Contact ExpressVPN Support if you need help.
Är du för frustrerad för att läsa den här sidan?
Prata med en människa
Viktigt: Om du befinner dig i ett land med omfattande censur på internet, eller om du använder ExpressVPN:s manuella konfigurationer, kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt. Om du kan ansluta till VPN men inte får tillgång till en särskild app, webbplats eller webbtjänst så kan du följa den här problemlösningsguiden.

Den här guiden är för användare som inte kan ansluta till ExpressVPN-appen. Exempel på anslutningsproblem inkluderar:

 • Felmeddelandet ”Kunde inte ansluta”
 • Fastnar i läget ”ansluter” eller att det tar för lång tid att ansluta

Problemet beror troligtvis på något av följande:

 • VPN-serverpositionen som du försöker ansluta till håller på att underhållas.
 • VPN-anslutningen är blockerad av ditt antivirus- eller säkerhetsprogram.
 • Du använder inte den senaste versionen av ExpressVPN-appen.

Preliminär kontroll

Innan du fortsätter kontrollerar du om du har en aktiv internetanslutning.

 1. Koppla från ExpressVPN.
 2. Försök ansluta till en webbplats i din webbläsare.

Om du kan komma åt webbplatsen så orsakas inte problemet med VPN-anslutningen av din internetuppkoppling. Följ felsökningsstegen nedan för att åtgärda problemet.

Om du inte kan ansluta till internet trots att du har kopplat från ExpressVPN så finns det troligtvis ett problem med din internetuppkoppling. Kontrollera om internetuppkopplingen är aktiv eller har stött på störningar (om du använder Windows kan du prova de här stegen för att återställa din internetuppkoppling).


Felsökningssteg

Följ felsökningsstegen nedan för att lösa anslutningsproblemet. Efter varje steg kontrollerar du om problemet har åtgärdats. Om problemet har lösts kan du hoppa över resten av stegen.

 1. Ladda ned den senaste versionen av ExpressVPN
 2. Anslut till en annan VPN-serverposition
 3. Ändra ditt VPN-protokoll
 4. Lägg till ExpressVPN som ett undantag i ditt antivirus- eller säkerhetsprogram
 5. Kontakta ExpressVPN:s supportteam

1. Ladda ned den senaste versionen av ExpressVPN

Kontrollera om du använder den senaste versionen av ExpressVPN-appen. Om du inte gör det så laddar du ned den senaste appversionen till din enhet.

Konfigurera din ExpressVPN-app:

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


2. Anslut till en annan VPN-serverposition

Anslut till en annan VPN-serverposition i serverpositionslistan Rekommenderade.

Anslut till en annan serverpositon i…

Om du kan ansluta till ExpressVPN efter du anslutit till en annan VPN-serverposition så kan det föreligga ett tillfälligt fel med VPN-serverpositionen du tidigare försökte ansluta till. Kontakta ExpressVPN:s supportteam om problemet och använd andra VPN-servrar tills det har åtgärdats.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


3. Ändra ditt VPN-protokoll

VPN-protokoll är de metoder som din enhet använder för att ansluta till en VPN-server.

För att få den bästa upplevelsen rekommenderar ExpressVPN att du använder protokollalternativet Automatiskt som är inställt som standard.

Om du inte kan ansluta till ExpressVPN med protokollet Automatiskt så kan du prova de andra protokollen i följande ordning (om de är tillgängliga):

 1. Lightway – TCP
 2. Lightway – UDP
 3. OpenVPN – TCP
 4. OpenVPN – UDP
 5. IKEv2
 6. L2TP/IPsec
Viktigt: L2TP/IPSec ger sämre säkerhet och borde endast användas för anonymisering eller att byta position. ExpressVPN rekommenderar inte att du använder L2TP/IPSec om du inte måste.

Hur du byter protokoll för…

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


4. Lägg till ExpressVPN som ett undantag i ditt antivirus- eller säkerhetsprogram

Om du använder ExpressVPN-appen medan ett antivirus- eller säkerhetsprogram körs så kan ditt antivirus- eller säkerhetsprogram eventuellt blockera VPN-anslutningen.

Så här testar du om ditt antivirus- eller säkerhetsprogram blockerar din VPN-anslutning:

 1. Inaktivera antivirus- eller säkerhetsprogrammet på din enhet (kontakta din antivirus- eller säkerhetsprogramleverantör för att få specifika instruktioner).
 2. Anslut till en VPN-serverposition i ExpressVPN-appen.

Om du kan ansluta till VPN medan ditt antivirus- eller säkerhetsprogram är inaktiverat så blockerar ditt antivirus- eller säkerhetsprogram din VPN-anslutning.

För att åtgärda detta lägger du till ExpressVPN som ett undantag i programmet. För andra program kan du behöva

 • ändra säkerhetsnivån från Hög till Medium
 • ställa in ett undantag för UDP-portar 1194 till 1204
 • ställa in det till att lita på ExpressVPN

Olika antivirus- eller säkerhetsprogram har olika steg för att lägga till appar som undantag. För att få specifika instruktioner kontaktar du din antivirus- eller säkerhetsprogramleverantör.

När du har lagt till ExpressVPN som ett undantag i ditt antivirus- eller säkerhetsprogram:

 1. Starta om ExpressVPN-appen.
 2. Anslut till en serverposition…

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


5. Kontakta ExpressVPN:s supportteam

Om du har provat alla steg ovan men fortfarande inte kan ansluta till VPN, kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Du kan också skicka in din diagnostiska information via ExpressVPN-appen. Det kan visa orsaken till dina anslutningsproblem. ExpressVPN:s supportteam kontaktar dig efter att vi har tagit emot dina uppgifter.

Windows eller Mac

 1. Klicka på Menu icon. > Hjälp & support > Diagnostisk information.
 2. Klicka på Kontakta support.
 3. I textrutan skriver du information om problemet som du upplever.
 4. Bocka i rutan bredvid Inkludera information om senaste anslutningsproblem eller Inkludera diagnostisk information.
 5. Klicka på Skicka till support.
 6. Vänta på svar från ExpressVPN:s supportteam via e-post.

Android

 1. Tryck på Hjälp > Mejla oss.
 2. I textrutan skriver du information om problemet du stött på.
 3. Växla på Inkludera diagnostisk information.
 4. Tryck på Skicka-ikon.
 5. Vänta på svar från ExpressVPN:s supportteam via e-post.

iOS

 1. Tryck på Hjälp > Mejla oss.
 2. I textrutan skriver du information om problemet som du upplever.
 3. Växla på Inkludera diagnostisk information.
 4. Tryck på Skicka.
 5. Vänta på svar från ExpressVPN:s supportteam via e-post.

Linux

 1. I terminalen kör du följande kommando: expressvpn diagnostic
 2. Kopiera den diagnostiska informationen.
 3. Klistra in informationen i ExpressVPN:s supportchatt.

Routrar

 1. Logga in på din router som kör ExpressVPN.
 2. Välj Hjälp & support > Diagnostisk information.
 3. Välj Ladda ned alla loggar.
 4. Skicka den diagnostiska informationen i ExpressVPN:s supportchatt.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

Var artikeln till hjälp?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

A member of our Support Team will follow up on your issue.