สาธิตการตั้งค่า

คู่มือขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับวิธีการติดตั้งและใข้งาน ExpressVPN บนอุปกรณ์ของคุณ

การตั้งค่า Android
DDNS

  สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

  แอปสำหรับเราเตอร์

  สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

  การตั้งค่า Chromebook

   สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

   การตั้งค่า Linux
   การตั้งค่า Mac
   การจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS)

   สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

   การตั้งค่าอื่น ๆ

    สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

    แบ่งปันการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ

     สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

     การตั้งค่า Smart TV

     สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

     บริการสตรีมมิ่ง
     การตั้งค่าผู้อ่าน e-book

      สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

      การตั้งค่า iOS (iPhone, iPad & iPod)

      สาธิิตมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น