kunna fortsätta använda ExpressVPN till och med utgångsdatumet.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du uppdaterar dina betaluppgifter eller betalningsmetod

Jag vill faktureras via App Store, men med en annan betalningsmetod.

Se instruktioner om hur du ändrar betaluppgifter för Apple ID.

Jag vill faktureras direkt, inte via App Store (betalkort, PayPal, Bitcoin, etc.)

Om du har ett abonnemang som faktureras via App Store och vill faktureras av ExpressVPN istället:

 1. Avsluta ditt abonnemang i App Store senast 24 timmar innan ditt nästa faktureringsdatum, som du hittar i ExpressVPN-appen. Du kan fortfarande använda ExpressVPN fram till utgångsdatumet efter det att du avslutat abonnemanget.
 2. När ditt abonnemang håller på att löpa ut loggar du in på ditt ExpressVPN-konto.
 3. Förnya ditt ExpressVPN-abonnemang. Du kommer kunna välja bland många olika betalningsmetoder (betalkort, PayPal, etc.).

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du löser problem med betalningar

Om App Store inte kan hantera din betalning får du ett meddelande om misslyckad betalning. Följ de här instruktionerna för att uppdatera din betalningsmetod.

Observera: Du kan också använda en annan betalningsmetod än den som är registrerad i App Store (t.ex. ett annat betalkort, PayPal, Bitcoin, etc.)

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du skaffar ett App Store-abonnemang på nytt efter du avslutat det

Före utgångsdatum (ExpressVPN fungerar fortfarande)

Om du har avslutat en gratis provperiod eller ett abonnemang från App Store (iTunes) men ångrar dig innan utgångsdatumet kan du fortfarande fortsätta abonnera. Ditt nya abonnemang kommer att påbörjas samtidigt som utgångsdatumet för det abonnemang du avslutat.

För att återstarta ditt ExpressVPN-abonnemang via iOS:

 1. Logga in på det App Store-konto du använde när du skaffade provperioden eller abonnemanget.
 2. Öppna listan över abonnemang.
 3. Tryck ExpressVPN.
 4. Tryck på det abonnemang du vill ha.
 5. Bekräfta dina nya abonnemangsvillkor.

Inom några minuter kommer alla dina ExpressVPN-appar att reflektera din uppdaterade abonnemangsstatus.

Efter utgångsdatumet (ExpressVPN är inaktivt)

Om du har avbrutit en gratis provperiod eller ett abonnemang från App Store och utgångsdatumet passerat, så kan du skaffa ett nytt abonnemang med samma uppgifter. Ditt nya abonnemang kommer att påbörjas omedelbart.

För att börja abonnera på nytt, se till att du är inloggad på det App Store-konto du använde för att skaffa provperioden eller abonnemanget.

Om du fortfarande är inloggad i ExpressVPN:s app:

 1. Tryck på Skaffa nytt abonnemang.
 2. Tryck på den abonnemangsform du vill ha.
 3. Bekräfta betalningen.

Du kan fortsätta använda ExpressVPN:s app.

Om du inte längre är inloggad i ExpressVPN:s app:

 1. Öppna listan över abonnemang.
 2. Tryck ExpressVPN.
 3. Tryck på den abonnemangsform du vill ha.
 4. Bekräfta dina nya abonnemangsvillkor.
 5. Starta ExpressVPN-appen och logga in med dina gamla inloggningsuppgifter.

Observera: Du kan också välja att faktureras via ExpressVPN istället för App Store.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Återbetalningar

ExpressVPN har inte tillgång till dina betaluppgifter när du köper ett abonnemang via App Store.

För att be om en återbetalning för ExpressVPN-abonnemanget du köpt via App Store, kontakta Apple Support. Återbetalningar utdelas efter Apple Supports tycke.

För ytterligare frågor, kontakta ExpressVPN:s supportteam.

Tillbaka till toppen

Var artikeln till hjälp?

Vad tråkigt att höra. Berätta gärna för oss vad vi kan göra bättre.

Någon från supportteamet tittar närmare på ditt ärende.