När du installerar ExpressVPN:s app på din Windows-dator kan du stöta på fel när du kör Windows program för appinstallation.

Vilket felmeddelande ser du?

Error 0x80070005
Error 0x8007015E
Error 0x80070490
Error 0x80070643
Error 0x80070652
Ytterligare felsökningssteg

Möjliga fel och felsökningssteg

Error 0x80070005

Det här felet orsakas av ett fel i systembehörigheterna. Följ stegen nedan och kolla ifall du kan installera ExpressVPN efter varje steg.

 1. Avsluta ExpressVPN (ifall det fortfarande körs). Högerklicka på ExpressVPN:s installationsfil och välj Kör som administratör.
 2. Inaktivera brandvägg, antivirus- eller antispionprogram och kör ExpressVPN-installationen igen.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s kundtjänst för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Error 0x8007015E

Det här felet lyder “No action was taken as a system reboot is required (0x8007015E)” när du försöker installera eller uppdatera ExpressVPN:s app för Windows. Följ de här stegen och se om problemet är löst efter varje steg:

 1. Installera eventuella väntande Windows-uppdateringar.
 2. Avinstallera ExpressVPN:s app för Windows.
 3. Inaktivera eventuella antivirus- eller onlinesäkerhetsapplikationer eller brandväggar.
 4. Ladda ner den senaste versionen av ExpressVPN:s app för Windows.

Ifall problemet kvarstår kan du kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Error 0x80070490

Det här felet lyder “Element not found (0x80070490)” när du försöker installera ExpressVPN:s app för Windows. Felet uppstår sannolikt när din enhet inte kan installera den senaste Microsoft Visual C++ Redistributable som krävs av ExpressVPN:s app för Windows. Följ de här stegen och kontrollera ifall problemet är löst efter varje steg:

 1. Flytta installationsfilen för ExpressVPN:s app till skrivbordet och installera den därifrån.
 2. Installera den senaste exekveringen av Microsoft Visual C++ (från Microsofts officiella webbplats):
 3. Installera ExpressVPN:s app som vanligt.

Ifall problemet kvarstår kan du kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Error 0x80070643

För att lösa det här problemet, följ stegen nedan och och kör appinstallationsprogrammet efter varje steg:

 1. Starta om datorn (slutför alla väntande Windows-uppdateringar).
 2. Inaktivera brandvägg, antivirus- eller antispionprogram.
 3. Starta om Windows-installationstjänsten. Så här gör du:
 • Öppna cmd.exe. Skriv in “services.msc,” och tryck sedan på Enter för att öppna Tjänster.
 • Klicka på Windows Installer och sedan på Starta om.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Error 0x80070652

Det här felet orsakas av ett avbrott från en annan applikation som håller på att installeras. Slutför den installationen innan du kör installationsprogrammet för ExpressVPN igen.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s kundtjänst för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Ytterligare felsökningssteg

Ifall du ser en felkod som inte nämns ovan, eller om du fortfarande inte kan slutföra installationen, var god hämta och skicka oss din diagnostikfil.

1. Hämta diagnostikfiler

Öppna Utforskaren i Windows och skriv in %temp%
Leta upp de filer som startar med “ExpressVPN_” och innehåller en tidsstämpel som överensstämmer med ditt senaste installationsförsök, till exempel:

 • ExpressVPN_20180127183014.log
 • ExpressVPN_20180127183014_002_mainmsi.log

Flytta filerna till skrivbordet.

I sökfältet i Utforskaren skriver du %LOCALAPPDATA%\ExpressVPN\v4\Log\

Leta upp filen “ExpressVPN-Installer.log” och flytta den till skivbordet för att komma åt den lättare.

2. Kontakta ExpressVPN:s support

Skicka ett mejl till Support email.med ämnesraden ”Windows Installer error [error code]” och de diagnostiska filerna bifogade. ExpressVPN:s supportteam kommer återkoppla till dig inom kort.

Var artikeln till hjälp?

Vad tråkigt att höra. Berätta gärna för oss vad vi kan göra bättre.

Någon från supportteamet tittar närmare på ditt ärende.