W tym artykule wyjaśniamy, jak połączyć router Aircove lub router z uruchomionym ExpressVPN do Internetu.

Aby połączyć urządzenia w domu z Internetem, zazwyczaj potrzebny jest modem. Urządzenie to jest zwykle dostarczane przez dostawcę usług internetowych (ISP). Modem łączy dom z Internetem, podczas gdy router zazwyczaj łączy wszystkie urządzenia domowe z modemem.

Standardowa konfiguracja

połącz router expressvpn z portem lan

Podłącz kabel Ethernet z portu „Internet” routera ExpressVPN do dostępnego portu LAN w modemie lub istniejącym routerze.

Potrzebujesz pomocy z innym rodzajem konfiguracji?

Nie możesz połączyć się bezpośrednio z modemem lub chcesz użyć routera ExpressVPN w innej konfiguracji? Poniższe instrukcje obejmują większość obsługiwanych przez nas konfiguracji.

Zestaw modem-router
Dom lub mieszkanie z okablowaniem
Wi-Fi Link (połącz się za pomocą innej sieci Wi-Fi)
Przełącznik sieciowy (switch) Ethernet
Sieć mesh
Przedłużacze zasięgu Wi-Fi
Kilka routerów ExpressVPN

Przeskocz do często zadawanych pytań


Zestaw modem-route

Niektórzy dostawcy usług internetowych łączą funkcje modemu i routera w jednym urządzeniu. Jeśli posiadasz tylko jedno urządzenie, które zapewnia dostęp do Internetu, a wszystkie inne urządzenia łączą się z nim w celu uzyskania dostępu do Internetu, prawdopodobnie posiadasz zestaw modem-router.

Dla tej opcji kontynuuj konfigurację jak zwykle (zobacz standardową konfigurację powyżej).
Wróć do góry


Dom lub mieszkanie z okablowaniem

połącz router ExpressVPN do gniazdka ściennego

Dom lub mieszkanie z okablowaniem ma porty Ethernet w całym budynku, które zapewniają dostęp do Internetu. Wszystkie te porty są podłączone do modemu.

Połącz port internetowy routera ExpressVPN z gniazdem ściennym Ethernet.
Wróć do góry


diagram showing an aircove go connecting to another wi-fi network

Aircove Go może korzystać z innej sieci Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do Internetu.

Najpierw uruchom Aircove Go i połącz do niego urządzenie (np. laptop lub smartfon). Na połączonym urządzeniu użyj przeglądarki internetowej, aby przejść do strony expressvpnrouter.com. Aby dowiedzieć się, jak połączyć urządzenie z Aircove, zapoznaj się z instrukcjami konfiguracji Aircove.

W panelu Aircove Go wybierz ikonę chmury w prawym górnym rogu, aby przejść do ustawień internetowych. Jeśli Aircove Go nie ma dostępu do Internetu, ikona chmury będzie miała kolor czerwony z przekreśleniem.

Alternatywnie możesz przejść do ustawień internetowych Aircove za pomocą bocznego menu: wybierz ikonę składającą się z trzech linii w lewym górnym rogu panelu. Następnie wybierz Ustawienia sieciowe, a potem Ustawienia internetowe.

W ustawieniach internetowych wybierz Wi-Fi Link, a Aircove Go przeskanuje dostępne sieci Wi-Fi w pobliżu.

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz połączyć Aircove Go i wprowadź dane logowania do sieci Wi-Fi (w razie potrzeby). Aircove Go połączy się teraz z siecią Wi-Fi.

Uwaga: Jeśli Aircove Go jest połączony z Internetem zarówno przez Ethernet, jak i Wi-Fi, priorytetowo traktuje połączenie Ethernet, ponieważ jest ono zazwyczaj szybsze i stabilniejsze.

Szybkość połączenia będzie prawdopodobnie niższa przy użyciu Wi-Fi Link, ponieważ dane muszą być przesyłane bezprzewodowo przez dwa połączenia Wi-Fi.

Logowanie przez „captive portal”

Jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, która posiada „captive portal” (np. w hotelu lub kawiarni może być konieczne zalogowanie się za pośrednictwem strony internetowej, aby korzystać z Wi-Fi w danej lokalizacji), Aircove Go wyświetli komunikat z prośbą o przejście do portalu i zalogowanie się. Wprowadź wymagane dane na „captive portal”, aby uzyskać dostęp do Internetu.

Jeśli ekran logowania na „captive portal” nie pojawia się, spróbuj przejść na stronę http://captive.apple.com/hotspot-detect.html w przeglądarce, aby wymusić jego otwarcie.

Jeśli „captive portal” ma licznik czasu i wymaga ponownego zalogowania się po określonym czasie, może być konieczne rozłączenie i ponowne połączenie z VPN, aby wyświetlić ekran logowania do „captive portal”.


Przełącznik Ethernet


Przełącznik sieciowy (switch) Ethernet umożliwia połączenie większej liczby urządzeń bezpośrednio z Internetem. Aby połączyć router ExpressVPN z przełącznikiem Ethernet:

 1. Upewnij się, że przełącznik sieciowy jest podłączony do modemu lub innego źródła Internetu.
 2. Podłącz port internetowy routera ExpressVPN do dowolnego portu LAN w przełączniku.

Wróć do góry


Sieć mesh

Sieć mesh zapewnia lepszy zasięg sieci Wi-Fi w większych domach. Robi to poprzez dostarczanie sygnału Wi-Fi poprzez wiele węzłów sieciowych rozmieszczonych w całym budynku.

Metoda 1: Podłącz router ExpressVPN do węzła typu mesh

schemat routera aircove podłączonego do portu LAN węzła mesh

Ta konfiguracja chroni tylko urządzenia podłączone do portów LAN lub Wi-Fi routera ExpressVPN, a reszta sieci mesh nie będzie chroniona. Aby użyć tej konfiguracji, podłącz port internetowy routera ExpressVPN do portu LAN w dowolnym węźle routera mesh.

Metoda 2: Podłącz router ExpressVPN pomiędzy modemem/routerem dostawcy usług internetowych a siecią mesh

Aircove podłączony do sieci LAN routera ISP, chroniący całą sieć

Taka konfiguracja zapewnia ochronę VPN dla całej sieci mesh. Aby podłączyć router ExpressVPN pomiędzy modemem-routerem ISP a routerem mesh:

 1. Podłącz port internetowy w routerze ExpressVPN do portu LAN w modemie-routerze dostawcy usług internetowych.
 2. Podłącz dowolny port LAN w routerze ExpressVPN do portu WAN/internetowego w routerze mesh.

Jednak urządzenia podłączone do sieci mesh nie będą mogły korzystać z funkcji grup urządzeń, jeśli router mesh nie zostanie przełączony w tryb mostu (patrz instrukcje producenta routera mesh). Jeśli w tej konfiguracji występują problemy z dostępem do pulpitu routera ExpressVPN, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

Do popularnych routerów mesh należą Asus ZenWiFi, Eero, Google Nest Wi-Fi, Netgear Orbi oraz TP-Link Deco.

 

Wróć do góry


Przedłużacze zasięgu Wi-Fi

aircove i przedłużacz zasięgu

Jeśli masz duży dom, przedłużacze Wi-Fi mogą zwiększyć zasięg sygnału bezprzewodowego, aby pokryć wszelkie strefy bez zasięgu. Podłącz jeden z nich w pobliżu granicy zasięgu sieci bezprzewodowej routera ExpressVPN i sparuj go z siecią, a zacznie on przekazywać sygnał do pozostałej części domu. W większości przypadków można używać tej samej nazwy sieci Wi-Fi (SSID) i hasła, co router ExpressVPN.
Wróć do góry

Do popularnych przedłużaczy zasięgu Wi-Fi należą Asus RP-AX56, D-Link EaglePro AI, Linksys RE7310, Netgear EAX15 oraz TP-Link RE603X.


Kilka routerów ExpressVPN

kilka routerów aricove

Jeśli chcesz połączyć ze sobą dwa lub więcej routerów ExpressVPN, musisz upewnić się, że każdy z nich ma unikalny adres IP. W przeciwnym razie ich adresy IP będą wchodzić w konflikt, uniemożliwiając im połączenie z Internetem.

Aby połączyć kilka routerów ExpressVPN, wykonaj następujące czynności:

 1. Podłącz port LAN routera głównego do portu „Internet” routera drugorzędnego za pomocą kabla Ethernet.
 2. Połącz się z routerem głównym przez Wi-Fi lub kabel Ethernet.
 3. Na routerze głównym przejdź do Pulpitu i ustaw router drugorzędny w grupie urządzeń „Brak VPN”.
 4. Połącz się z routerem drugorzędnym przez Wi-Fi lub kabel Ethernet.
 5. Na routerze drugorzędnym przejdź do ustawień sieci lokalnej.
 6. Pod konfiguracją IP routera, zmień adres IP na coś unikalnego względem innych routerów w sieci. Kilka wskazówek:
  1. Zmień tylko trzeci blok adresu (np. 192.168.132.1 ).
  2. Wybierz wartość do 255.
  3. Np. 192.168.132.1 → 192.168.133.1
 7. Kliknij Zapisz.
 8. W sekcji serwer DHCP w ustawieniach sieci lokalnej sprawdź, czy pierwszy i ostatni adres IP klienta zostały zaktualizowane tak, aby odpowiadały podsieci adresu IP routera.
  1. Np. pierwszy adres IP klienta: 192.168.132.10 → 192.168.133.10
  2. Np. ostatni adres IP klienta: 192.168.132.219 → 192.168.133.219

Wróć do góry


Często zadawane pytania

Czy router ExpressVPN będzie współpracował z modemem lub routerem mojego dostawcy usług internetowych?

Jeśli modem/router dostawcy usług internetowych ma wolny port Ethernet LAN, można do niego podłączyć router ExpressVPN.

Aby router ExpressVPN współpracował z modemem lub routerem ISP, musi obsługiwać DHCP, Static IP (statyczne IP) lub PPPoE. Twój ISP powinien być w stanie powiedzieć, co obsługuje jego modem lub zestaw router-modem.

Czym jest Static IP, DHCP i PPPoE?

DHCP, Static IP i PPPoE to różne sposoby łączenia się z sieciami, np. z dostawcą usług internetowych (ISP).

 • DHCP (najczęściej spotykane) działa poprzez automatyczne przypisanie adresu IP do urządzenia.
 • Static IP (statyczne IP) działa poprzez ręczne wprowadzenie adresu IP, maski podsieci i bramy domyślnej dostarczonych przez ISP.
 • PPPoE działa poprzez połączenie się z ISP przy użyciu nazwy użytkownika i hasła dostarczonego przez niego.

Co mam zrobić, jeśli router ExpressVPN nie wykrywa mojego połączenia internetowego?

Możesz mieć problem z połączeniem z Internetem, zwłaszcza gdy korzystasz z zestawu modem-router dostarczonego przez ISP. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby rozwiązać ten problem.

Podłącz router ExpressVPN do innego portu LAN głównego modemu lub routera

Niektóre konfiguracje zezwalają na połączenie z Internetem tylko przez określone porty LAN głównego modemu lub routera. Spróbuj podłączać router ExpressVPN do innych portów LAN w modemie lub routerze do momentu, aż jeden z nich zadziała poprawnie.

Ustaw router ExpressVPN w strefie „DMZ” modemu-routera ISP

„DMZ” (strefa zdemilitaryzowana) to funkcja routera, która umożliwia otwarcie wszystkich portów zewnętrznych dla określonego adresu IP z sieci lokalnej routera.

Umieszczenie routera ExpressVPN w „DMZ” (strefie zdemilitaryzowanej) modemu-routera ISP, o ile jest obsługiwany, może umożliwić normalne działanie routera ExpressVPN. Aircove ma własną zaporę sieciową i może być bezpiecznie umieszczony w DMZ.

Musisz znać adres IP lub MAC routera ExpressVPN, aby ustawić go w strefie DMZ:

  • Adres IP znajduje się na ekranie ustawień internetowych na pulpicie.
  • Adres MAC znajduje się na dolnej etykiecie routera ExpressVPN.

To, w jaki sposób to zrobić, będzie zależało od modelu modemu-routera dostarczonego przez dostawcę usług internetowych. Poszukaj „Jak ustawić <nazwa modelu modemu-routera>” lub skontaktuj się ze swoim ISP w celu uzyskania wsparcia.

Jak skonfigurować DMZ
 1. Połącz się z modemem-routerem dostawcy usług internetowych przez sieć Wi-Fi lub Ethernet.
 2. Znajdź stronę z ustawieniami modemu-routera dostawcy usług internetowych.
 3. Znajdź ustawienia DMZ (jeśli są obsługiwane).
 4. Włącz DMZ i wpisz otrzymany wcześniej adres IP lub MAC z routera ExpressVPN.
 5. Zapisz ustawienia i uruchom ponownie modem-router ISP.
Instrukcje dla wybranych dostawców usług internetowych

Ustaw modem-router ISP w „tryb mostu”

Pomostowanie dwóch routerów oznacza, że router drugorzędny staje się przedłużeniem routera głównego, co pozwala im współpracować.

Ustawienie modemu-routera ISP w „tryb mostu” (zwany również trybem „bridging”, „transparent bridging” lub „modem only”), jeśli jest obsługiwany, może umożliwić normalne działanie routera ExpressVPN.

To, w jaki sposób to zrobić, będzie zależało od modelu modemu-routera dostarczonego przez dostawcę usług internetowych. Poszukaj „Jak ustawić <nazwa modelu modemu-routera> w trybie mostu” lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania wsparcia.

Jak włączyć tryb mostu
 1. Połącz się z modemem-routerem dostawcy usług internetowych przez sieć Wi-Fi lub Ethernet.
 2. Znajdź stronę z ustawieniami modemu-routera dostawcy usług internetowych.
 3. Znajdź ustawienia trybu routera (jeśli są obsługiwane).
 4. Włącz tryb mostu.
 5. Zapisz ustawienia i zrestartuj modem-router ISP.
Instrukcje dla wybranych dostawców usług internetowych

Jak zmienić serwery DNS routera?

System nazw domen (DNS) to książka telefoniczna Internetu. Użytkownicy uzyskują dostęp do informacji online poprzez nazwy domen, takie jak bbc.com lub expressvpn.com. Przeglądarki internetowe komunikują się za pomocą adresów IP (Internet Protocol). DNS tłumaczy nazwy domen na adresy IP, aby przeglądarki mogły załadować zasoby internetowe, takie jak strony internetowe.

Gdy VPN jest połączony, router będzie korzystał z prywatnych serwerów DNS ExpressVPN.

Kiedy VPN jest rozłączony, Twoje żądania DNS są wysyłane do Twojego dostawcy usług internetowych, który może wykorzystać te informacje do śledzenia Twojej aktywności online. Niektórzy dostawcy mogą sprzedawać te dane lub wykorzystywać je do pokazywania Ci ukierunkowanych reklam.

ExpressVPN dla routerów pozwala na korzystanie z alternatywnych serwerów DNS, gdy VPN jest rozłączony, tak aby Twoje zapytania DNS nigdy nie były widoczne dla ISP. Możesz to włączyć w Ustawieniach Internetu. W tym celu trzeba podać adres IP Twojego dostawcy DNS (np. Quad9 lub OpenDNS).

Interfejs ExpressVPN pokazujący ustawienia DNS z włączonymi alternatywnymi serwerami DNS

Uwaga: Niestandardowe DNS nie ukryją Twojego adresu IP ani nie zaszyfrują Twojego ruchu internetowego. ExpressVPN nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki zewnętrzni dostawcy DNS obsługują Twoją aktywność DNS.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Przykro nam to słyszeć. Poinformuj nas, co możemy poprawić.

Członek naszego zespołu pomocy technicznej zajmie się Twoją sprawą.