Nie wszystkie sieci, z którymi się łączysz, zwłaszcza publiczne Wi-Fi, są bezpieczne. Jeśli nie połączysz się z VPN po dołączeniu do nowej sieci, Twój ruch online może nie być bezpieczny. Funkcja automatycznego łączenia w aplikacji ExpressVPN na Androida pozwala na automatyczne połączenie z VPN przy dołączaniu do sieci. Dzięki temu Twój ruch jest chroniony, gdy korzystasz z Internetu na swoim urządzeniu.

VPN z aktywnym połączeniem przy niezaufanej sieci.

Domyślnie funkcja automatycznego łączenia się jest wyłączona. Po jej włączeniu wszelkie sieci, z którymi będziesz się łączyć, zostaną oznaczone jako „niezaufane”, aby zapewnić Ci pełną ochronę VPN. Będziesz:

 • Automatycznie łączyć się z siecią VPN podczas dołączania do „niezaufanej” sieci
 • Utrzymywać połączenie podczas zmiany sieci na inną „niezaufaną”
 • Utrzymywać połączenie podczas dołączania do sieci oznaczonej przez Ciebie jako „niezaufaną”

Uwaga: Jeśli nie chcesz korzystać z VPN podczas łączenia się z siecią, do której masz zaufanie (np. z siecią domową), możesz oznaczyć sieć jako „zaufaną” w ustawieniach aplikacji i wyłączyć VPN dla „zaufanych” sieci.

Przejdź do…

Włącz automatyczne łączenie się
Oznacz sieci jako „zaufane” (lub „niezaufane”)
Rozłącz się z VPN po dołączeniu do zaufanej sieci
Wyłącz funkcję automatycznego łączenia się

Włącz automatyczne łączenie się

 1. W aplikacji ExpressVPN na Androida stuknij Opcje.
 2. Stuknij Ustawienia.
 3. Stuknij Automatyczne łączenie się.
 4. Włącz opcję Podczas łączenia się z sieciami, które nie są wymienione jako zaufane.
  Włącz opcjęPodczas łączenia się z sieciami, które nie są wymienione jako zaufane.

Android 10 i nowsze wersje wymagają uprawnień lokalizacji, aby umożliwić wykrywanie niezaufanych sieci. Jeśli korzystasz z systemu Android 10 lub nowszego, system poprosi Cię o wyrażenie zgody na korzystanie z funkcji automatycznego łączenia się z aplikacją.

 1. Na ekranie Wymagane pozwolenia stuknij OK.
  In the “Permissions Required” screen, tap “OK.”
 2. W oknie dialogowym Wymagane pozwolenia stuknij OTWÓRZ USTAWIENIA.
 3. Stuknij Pozwolenia.
 4. Stuknij Lokalizacja.
 5. Stuknij Zawsze zezwalaj.
  In the “Permissions Required” screen, tap “Allow all the time.”

Oznacz sieci jako „zaufane” (lub „niezaufane”)

Po włączeniu funkcji automatycznego łączenia możesz oznaczyć sieci jako „zaufane” lub „niezaufane”.

 1. W aplikacji ExpressVPN na Androida stuknij Opcje.
 2. Stuknij Ustaweinia.
 3. Stuknij Automatyczne łączenie się.
 4. Aktywne sieci zostaną wyświetlone w sekcji Obecne sieci. Domyślnie są one oznaczone jako „niezaufane”. Aby oznaczyć je jako „zaufane”, stuknij Add icon..
  Tap the “Add” button.

Jeśli w przyszłości zechcesz oznaczyć je jako „niezaufane”, obok sieci, która pojawia się pod Zaufane sieci, stuknij Remove icon..

Możesz również wyłączyć automatyczne łączenie sę przy dołączaniu do „zaufanej” sieci.

Rozłącz się z VPN po dołączeniu do zaufanej sieci

Gdy włączona zostanie funkcja automatycznego łączenia się, utrzymasz połączenie z VPN przy dołączaniu do „zaufanej” sieci.

Jeśli nie chcesz korzystać z VPN przy połączeniu z „zaufaną” siecią:

 1. W aplikacji ExpressVPN na Androida stuknij Opcje.
 2. Stuknij Ustawienia.
 3. Stuknij Automatyczne łącznie się.
 4. Włącz opcję Rozłączaj się przy dołączaniu do zaufanej sieci.
  Toggle “Disconnect when joining a trusted network” on.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry


Wyłącz automatyczne łączenie się

 1. W aplikacji ExpressVPN na Androida stuknij Opcje.
 2. Stuknij Ustawienia.
 3. Stuknij Automatyczne łącznie się.
 4. Wyłącz opcję Podczas łączenia się z sieciami, które nie są oznaczone jako zaufane.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną ExpressVPN, aby otrzymać natychmiastowe wsparcie.

Wróć do góry

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

A member of our Support Team will follow up on your issue.