To use our apps and configurations, please sign up for an ExpressVPN account first.

Upplever du långsam anslutning? Ta reda på varför och hur du löser problemet.

Preliminärkontroll

Ifall problemet är kopplat till ett felmeddelande som
You seem to be using an unblocker or proxyeller
You'll need to disable your anonymizer
när du försöker komma åt vissa webbplatser eller tjänster, kontakta ExpressVPN:s supportteam för omedelbar assistans.

Gå till avsnitt

Varför är anslutningen långsam?
Hur du löser problem med långsam anslutning
> Försök ansluta till andra ExpressVPN-positioner
> Försök byta till ett annat VPN-protokoll
> Skicka in din loggfil eller diagnostik


Varför är anslutningen långsam?

När du är ansluten till ExpressVPN leds all din nätverkstrafik från din dator till en ExpressVPN-server och vidare till din destination, och sedan samma väg tillbaka.

Det ska i princip bara påverka svarstiden för dina nätverksförfrågningar (med en tiondels sekund extra när du byter från en sida till en annan), men det ska inte påverka din genomströmningshastighet (hur snabbt du kan ladda ner eller ladda upp en fil). Med det sagt kan du stöta på långsamma anslutningar ifall nätverket är överbelastat mellan:

  • Din dator och ExpressVPN-servern eller
  • ExpressVPN-servern och din slutdestination

Allt beror på din och din destinations position.

ExpressVPN håller uppsikt över serverprestandan för att se till att det alltid finns tillräcklig bandbredd och processkraft även vid de tidpunkter när belastningen är som störst. Det innebär att du, ifall du stöter på hastighetsproblem, bör göra följande:

  1. Försök att ansluta till andra serverpositioner för att se om din internetleverantör har bättre uppkoppling till de positionerna.
  2. Försök använda ett annat VPN-protokoll
  3. Försök ansluta till ExpressVPN från en annan internetanslutning (t.ex. från ditt kontor eller ett café med hyfsat snabb internetuppkoppling)

Diagram som visar din PC ansluten till ExpressVPN, anslutet till internet, anslutet till världen.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du löser problem med långsam anslutning

Ifall din uppkoppling alltid tycks vara långsam när du ansluter till vissa webbplatser kan din internetleverantör ha långsam uppkoppling till ExpressVPN:s server (möjligen avsiktligt). Prova följande steg för att lösa problemet:

Försök ansluta till andra ExpressVPN-positioner

Se ExpressVPN:s officiella guide till att välja den bästa servern för dina behov.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Försök byta till ett annat VPN-protokoll

Om din anslutning verkar avbrytas eller blir märkbart långsammare några minuter efter att du anslutit, försök byta VPN-protokoll för bättre resultat. Se hur du ändrar ditt VPN-protokoll.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Skicka in din loggfil eller diagnostik

Andra möjliga orsaker till den långsamma anslutningen kan ha registrerats i ExpressVPN:s loggfil eller diagnostik. Spara din loggfil eller diagnostik direkt efter att du surfat med långsam hastighet och mejla den till support på:

expressvpn support email

VIKTIGT:

I ditt meddelande till ExpressVPN, ange följande:

  • Din IP-adress när du inte är ansluten till ExpressVPN. Du kan kontrollera din IP-adress här.
  • Hur långsam är din anslutning? Till exempel, när du är ansluten till VPN, ungefär hur många sekunder tar det att ladda din profilsida på Facebook eller en sökresultatsida på Google?

För att spara din diagnostikfil, gå till > Hjälp & support > Diagnostisk information. Spara din diagnostik eller kopiera in informationen i en textfil.

För äldre versioner av ExpressVPN:

ExpressVPN 6.x

För att spara din diagnostik, klicka på hamburgarmenyn (≡)>Diagnostik > Spara till fil.

ExpressVPN-menyn med Diagnostik markerat.

ExpressVPN 5.x

För att spara din diagnostik, klicka på(…) > Diagnostik > Spara diagnostik.

ExpressVPN-menyn med Diagnostik och Spara diagnostik markerade.

ExpressVPN 3.x

I ExpressVPN-fönstret, klicka på Spara logg.

ExpressVPN med Spara logg-knappen markerad.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s support-team och få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

Was this article helpful?Yes No
Got it. Could you tell us more?
Try live chat to get help instantly.