Den här guiden visar dig hur du steg för steg installerar ExpressVPN:s app på din iPhone, iPad, eller iPod för iOS 10 och senare.

Viktigt: Om du använder iOS 9 eller lägre, använd L2TP manuell konfiguration.

Inte kund än? Läs mer om VPN för iOS.


Gå till sektion

Ladda nerVPN-appen
Installera VPN-appen
Anslut till en serverposition
Frånkoppla en serverposition
Anslut till en annan serverposition
Byt VPN-protokoll
Hur du återansluter till servern om appen frånkopplas
Hur du återinstallerar din VPN-konfiguration
Byt språk i ExpressVPN:s app för iOS

Kom åt supportartiklar i appen

Hur du tar bort VPN-appen från din enhet

Hur du installerar VPN manuellt utan appen


Ladda ner VPN-appen

Gå till App Store och sök efter ExpressVPN.

Search for ExpressVPN in the app store.

 

Tryck på HÄMTA. ExpressVPN:s kommer att laddas ner på din telefon.

Tap "GET" to download the ExpressVPN app.

Om du inte ser ExpressVPN:s app i App Store, testa att ändra land i App Store.

När appen laddats ner, tryck på ÖPPNA för att öppna appen.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Installera VPN-appen

Tryck Logga in på appens startskärm.

Tap "Sign In" on the app's welcome screen.

 

  • Ifall du INTE har köpt ditt ExpressVPN-abonnemang från App Store: ange den e-postadress och det lösenord du använder för ditt ExpressVPN-konto. Tryck på Logga in.
  • Ifall du har köpt ditt ExpressVPN-abonnemang från App Store: Tryck på återställ ditt App Store-abonnemang. Du kan bli ombedd av iOS att ange ditt Apple ID-lösenord.

Tap “restore your App Store subscription.”
Du kommer att se ett utdrag av den information som samlats av appen. Tryck på Godkänn och fortsätt för att fortsätta.

Tap "Agree and Continue" to proceed.

Du kommer nu få möjligheten att konfigurera ditt VPN. Tryck Fortsätt för att gå vidare.

Tap "Continue" to proceed.

Appen kommer visa ett meddelande som lyder: ’”ExpressVPN” vill lägga till VPN-konfgurationer’. Tryck Tillåt.

Tap "Allow" to add VPN configurations.

Använd ditt Touch ID eller ange din lösenkod för att lägga till konfigurationerna.

Use your Touch ID or enter your passcode on your phone.

ExpressVPN kommer att fråga dig om du vill få notiser när det finns viktiga meddelanden och påminnelser. Välj din preferens för att fortsätta.

Select your preference for receiving notifications.

Ifall du valde OK, tryck på Tillåt för att bekräfta att du vill få notiser från ExpressVPN:s app.

Tap "Allow" to confirm you’d like to receive notifications.

Appen kommer att fråga dig om du vill dela anonym statistik för att hjälpa ExpressVPN bli snabbare och påltligare. Välj din preferens för att fortsätta.

Select your preference for helping improve ExpressVPN.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Anslut till en serverposition

För att ansluta till en serverposition, tryck på ON-knappen. Som standard kommer ExpressVPN att föreslå den position som ger dig den bästa upplevelsen, kallad Smart position.

Tap the On Button to connect.

När det står Ansluten i appfönstret kan du börja surfa med frihet och säkerhet!

The "Connected" message on the ExpressVPN app.

Observera: Ett enda ExpressVPN-abonnemang kan användas samtidigt på fem enheter, oavsett plattform. Om du försöker använda fler än fem enheter samtidigt på samma abonnemang kommer du att se följande skärm:

The "Connection Limit Reached" message on the ExpressVPN app.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Frånkoppla en serverposition

För att frånkoppla en serverposition, tryck på ON-knappen medan VPN är påslaget.

Tap the On Button to disconnect.

Du vet att du är frånkopplad när meddelandet ”Inte ansluten” visas.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Anslut till en annan serverposition

För att ansluta till en annan serverposition, tryck på positionsväljaren (under ON-knappen).

Observera: Första gången du försöker byta position medan du är ansluten till VPN kommer du att få en varning som säger att din internettrafik kan vara utsatt medan du återansluts. Tryck på Fortsätt för att gå vidare.

Tap the Location Picker on the ExpressVPN app.

Välj och tryck på den nya serverposition du vill ansluta till.

Tap a location you want to connect to.

ExpressVPN kommer automatiskt att ansluta till den nya position du valt.

För att lägga till en position på din lista över favoritpositioner, svep till höger. Du hittar dina favoritpositioner under fliken Favoriter.

Swipe right on a location to add it to Favorites.

För att ta bort en position från favoritlistan, svep till höger.

Swipe right on a location to remove it from Favorites.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Byt till ett annat VPN-protokoll

VPN-protokoll är de metoder din enhet kan använda för att ansluta till en VPN-server. Att byta till ett annat protokoll kan hjälpa dig att få snabbare anslutningshastigheter.

Som standard väljer ExpressVPN det protokoll som passar dig bäst. För att byta till ett anat protokoll, tryck på Alternativmenyn (≡) i ExpressVPN:s app.

Obs: Se till att du inte är ansluten till en serverposition när du byter protokoll.

Tap the Options menu on the ExpressVPN app.

I alternativmenyn, tryck på Inställningar > VPN-protokoll.

Tap "VPN Protocol."

Ditt nuvarande protokoll indikeras med en bock. För att byta till ett annat protokoll, tryck på det protokoll du vill använda.

Tap the protocol of your choice.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du återansluter till en server ifall appen kopplar från

Ifall skärmen på din enhet har varit avslagen en stund kan ExpressVPN:s app koppla från.

För att återansluta, öppna appen och anslut till den serverposition du föredrar..

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du återinstallerar din VPN-konfiguration

Om det dyker upp ett oväntat fel i appen kan du behöva återinstallera din ExpressVPN-konfiguration.

För att återinstallera din anslutningskonfiguration, tryck på alternativmenyn (≡) i ExpressVPN:s app.

Tap the Options menu on the ExpressVPN app.

I alternativmenyn, tryck på Inställningar > Återinstallera VPN-konfiguration.

Tap “Reinstall VPN Configuration.”

En notis kommer dyka upp. Tryck Tillåt.

Tap "Allow" to configure your VPN.

Appen kommer ge dig följande meddelande: ’”ExpressVPN” vill lägga till VPN-konfigurationer. Tryck Tillåt för att fortsätta.’

Tap "Allow" to add VPN configurations.

Använd ditt Touch ID eller ange din lösenkod för att lägga till VPN-konfigurationerna.

Use your Touch ID or enter your passcode on your phone.

Din VPN-konfiguration kommer nu att återinstalleras.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Byt språk i ExpressVPN:s app för iOS

Tryck på alternativmenyn (≡) och välj Inställningar.

Tryck på Språk.

Tap “Language.”

Välj det språk du vill använda.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

 


Kom åt supportartiklar i appen

Nu kan du komma åt supportartiklar i ExpressVPN:s app.

Tryck på alternativmenyn (≡) och välj Hjälp och support.

Select "Help & Support."

Tryck på en kategori för att välja artikel.

Tap a category to select an in-app support article.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du tar bort VPN-appen från din enhet

För att ta bort ExpressVPN från din iPhone, iPad eller iPod, tryck och håll in ExpressVPN-ikonen på startskärmen tills alla ikoner vibrerar. Tryck på Radera app.

Tap "Delete App."

Tryck Radera för att ta bort appen.

Tap "Delete" to remove the app.

Appen är nu borttagen från din enhet.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Hur du installerar VPN manuellt utan appen

Om du vill installera ExpressVPN manuellt på din enhet utan att använda appen, följ instruktionerna för manuell installation.

Tillbaka till toppen

Was this article helpful?Yes No
Got it. Could you tell us more?