Vị trí máy chủ VPN của ExpressVPN

Máy chủ VPN tại 105 quốc gia

Hero mobile

Toàn bộ danh sách vị trí máy chủ VPN

Cập nhật lần cuối: 6 minutes trước

Có sẵn
SỐ LƯỢNG HẠN CHẾ
TẠM THỜI KHÔNG CÓ SẴN
KHÔNG HỖ TRỢ
Châu Mỹ
Argentina
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Bahamas
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Bermuda
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Bolivia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Brazil
Brazil
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Brazil - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Canada
Canada - Montreal
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Canada - Toronto
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Canada - Toronto - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Canada - Vancouver
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Chile
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Colombia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Costa Rica
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Cuba
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Cộng hòa Dominica
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Ecuador
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Guatemala
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Hoa Kỳ
USA - Albuquerque
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Atlanta
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Chicago
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Dallas
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Dallas - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Denver
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Lincoln Park
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Los Angeles - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Los Angeles - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Los Angeles - 3
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Los Angeles - 5
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Miami
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Miami - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - New Jersey - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - New Jersey - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - New Jersey - 3
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - New York
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Phoenix
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Salt Lake City
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - San Francisco
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Santa Monica
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Seattle
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Tampa - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
USA - Washington DC
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Honduras
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Jamaica
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Mexico
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Panama
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Peru
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Puerto Rico
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Quần đảo Cayman
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Trinidad và Tobago
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Uruguay
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Venezuela
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Châu Âu
Albania
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Andorra
Armenia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Ba Lan
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Belarus
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Bosnia và Herzegovina
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Bulgaria
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Bắc Macedonia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Bỉ
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Bồ Đào Nha
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Croatia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Cộng hòa Séc
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Estonia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Georgia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Hungary
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Hy Lạp
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Hà Lan
Netherlands - Amsterdam
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Netherlands - Rotterdam
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Netherlands - The Hague
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Iceland
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Ireland
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Jersey
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Latvia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Liechtenstein
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Lithuania
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Luxembourg
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Malta
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Moldova
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Monaco
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Montenegro
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Na Uy
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Pháp
France - Alsace
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
France - Marseille
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
France - Paris - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
France - Paris - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
France - Strasbourg
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Phần Lan
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Romania
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Serbia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Slovakia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Slovenia
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Thổ Nhĩ Kỳ
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
IKEv2
Thụy Sĩ
Switzerland
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP