สาธิตการตั้งค่า

คู่มือขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับวิธีการติดตั้งและใข้งาน ExpressVPN บนอุปกรณ์ของคุณ

การตั้งค่า Android
DDNS

  สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

  แอปสำหรับเราเตอร์

  สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

  การตั้งค่า BlackBerry

   สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

   การตั้งค่า Chromebook

    สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

    การตั้งค่า Linux
    การตั้งค่า Mac
    การจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS)

     สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

     แบ่งปันการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ

      สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

      การตั้งค่า Smart TV

       สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

       บริการสตรีมมิ่ง
       การตั้งค่าผู้อ่าน e-book

        สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

        การตั้งค่า iOS (iPhone, iPad & iPod)

        สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น