สาธิตการตั้งค่า

คู่มือขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับวิธีการติดตั้งและใข้งาน ExpressVPN บนอุปกรณ์ของคุณ

การตั้งค่า Fire TV
คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
การตั้งค่า Android TV
การตั้งค่า Aircove
คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
การตั้งค่า Mac
การตั้งค่า iOS (iPhone, iPad & iPod)
  คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
  แอปสำหรับเราเตอร์
  การตั้งค่า Chromebook
   คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
   การตั้งค่าผู้อ่าน e-book
    คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
    การตั้งค่าเครื่องเล่นสื่อสตรีมมิ่ง
    การจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS)
    คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
    แบ่งปันการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ
    บริการสตรีมมิ่ง
    ความช่วยเหลืออื่น ๆ