Viktigt: Om du befinner dig i ett land med omfattande censur eller om du använder ExpressVPN:s manuella konfigurationer, kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Den här guiden visar dig hur du löser problem som hindrar dig från att komma åt vissa appar, webbplatser eller webbtjänster när du är ansluten till ExpressVPN. Det kan finnas flera orsaker till att du inte kommer åt visst innehåll:

 • Vissa appar, webbplatser, webbtjänster eller internettjänstleverantörer blockerar anslutningar från VPN-servrar.
 • Anslutningsproblem mellan VPN-servern och appen, webbplatsen eller webbtjänsten som du försöker använda.
 • Appen, webbplatsen eller webbtjänsten har tillgång till din fysiska plats via enhetens platstjänster, GPS, wifi-position eller LTE-chip.

Appar, webbplatser eller webbtjänster som inte är regionbegränsade

Om du försöker ansluta till en app, webbplats eller webbtjänst som inte är begränsad av geoposition (t.ex. bankwebbplatser) när du är ansluten till VPN kan du ansluta till en annan VPN-position eller använda funktionen split tunneling.

Anslut till en annan serverposition i…

Om problemet kvarstår, kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen


Appar, webbplatser eller webbtjänster som är regionbegränsade

Följ felsökningsstegen nedan för att lösa ditt problem. Kontrollera om problemet har åtgärdats efter varje steg. Har det gjort det kan du hoppa över de återstående stegen.

 1. Stäng av mobilens platsinställningar eller -tjänster
 2. Använd ExpressVPN:s webbläsartillägg på din dator
 3. Anslut till en matchande VPN-serverposition
 4. Försök att få tillgång till webbplatsen eller tjänsten igen

1. Stäng av mobilens platsinställningar eller -tjänster

Om du är ansluten till ExpressVPN med en mobilenhet stänger du av dina platsinställningar och ansluter därefter till VPN igen. Det kan förhindra att din fysiska plats identifieras på mobilen.

Android

 1. Öppna Inställningar.
 2. Tryck på Plats.
 3. Längst upp stänger du av Använd plats.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

iOS

 1. Öppna Inställningar.
 2. Tryck på Integritet > Platstjänster.
 3. Stäng av Platstjänster.
 4. Tryck på Stäng av.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

2. Använd ExpressVPN:s webbläsartillägg på din dator

Om du är ansluten till ExpressVPN på din dator, installera ExpressVPN:s webbläsartillägg och anslut därefter till VPN igen. Det kan förhindra att din riktiga position upptäckts på datorn.

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

3. Anslut till en matchande VPN-serverpositon

I ExpressVPN-appen ansluter du till VPN-serverpositionen som matchar en region eller ett land där appen, webbplatsen eller webbtjänsten är tillgänglig.

Om du vill ha förslag på vilken VPN-serverposition som är lämplig för olika appar, webbplatser eller webbtjänster kan du kontakta ExpressVPN:s supportteam.

Anslut till en annan serverposition i…

Behöver du hjälp? Kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

4. Anslut till appen, webbplatsen eller webbtjänsten igen

Försök att ansluta till appen, webbplatsen eller webbtjänsten igen. Om du fortfarande har problem, kontakta ExpressVPN:s supportteam för att få hjälp direkt.

Tillbaka till toppen

Var artikeln till hjälp?

Vad tråkigt att höra. Berätta gärna för oss vad vi kan göra bättre.

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

Någon från supportteamet tittar närmare på ditt ärende.