Get ExpressVPN on your router.
Behöver du ett VPN till din router?
Skaffa ExpressVPN nu
Refer a friend to use ExpressVPN.
Älskar du ExpressVPN? Vill du ha en månad gratis?
Bjud in en vän nu
Vill du ha en enkel appinstallation? Om du har en Asus RT-AC68U, RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S, eller RT-AC56U kan du installera ExpressVPN:s app för routrar.

Den här guiden lär dig hur du installerar ExpressVPN på din Asus-router med OpenVPN-protokoll.

Observera: Den här guiden fungerar bara med följande Asus-routrar:
RT-N66U, RT-AC56U, RT-AC66U, RT-AC68U, RT-AC87U, RT-AC5300, RT-AC3200, RT-AC3100, RT-AC1750, RT-AC88U, RT-AC66R, RT-AC55U och Merlin på Asus.

Om du inte kan ansluta till din router eller ser ett DNS-läckage, vänligen kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

I  videon nedan kan du följa hela installationsprocessen med Asus original-firmware.

Du behöver ladda ner OpenVPN-konfigurationsfilen (.ovpn) för serverpositionen du vill använda.

Hoppa till…

1. Ladda ner VPN-konfigurationsfiler
2. Konfigurera din ASUS-router


1. Ladda ner VPN-konfigurationsfiler

Logga in på ditt ExpressVPN-konto.

Sign in to your ExpressVPN account.

När du loggat in på hemsidan klickar du på Installera på andra enheter.

Click "Set Up Other Devices."

Klicka Manuella inställningar till vänster på skärmen. Välj OpenVPN på högersidan.

Click "Manual Configuration."

Du kommer först se ditt användarnamn och lösenord och sedan en lista över OpenVPN-konfigurationsfiler.

Copy the username and password.

Klicka på positionen/positionerna du vill använda för att ladda ner .ovpn-filen/-filerna.

Låt webbläsarfliken vara öppen. Du kommer behöva den längre fram i installationsprocessen.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


2. Konfigurera din Asus-router

Läs det avsnitt nedan som är aktuellt för din enhet.

Asus original-firmware

I adressfältet på din webbläsare skriver du router.asus.com för att komma till administratörspanelen för routern.

Ifall adressen till din routers administratörspanel ändrats tidigare och du inte kommer ihåg den kan du hitta den i enhetens inställningar.

Enter router.asus.com in your browser.

Logga in med routerns användarnamn och lösenord. De är fabriksinställda till att vara admin båda två.

Sign in with your router’s username and password.

Klicka VPN i sidofältet.

Click "VPN."

Högst upp klickar du på fliken VPN-klient och därefter Lägg till profil.

Click "Add profile."

Välj fliken OpenVPN och fyll sedan i följande uppgifter:

Klicka OK.

Click "Upload."

Klicka Aktivera för att starta VPN.

Click "Activate."

När anslutningen har lyckats kommer du se en ikryssad ikon under Anslutningsstatus.

A "tick" icon under connection status.

Kontrollera din position och IP-adress för att bekräfta att VPN-anslutningen fungerar.

Ifall det inte går att ansluta, upprepa processen ovan med en annan Open VPN-konfigurationsfil.

För att ändra VPN-positioner laddar du upp en annan OpenVPN-konfigurationsfil, anger ditt OpenVPN-konfigurationsnamn och -lösenord, trycker på Applicera längst ner på sidan och ställer in tjänsten på ON.

Asuswrt-Merlin

Asuswrt-Merlin-firmware är annorlunda jämfört med Asus vanliga firmware. Följ stegen nedan för att konfigurera ExpressVPN på Asuswrt-Merlin:

  1. I din webbläsares adressfält skriver du router.asus.com för att komma åt routerns administratörspanel. Om adressen till din routers administratörspanel har ändrats tidigare och du inte kommer ihåg den kan du hitta den i din enhets inställningar.
  2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. De är förinställda till att vara admin.
  3. Under Avancerade inställningar väljer du VPN från menyn till vänster.
  4. Högst upp väljer du OpenVPN-klienter.
  5. Bredvid Importera .ovpn-fil klickar du Bläddra… och laddar upp .ovpn-konfigurationsfilen du laddade ner ovan.
  6. När filens uppladdning är slutförd skrollar du ner till Grundinställningar och klistrar in användarnamnet och lösenordet för manuell konfiguration av ExpressVPN som du hittade ovan.
  7. Skrolla ner till Avancerade inställningar. Ställ in Acceptera DNS-konfigurering till någon av följande: Strikt: om du tänker använda ExpressVPN på alla enheter anslutna till routern. Exklusiv: om du bara tänker använda ExpressVPN på utvalda enheter.
  8. Under Anpassad konfiguration anger du följande text och klickar Applicera.

fast-io
remote-random
pull
tls-client
verify-x509-name Server name-prefix
ns-cert-type server
route-method exe
route-delay 2
tun-mtu 1500
fragment 1300
mssfix 1200
keysize 256
sndbuf 524288
rcvbuf 524288

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

Var artikeln till hjälp?Ja Nej
Got it. Could you tell us more?