สาธิตการตั้งค่า

คู่มือขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับวิธีการติดตั้งและใข้งาน ExpressVPN บนอุปกรณ์ของคุณ

Aircove Setup
คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
การตั้งค่า Mac
การตั้งค่า iOS (iPhone, iPad & iPod)
  คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
  การตั้งค่า Chromebook
   คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
   การตั้งค่าผู้อ่าน e-book
    คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
    การจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS)
    คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
    แบ่งปันการเชื่อมต่อ VPN ของคุณ
    บริการสตรีมมิ่ง
    การตั้งค่าอื่น ๆ
    คำอธิบายมีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น
    ความช่วยเหลืออื่น ๆ